Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Niclas Bexelius (fotograf Daniel Wångsten)

Niclas Bexelius

Varför ska väljarna rösta på dig?

Alla har rätt till sin egna frihet - men samtidigt - om vi inte tar hand om varandra så spelar inget annat någon roll.

Presentera dig själv

En ganska typisk humanistisk ingenjör, tillhörande den ironiska generationen.

Vad har du för yrke?

Ingenjör

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Erik Ullenhag & Bengt Westerberg

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett styre där L ingår. Har suttit kommunalt i ett rent Alliansstyre senaste mandatperioden med bra resultat och ser gärna en fortsättning på det.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Niclas Bexelius

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Bexelius: Extra viktig Det är inte huvudmannaskapet eller vinsten i sig som är ett problem. För likvärdig elevpeng måste likvärdiga krav ställas. Fokus måste ligga på högre kvalitetskrav och bättre skola och utbildning för eleverna.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Bexelius: Vi behöver mer och stabilare elförsörjning som inte är fossil.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Bexelius: Polisen har ingen nytta av det. De kan visitera de personer de behöver i vilket fall. Det skapar snarare mer oro och pekar ut områden än lugn.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Bexelius: Det har varit en bra reform. Troligtvis skulle en hel del svartjobb göra återtåg.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Bexelius: Vi ska stå upp för 1%-målet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Bexelius: Dagens ordning med Kungahuset fungerar väl. Det finns ingen anledning att ändra på det och definitivt viktigare frågor att fokusera på.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Bexelius: Principen ”förorenaren betalar” bör gälla, dock så slår det onödigt hårt när marknadspriserna rusat oväntat högt. Antingen sänker man tillfälligt skatten eller sätter ett tak på skattsumman.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Bexelius: Kulturen är en viktig del för den fria tanken som i sin tur är helt avgörande för en demokrati. Den behöver offentligt stöd utan politisk inblandning.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Bexelius: Kommunerna ska kunna styra över sin mark. Däremot bör det finnas ekonomiska incitament för kommuner att upplåta mark till energiskapande verksamheter.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Bexelius: Tiggeriförbud löser inga problem.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Bexelius: Förslaget bör utredas.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Bexelius: Dagens system är en bra balans mellan jämställdhetsarbete och valfrihet/flexibilitet. Ett alltför uppstyrt system skulle ställa till det för många familjer.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Bexelius: Digitaliseringen är viktig för vården framöver. Däremot är inte den bakomliggande ekonomiska strukturen bra. Den behöver göras om.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Bexelius: Det är önskvärt men kräver att vi samtidigt får en bättre struktur på EU-nivå.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Bexelius: Det är en klar säkerhetsrisk att stå utanför.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Bexelius: Alla åtgärder som gynnar arbete är bättre.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Bexelius: Vilka områden som omfattas av strandskyddet måste ses över.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Bexelius: Försvaret behöver prioriteras upp.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Bexelius: Public Service behöver ha ett breddutbud för att kunna behålla en relevant status bland mediekanalerna.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Bexelius: Principiellt Ja. Frågan är om vi hinner ställa om alla kringfunktioner (laddstolpar, verkstäder, elförsörjning, faktiska fordon etc…) till dess. Marknaden i sig verkar dock redo.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Bexelius: Dagens system jämnar ut men ställer fortfarande krav på varje enskild kommun att sköta sin ekonomi. Det kravet måste finnas.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Bexelius: Prostitution och människohandel går hand i hand. Det måste bekämpas. Hårt.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Bexelius: Det behövs för att öka på byggandet.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Bexelius: Fokusera istället på att utveckla det järnvägsnät vi redan har. Det är steg 1.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Bexelius: Sjukvård styrs bäst nära samhället. Staten bör däremot stå för övergripande strategier, beredskap, samordning av specialistkompetenser och andra unika funktioner.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Bexelius: Fullt rimligt att den finns.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Bexelius: Framförallt måste det finnas en hög flexibilitet för mindre företag. Det kan vara helt avgörande för att våga anställa.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niclas Bexelius: Enklare byråkrati utan att göra avkall på miljökraven.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Niclas Bexelius: Vi måste stå upp för asylrätten. Integrationen måste bli bättre på så många sätt. Korta ner handläggningstider, komma snabbare ut i arbetslivet…

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Niclas Bexelius: Det måste finnas mycket väl motiverade anledningar för att kunna ta till en integritetskränkande åtgärd som avlyssning. Det handlar om individens frihet.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Niclas Bexelius: Det ska alltid löna sig att arbeta.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Niclas Bexelius: Skogen är en mycket viktig kolsänka. Vi behöver därför låta skogen växa ytterligare.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Niclas Bexeliuss val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning