Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anders Frimert (fotograf Emmy Sjöblom)

Anders Frimert

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är mycket lyhörd och engagerad och förstår att det finns två sidor på myntet. Att polarisera frågor är bara dumt utan vi behöver utveckla Sverige tillsammans. Jag är inte rädd för att lyssna på de missnöjda utan välkomnar bra diskussioner för att föra vårt Sverige framåt. I höst behöver jag ditt stöd för detta, för landsbygden, för Norrland och för hela Sverige.

Presentera dig själv

6-barnspappa från Brunflo nu boende i Stugun/Ragunda. Alltid varit starkt engagerad ideellt och för samhällsutvecklingen. Suttit på mängder av olika poster i kommun/region. Nu i Riksdagen. På fritiden älskar jag umgås med barn, barnbarn, åka båt en sommardag eller på skotertur med kompisar i fjällen.

Vad har du för yrke?

Key Account, försäljningschef för närvarande

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Magdalena Andersson som solklar statsminister, resten vilar på dig som röstar.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Svar i valkompassen

:

Anders Frimert

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Frimert: Extra viktig Jag tycker det är bra att det finns alternativa former. Men jag är emot att riskkapitalistbolag och dessa bolag ska tjäna pengar på skolan som dessutom i flera fall hamnar utom Sverige. Pengarna ska gå till våra barn och de elever och tillbaka till skolan.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Frimert: Det finns inget förbud att bygga. Det är dock dyrt att bygga traditionell kärnkraft och priserna på el kommer stiga än kraftigare. Jag vill ha billig el och låta marknaden utveckla olika metoder. De s.k SMR är i tidig stadie och det är bra att vi fortsätter forskningen såsom Vattenfalls studie på Ringhals. Uranet ska dock tas om hand även framåt på ett säkert sätt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Frimert: Polisen har redan idag möjligheter att visitera vid misstanke. Men att införa detta mot alla så även merparten som är helt laglydiga tycker jag inte är bra.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Frimert: RUT-avdraget har fungerat men det finns som allt olika sidor. Det är dock bra att vi kontinuerligt gör en översyn främst på grund av att motverka fusk och att människor inte ska utnyttjas som vi sett fall på.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Frimert: Tycker vi ska vara stolt över det bistånd vi ger om 1%. Vi är ett rikt land och har också på så sätt bidragit en del i andra länder med vår konsumtion. Att ge bistånd för fattigdom och att se fattiga länder också växa är bra för alla.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Frimert: Jag är kanske här lite annorlunda än mitt parti men jag själv tycker kungahuset och monarkin har tjänat Sverige väl. De är goda ambassadörer. Transparens är självfallet bra men det kostar även att driva slotten och alla de anställda samt alla de representationsuppdrag de är på. Jag skulle inte vilja byta.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Frimert: I vanliga fall så skulle jag vara mot detta då vi behöver bli fri den fossila oljan. I detta läge med Putins invasion och världsmarknadspriser och jag ser det tydligt som boende i Norrland där vi har stora avstånd att många har det mycket tufft så även alla åkerier, skog och lantbruk. Vi har nu sänkt kraftigt skatten till mininivå, pausat bnp-indexering och begärt ytterligare undantag av EU.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Frimert: Jag själv hade gärna sett en avtrappning av ränteavdraget tidigare. Nu när räntorna går upp så blir ränteavdraget ännu högre och det gynnar främst storstäder där de dyraste bostäderna med höga lån finns. I detta läge är det dock fel när vi ser kraftigt ökade kostnader och även prisfall på bostäder som drabbar många.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Frimert: Vore jättebra om fler privata skulle finansiera kulturlivet. Själv har jag gjort det flera gånger med kultur-föreställningar till skolan. Det är dock viktigt att inte det blir något reklamfinansierat mot skola och staten ska fortfarande ta sitt ansvar.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Frimert: Det är viktigt vi får mer förnybar energi men tycker det är bra att kommunerna har sitt veto. Det bästa hade varit om propositionen om tidigare veto gått igenom för då behöver inte företagarna, prospektören, länsstyrelsen lägga ner år av jobb för att ändå i ett senare tillfälle få ett nej. Bättre att få ett tydligt Nej ifrån start om inte kommunen är beredd att gå vidare.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Frimert: Jag tycker själv det känns olustigt och obekvämt med tiggare men att förbjuda tiggeri är inte lösningen. Det är i flera fall den som står bakom tiggaren som ska sättas dit. Vi ska hellre hjälpa människan på annat sätt. Att polisen också ska lägga sina resurser på detta vore dessutom fel.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Frimert: Jag är verkligen för allas lika värde och alla får definera sig som man vill, men att införa fler juridiska kön är inte en bra ordning

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Frimert: Hade varit bra i en perfekt värld, men nu lever vi inte i den. Att båda föräldrarna ska vara hemma med barnen tror jag är bäst i längden och för jämställdheten. Att sträva mot 3 delar är en bra gyllene väg, 1/3 var till föräldrarna och den sista att fördelas utefter föräldrarna själva.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Frimert: Här är jag egentligen mittemellan dåligt och bra förslag. Privata nätläkare marknadsför sig i många fall mot mycket enkla åkommor och vi skattebetalare ska stå för detta. Vår ska ges efter behov och den som är mest sjuk först. Detta är för mig grundläggande och vi behöver finna finansiella vägarna då jag är positiv till utvecklingen av olika former till vård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Frimert: Även på denna fråga är det i bästa av världar. Vi ska dock inte vara naiv utan jag tycker att för att få ett permanent uppehållstillstånd ska även migranten uppfylla krav. Vårt system bygger på solidaritet och alla människors lika värde.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Frimert: Innan vi gick med så var jag extremt kluven. Jag har dock sett de aggressioner från Ryssland både med Krimhalvön och invasionen av Ukraina. Jag är inte naiv och att stå utanför skulle kosta ännu mer. Vi behöver ha tydliga garantier om vi skulle bli anfallna och även här handlar det om solidaritet. Att Nato-länder som Turkiet har utnyttjat detta tycker jag dock inte är ok.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Frimert: Jag såg tydligt den tidigare politiken när människor kraftigt utförsäkrades, fick gå på socialbidrag och det är inte en lösning. Pandemin visade tydligt på att vi behöver ha skyddsnät. Lönerna går upp och att få 80% i en begränsad tid vid arbetslöshet är helt enkelt värdigt ett rikt land som Sverige. Alla kan hamna snett eller råka ut för något oförutsätt och Sverige ska som land då kunna stötta-

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Frimert: Är ett mycket bra förslag och som boende i Norrland och inlandet så behöver det bli enklare att bygga strandnära. Bara i Strömsund så har de 1km/strand per person. Vi ska fortfarande ta hänsyn till djur, natur och vår allemansrätt. Allt ska helt enkelt inte kunna bebebyggas men betydligt mer än idag.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Frimert: Varför inte. Jag tycker mer att det är ett bra förslag än dåligt. Vi ska nu upp i om det är ytterligare 50 miljarder och det ska tas från nånstans. Jag är inte beredd att ta det från våra barn eller sjukvården, så här handlar det om prioritering och jag tycker att det är värt att titta på då vi nu har ansökt om Nato-medlemskap.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Frimert: Public service ska ha ett brett uppdrag och inte vara politiskt styrt. Det är jätteviktigt vi har öppenhet och att alla ska finna något att se.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Frimert: Att förbjuda från 2025 var att ta i. Men att förbjuda att sälja fossilfria bilar kommer bli verklighet om vi ska få bort användandet av diesel/bensin i fordonsflottan. Vi behöver då tid för att ställa om och inte göra detta för snabbt så det påverkar oss allt för mycket.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Frimert: Det här med betygsjakt är jag emot. Jag är 6 -barnspappa och tycker det är bra med utvärdering och att få träffa lärarna och prata om utvecklingen tillsammans med barnet. Men att sätta en siffra på det kan leda negativt om det görs för tidigt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Frimert: Att bo i Sverige innebär att vi ska ta hand om varandra. Som boende i Ragunda så bidrar vi med kraftiga överskott med bland annat Vattenkraft, Vindkraft och vår skog. Trots det är vi högskattekommun. Om det innebär att vi ska fördela och kalla oss fattig är en sanning med modifikation. Men att fördela för att det ska bli jämnare är viktigt men kommuner ska också ha en egen morot om man lyckas väl.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Frimert: Extra viktig Tveklöst! Att få böter är katastrof. Att utnyttja människor på ett sånt här sätt kräver fängelse och ingen ska därmed kunna betala sig fri.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Frimert: Som tidigare ägare av hyresfastighet är det viktigt att få en hyra för att klara av underhåll och få ekonomi. Hyresgästföreningen är viktig här. Att helt ha marknadshyra kommer innebära extremt tufft för många. Jag ser detta tydligt i mitt eget län vad det kan påverka människor som inte har möjlighet till dessa kraftiga hyreshöjningar.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Frimert: Den största satsningen någonsin på ca 900 miljarder i satsningar genomförs nu. Min önskan är att kunna utveckla våra vägar och tåg än mer och vi behöver fortsätta satsa för en bra infrastruktur. jag börjar bli less på våra dåliga vägar och grusvägar, men att ta bort höghastighetståg för hela södra Sverige är inte en lösning utan vi behöver än mer till oss alla och använda pengarna på rätt sätt.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Frimert: Jag har som tidigare regionpolitiker sett skillnad av att sitta nära vården. Att vissa cancercentra och att vissa sjukdomar/diagnoser ska tas hand om mer centralt tror jag på för en likvärdig vård. Vi har dock stora och olika förutsättningar vart i landet vi bor och vi behöver närheten i beslut för att utveckla sjukvården mer lokalt. Politikerna ska dock inte slippa från sitt ansvar.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Frimert: Här behövs denna utvecklas. Tanken var god vid införandet men jag ser att de flesta faktiskt är sjuk och för en familj, en ensamstående som bara är hemma en dag och förlorar en hel dag kan detta innebära mycket. Regelverket behöver ses över.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Frimert: Vi har infört fler undantag i turordningen. Facken har en viktig sak här och området inom arbetspolitiken ska ständigt utvecklas men jag är för att den anställde ska känna sig otrygg. Vi har flera metoder såsom provanställningar där arbetsgivaren har god tid på sig att se hur den anställde sköter sig.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Frimert: Vi har stora förutsättningar för många gruvor som skapar mer jobb i Sverige. Att intressen går i sär har vi sett många fall på. Vilken ska gå först? Vi behöver sällsynta jordartsmetaller, vi behöver fosfor, järn och vi behöver som land bli mer motståndskraftig och då behövs även dessa ämnen som skapar jobb i Sverige.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders Frimert: Vi har haft en stor invandring och vi har tagit ett stort ansvar mot övriga EU-länder. Samtidigt så är det viktigt vi tar ansvar. Det vi behöver bli bättre på är integration och att de som kommer till Sverige snabbt ska kunna lära sig svenska språket och validera sina kunskaper för att kunna gå utbildning eller ut i jobb.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders Frimert: Polisen måste kunna få resurser får att kunna göra sitt arbete. Har man inget att dölja så är ingen fara skedd. Polisen måste dock själv också vara tydlig med vad man vill och politiken bör lyssna mycket på professionen och deras kunskap.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders Frimert: Vad är en höginkomsttagare? Att personer som tjänar miljoner per år kan betala mindre skatt än medelsvensson med skatteplanering är fel. Systemet behöver utvecklas. Jag har alltid varit för att skatt ska betalas efter bärkraft och vår välfärd fördelas efter behov. Har man det tankesättet så är det långt kommet. Det är viktigt att vi använder våra resurser rätt för att betala så lite som möjligt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders Frimert: Skogen ska skyddas med frivillighet som grund och skogsägaren ska få kompensation för detta. I denna proposition var jag själv med och beslutade om.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anders Frimerts val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning

Så svarar Anders Frimert: Extra viktig Alla områden är viktigt och miljö och klimat är lika viktigt, men här behövs energipolitiken för att kunna nå detta så de går egentligen hand i hand.