Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Erik Evestam (fotograf null)

Erik Evestam

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill vara en kraft för småföretagande och visa att den hållbara omställning som vi nu är inne i, innebär många fördelar, jämfört med det fossilbaserade samhället. Det ger bättre miljö, jobb och tillväxt i hela landet.

Presentera dig själv

Jag jobbar idag med juridisk vägledning inom de gröna näringarna, jord, skog och vattenbruk. I det arbetet ser jag vilka stora möjligheter som finns inom landsbygdens företag, men där regler, skatter och snäv myndighetsutövning innebär begränsningar som hämmar tillväxt och utveckling. Vi måste släppa entreprenörer fria att förverkliga sina drömmar och idéer, det tjänar hela samhället på.

Vad har du för yrke?

Näringspolitisk rådgivare, Lantbrukarnas Riksförbund

I vilket land är du född?

sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Thorbjörn Fälldin

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det måste avgöras efter att vi har ett valresultat. Men det vore smakfullt om de som idag är de två största partierna kunde växa upp och ta ett större ansvar för att lösa konflikter - istället för att medvetet skapa dem.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Erik Evestam

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Evestam: Extra viktig Det är viktigt att det finns en valfrihet för såväl elever som medarbetare i skolan.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Evestam: Extra viktig Den är inte hållbar, den är inte förnybar, den är dessutom inte lönsam.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Evestam: Det kommer öka känslan av utanförskap bland den majoritet människor i dessa områden som inte har någon koppling till kriminalitet. Detta är ingen lösning.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Evestam: Sverige är ett rikt land och har ett ansvar för biståndet. De mål vi har för bistånd ska vi därför fullfölja.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Evestam: Extra viktig Sänkt skatt för alla har dålig träffsäkerhet, istället måste dagens höga kostnader mötas med justering av reseavdrag, alt riktade sänkningar för vissa grupper. Dessutom måste vi driva på arbetet med att ställa om till hållbara alternativ till bensin och diesel, exv biogas och el.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Evestam: Det är en stor rättsosäkerhet att kommunen i stort sett när som helst kan stoppa ett projekt, utan att behöva motivera sitt nej. Och utan att det är möjligt att överklaga. Alla projekt ska granskas och bedömas utifrån sin påverkan och om det ska stoppas av kommunen så måste det ske så tidigt som möjligt i processen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Evestam: Ska det vara förbjudet att be om hjälp?

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Evestam: Extra viktig Dessa tjänster fyller en funktion, men vi måste hela tiden se så att systemet fungerar och är effektivt. Och att det levererar kvalitet.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Evestam: Att veta att man får stanna ger en ökad vilja att fullt ut delta i det svenska samhället. Det tydliggör både rättigheter och skyldigheter. Samtidigt förstår jag att tillfälliga uppehållstillstånd var en nödvändig förändring i spåren av flyktingkatastrofen 2015.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Evestam: Det måste alltid vara lönsamt att arbeta och det fanns inga andra skäl att göra höjningen än effekterna av pandemin. Vilka nu inte finns längre. Samtidigt är detta en stor kostnad för samhället, både genom ökade kostnader och minskade intäkter.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Evestam: Extra viktig Public service har ett viktigare uppdrag än någonsin nu när falska nyheter översvämmar oss via olika sk nyhetskanaler på nätet.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Evestam: Extra viktig Övergången från fossilt, till hållbart är viktig. Men den måste ske i en takt så att alla delar av samhället hänger med. När vi nu ser att det utsläppsfria vinner mark snabbt så är det exakta förbudsåret inte längre så relevant. Allra helst löser marknaden detta på egen hand.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Evestam: Extra viktig De kommuner som menas i denna fråga är inte alls fattiga, utan tvärtom rika - på elproduktion, på skogsproduktion och på industriproduktion. Men skatter och inkomster för dessa rikedomar tillfaller inte idag dessa kommuner.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Evestam: Extra viktig Att centralisera makten över vården gör att den kommer längre från medborgarna. Det sista vården behöver idag är en gigantisk omorganisation. Staten måste fokusera på att klara av de uppgifter den redan har.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Evestam: Möjligtvis ska den avskaffas för personalgrupper som utsätts för många sjukdomar, exempelvis förskolepersonal. Men för oss andra ska den finnas kvar.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Evestam: Extra viktig Frågan är felformulerad: För stora arbetsgivare har det aldrig varit svårt att säga upp anställda, däremot behöver det finnas en större flexibilitet för små företag som - till skillnad från de stora - inte har stora resurser att köpa ut medarbetare som inte längre behövs.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Evestam: Gruvor måste klara miljöprövningen och bevisa hur de påverkar sin omgivning. Närområdet måste också kompenseras om det är en stor påverkan. Samtidigt måste både staten och markägarna få betydligt bättre betalt än idag.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Erik Evestam: Vi har redan höga skatter på höga inkomster. Om dessa höjs ytterligare kommer kapital flytta från landet.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Erik Evestam: Frågan är felformulerad eftersom det blir mer formellt skyddad mark för varje dag. Svaret "samma som idag" betyder alltså ett stopp för nya reservat, vilket jag inte tror är frågeställarens avsikt.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Erik Evestams val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat