Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jacob Risberg (fotograf David Falk)

Jacob Risberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och det har blivit uppenbart att det bara finns ett parti i riksdagen som hela tiden prioriterar klimat och miljöfrågor. Jag kommer lägga min energi på att minska både våra inhemska utsläpp och de utsläpp vi orsakar i andra länder. Utöver det vill jag arbeta med global demokratiutveckling, ökad jämställdhet och för att stärka barns psykiska hälsa.

Presentera dig själv

Körsjungande tvåbarnsfar med ett starkt intresse för internationell solidaritet, klimaträttvisa och musik.

Vad har du för yrke?

PR-konsult med inriktning på klimat och energifrågor

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Nelson Mandela

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Helst en miljöpartistiskt styrd regering, så klart. :-) Men mer realistiskt hoppas jag på en regering med MP, S, C och V.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Jacob Risberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Risberg: Extra viktig Syftet med skolan ska alltid primärt vara att utbilda barn. Barn ska kunna välja vilken skola de vill gå i men skolor ska inte kunna välja barn. När man ser att riskkapitalbolag köper upp eller startar skolor då vet man att något är galet med systemet eftersom de ser en möjlighet att plocka ut vinster ur verksamheten och det är pengar som ska gå till utbildning och att göra skolan mer jämlik.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Risberg: Kärnkraft kommer aldrig bli 100% säker. Brytning av uran är oerhört miljöfarlig verksamhet och kärnkraften orsakar dessutom avfall som måste lagras säkert i 100 000 år. Förutom dessa miljöaspekter är kärnkraften dessutom dyr och tar alldeles för lång tid att bygga ut, och vi behöver producera mer el nu.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Risberg: Redan idag får polisen visitera den som behöver kontrolleras. Genom att upprätta speciella zoner i redan socioekonomiskt utsatta områden riskerar det att spä på motsättningar och öka spänningar mellan boenden i områdena och polisen.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Risberg: Tjänstekonsumtion är nästan alltid bättre för klimatet än att vi konsumerar varor för pengarna. Däremot bör rut-avdraget utvidgas så att det fokuserar mer på reparationer och en cirkulär ekonomi.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Risberg: Extra viktig Demokratiseringen har minskat på många håll runtom i världen. Kriget i Ukraina har lett till extremt höjda matpriser, vilket framför allt drabbar de allra fattigaste. Samtidigt leder en ökad global upphettning till alltfler naturkatastrofer som i sin tur leder till lidande och ökade flyktingströmmar. Biståndet behövs mer än någonsin och vi bör snarare utvidga biståndet än skära ner på det.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Risberg: Monarkin bör på sikt avskaffas eftersom den går emot grundläggande demokratiska principer om att alla föds med samma rättigheter.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Risberg: Extra viktig Redan nu är det svårt nog att nå klimatmålen eftersom trafiken släpper ut alldeles för mycket. Ett av de snabbaste och effektivaste sätten att ställa om till ett fossilfritt samhälle är därför att fossila drivmedel är ännu dyrare samtidigt som alternativ som biogas, etanol, HVO och eldrift blir billigare.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Risberg: Fastighetsskatt är enligt ekonomer en mycket bra skattebas eftersom den inte kan flyttas från landet. Men en höjd fastighetsskatt måste ske tillsammans med en bredare översyn av skattelagstiftningen så att personer med stora tillgångar beskattas mer, medan en person som ärvt ett hus av en avliden make/maka inte ska tvingas flytta på grund av att bostaden beskattas för hårt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Risberg: Ett rikt kulturliv med stor konstnärlig frihet gynnar samhället i en rad aspekter. Kultur som drivs och styrs helt av kommersiella intressent riskerar att konkurrera ut "smal" eller "udda" kultur. Men kulturen får aldrig styras av politiken även om det offentliga stödjer den ekonomiskt.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Risberg: Kommuner måste fortsatt ha rätt att säga ja eller nej till vindkraft. Men det beslutet måste ske tidigare i ansökningsprocessen så att inte stora resurser har lagts i onödan på olika prövningar för att sedan bara slås undan av politiska nycker. Vi behöver fortsatt bygga ut mycket vindkraft, särskilt till havs.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Risberg: Att be om hjälp kan aldrig vara olagligt. Det krävs stora insatser på att bryta social och ekonomisk utsatthet, och här har politiken en viktig roll. Fattigdom är väldigt komplext men man kommer aldrig åt problemet genom att förbjuda tiggeri.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Risberg: De som inte identifierar sig som vare sig män eller kvinnor, ska inte tvingas göra det juridiskt heller.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Risberg: Det är viktigt att både öka jämställdheten, främja barns rätt till båda sina föräldrar och anpassa föräldraledigheten till dagens familjekonstellationer. Därför bör antalet öronmärkta dagar öronmärkas så att minst en tredjedel används av vardera föräldern, medan en tredjedel ska kunna användas fritt av vårdnadshavarna eller överlåtas till någon annan vuxen som är del av barnets familj.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Risberg: Vård för de med störst behov måste prioriteras. Men i dag går stora resurser till privata nätläkare då många söker för mindre och inte alltid nödvändiga vårdbehov. Staten behöver ta ansvar för en struktur som fungerar med en kombination av fysisk och digital vård. Skattemedlen behöver användas klokt och inte till privata företags vinster.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Risberg: Permanenta uppehållstillstånd underlättar etablering, skapar trygghet och underlättar integrering. Genom att slippa leva i ovisshet får barn en ökad trygghet i skolan och det är lättare för vuxna att satsa på att lära sig språket och ta sig ut i arbetslivet. Helt enkelt ett mycket bra förslag!

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Risberg: Nato är i grunden en kärnvapenpakt vars främsta mål bygger på upprustning och avskräckning. Vi bör i stället satsa på att rusta upp det svenska totalförsvaret och utöka försvarssamarbetet med våra nordiska grannar, EU, Storbritannien och Nato. Att vara med i en organisation där Turkiet kan ställa krav på Sverige och som riskeras att styras av Trump igen är inte eftersträvansvärt.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Risberg: Man planerar inte för att bli sjuk eller arbetslös och därför måste samhällets trygghetssystem vara förutsägbara och ligga på rimliga nivåer. Grundersättningen i a-kassan måste höjas och måste gälla alla som arbetar.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Risberg: Strandskyddet måste stärkas och allemansrätten bevaras. Tillgången till bad och natur, och livsvillkoren för vatten- och strandväxande flora och fauna måste garanteras och inte riskeras på grund av exploateringar. Dessutom kommer byggnation i strandnära områden bli väldigt svåra att försäkra i ett klimatförändrat samhälle med ökad risk för översvämning.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Risberg: Finansieringen av försvaret får inte drabba människor med en redan ansträngd ekonomi. Genom att exempelvis införa värnskatten för personer med höga inkomster kan vi öka försvarsutgifterna utan att det drabbar välfärden i övrigt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Risberg: Public service bör skyddas i grundlagen och verksamheten måste skyddas från politisk styrning. Ett starkt och brett public service speglar hela det svenska samhället.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Risberg: Omställning till fossilfrihet måste gå mycket snabbare om vi ska klara av att nå klimatmålen. Samtidigt måste elbilar bli billigare och mer lättillgängliga för de familjer som behöver bil i sin vardag.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Risberg: Betyg i för låg ålder riskerar öka stressen hos barn samtidigt som det kan minska självförtroendet hos lågpresterande elever. Betyg bör tidigast ges från årskurs 7.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Risberg: Den ekonomiska utjämningen mellan kommuner måste bli mer rättvis. I dag har t.ex. de med högst regionalskatt ofta längst till förlossning och längst utryckningstider för ambulans. Eftersom bolagsskatten är statlig gynnas inte de kommuner, bland annat i norra Sverige, där en stor del av bolagens välstånd byggs i gruvor, elproduktion, skogsnäring etc.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Risberg: Ett mycket grovt brott som drabbar främst utsatta kvinnor, och därför måste straffet skärpas. Det här är en viktig del i arbetet för att minska mäns våld mot kvinnor.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Risberg: Riskerar enbart att öka segregationen och öka bostadsbristen hos de med minst resurser.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Risberg: Vi behöver nya stambanor för snabb spårtrafik för att minska flygtrafiken mellan Sveriges tre storstadsområden. Bara genom att öka antalet banor lyckas vi underhålla befintliga banor och göra tågtrafiken punktligare och samtidigt minimera incitamentet att flyga när restiden blir lägre från stadskärna till stadskärna.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Risberg: Beslut om vård måste kunna ske där människor bor och med inflytande från de människor som berörs. En statlig organisation riskerar bara att öka administrationen och är inte vad vården behöver. Däremot behöver den statliga finansieringen av vården öka för att bland annat göra vården mer jämlik oavsett var man bor.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Risberg: I dag väljer många med låg inkomst att av rent ekonomiska skäl gå till jobbet även om de är krassliga eller sjuka. Så karensdagen har bara den effekten att de med minst resurser drabbas hårdast vid sjukdom.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Risberg: Arbetsmarknaden måste bli tryggare för alla. Särskilt för de som i dag tvingas ta en mängd småjobb staplade på varandra i den så kallade gig-ekonomin i stället för att kunna erbjudas en fast anställning.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Risberg: Gruvor ska så klart få finnas, men de måste prövas mot högt ställda miljökrav och riksintresse för rennäringen. Vi måste även höja mineralskatten eftersom den ligger oerhört lågt i Sverige. Samtidigt bör vi underlätta för gruvbolagen genom att ge miljöprövande myndigheter mer resurser så att ansökningsprocessen kan bli mer effektiv.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jacob Risberg: Extra viktig Jag vill se en värld där alla människor har en möjlighet att flytta, men ingen tvingas fly. Men så ser det inte ut idag. Vi ska möta människor med medmänsklighet och möjligheter, inte murar. Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet och måste försvaras. Sverige och övriga EU-länder ska ta emot människor på flykt och antalet kvotflyktingar bör utökas.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jacob Risberg: Den grova gängkriminaliteten måste minska, därför bör polisen få större möjligheter till hemlig avlyssning och övervakning. Men vi måste hela tiden balansera det mot mänskliga rättigheter och personlig integritet.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jacob Risberg: I ett land där vi har flest dollarmiljardärer i förhållande till antalet invånare i hela världen (bortsett skatteparadis) har någonting gått oerhört snett. Samtidigt ökar klyftan till de allra fattigaste vars resurser har minskat. De som äger och tjänar mest ska betala högre skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jacob Risberg: Extra viktig Det råder stor brist på gammelskog och artfattiga skogsplantager breder fortfarande ut sig i stora delar av landet. Vi har ett världsunikt arv att förvalta i de stora sammanhängande fjällskogarna och vi bör skydda minst de 30 procent av land och hav som FN uppmanar oss till.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jacob Risbergs val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning

Så svarar Jacob Risberg: Vi behöver skydda och utveckla välfärden samtidigt som vi räddar planeten för djur, växter och kommande generationers skull.