Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Torbjörn Jons

Varför ska väljarna rösta på dig?

Riksdagen ska representera det svenska folket och i mig får väljarna en som gått den långa vägen. Saknar akademisk utbildning men har livserfarenhet och har allt sedan skolvalet 1985 varit en grön röst. En grön röst som de senaste 25 åren även fått en regnbågsbakgrund som öppen HBTQI+-person.

Presentera dig själv

Född i Mora (Dalarna) för snart 50 år sedan. Genom utbildning och jobb har jag bott i Bollnäs (Hälsingland), Falun (Dalarna), Skellefteå (Västerbotten) och Ljungby (Småland) innan jag för 15 år sedan hamnade i Kristianstad (Skåne). Har arbetat natt i 10 år. Är på fritiden släktforskare, idrottsintresserad och schlagernörd. Lever sedan 22 år tillbaka i ett förhållande med en transkvinna.

Vad har du för yrke?

Tidningsbärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

MIn mor (gav mig samhällsintresset)

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Väljarna avgör hur styrkeförhållandena ser ut mellan partierna men jag skulle gärna se Miljöpartiet i en regering som inte är beroende av SD. En regering där de gröna frågorna får stort genomslag. (Mp+S+V)

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Torbjörn Jons

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Jons: Extra viktig Om det främsta målet för att driva en friskola är att generera vinst till ägarna så har man inte fokus på den viktiga delen - utbildningen av eleverna.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Jons: Miljöpartiet vill satsa på förnybar energiproduktion och energieffektivisering. Den nuvarande kärnkraften är gammal, kostsam och behäftad med risker som är kostsam att ersätta både i tid och pengar.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Jons: Polisen har redan idag möjligheter till visitation och att införa visitationszoner skulle riskera att stigmatisera hela postnummerområden med personer som inte skulle vara aktuella för visitation idag. Förtroendet mellan polis och befolkning skulle allvarligt kunna skadas.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Jons: Miljöpartiet vill att RUT ska användas för att genomföra en omställning från ett slit och släng-samhälle till en cirkulär ekonomi. Detta genom att med nivåer i RUT-tjänsterna hellre reparera/uppgradera det vi har än köper nytt i samma utsträckning.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Jons: Sverige bör fortsatt stå upp för internationell solidaritet. Fler än någonsin lever på flykt, i fattigdom och svält hotar på många håll i världen. Det svenska biståndet måste fortsätta hjälpa utvecklingsländer och ge dem resurser att stärka sin ekonomiska säkerhet och tillgång till mat samt förberedelser inför kommande klimatförändringar.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Jons: Principen att födas in i ett ämbete kan tyckas förlegad i en modern demokrati som den svenska. Dock har den svenska monarkin historiskt sett tjänat oss gott och kan även göra det i framtiden. Så länge det inte har presenterats ett mer kostnadseffektivt sätt att opolitiskt tillsätta en statschef bör det svenska kungahuset ges de ekonomiska resurser som behövs för att fullfölja sitt viktiga arbete.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Jons: Extra viktig Genom en sänkt skatt på diesel och bensin ökar konsumtionen av fossila bränslen vilket får Sverige ur kurs på sin väg mot att uppfylla sina klimatmål. Det finns bättre sätt att kompensera invånare med små ekonomiska marginaler som inte saboterar klimatarbetet. En bibehållen skatt skapar resurser att bygga ut kollektivtrafik och laddinfrastruktur där den inte finns eller är dåligt utbyggt idag.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Jons: Miljöpartiet vill skapa en mer enhetlig och rättvis beskattning av fastigheter vilket skulle kunna vara en högre eller lägre nivå än i dag. Ett ganska omfattande arbete att införa men ett första steg skulle vara att införa ett höjt tak i den kommunala fastighetsavgiften.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Jons: Kulturlivet ska styras av den konstnärliga friheten. Finansieringen bör vara en mix mellan det offentliga och det kommersiella. Risken finns om de offentliga stöden minskas att kulturyttringar som inte är kommersiellt gångbara missgynnas. Dock ska det offentliga enbart ge möjligheter till kulturyttringar och inte detaljstyra.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Jons: I dag är processen och användandet av det kommunala vetot otydligt. Vi vill skapa ordning och tydlighet när och på vilket sätt kommuner kan påverka utbyggnaden av vindkraften.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Jons: Det är inte förbjudet att vara fattig och som en konsekvens av det skall det heller inte vara förbjudet att be om hjälp. Oavsett om den som ber om hjälp är från Sverige eller ej så bör vi som land arbeta för att bryta den ekonomiska utsattheten både nationellt och internationellt för de som kommer från utlandet.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Jons: Dagens två juridiska kön passar inte alla individer. Ett tredje neutralt juridiskt kön skulle därför vara passande för de individer som varken definierar sig som man eller kvinna. Respekten för den mänskliga identiteten skulle upprätthållas genom ett tredje juridiskt kön även för de som befinner sig i transition.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Jons: Miljöpartiet vill utöka de öronmärkta dagarna så att minst en tredjedel av tiden tas ut av vardera föräldrarna och den sista tredjedelen kan användas fritt mellan vårdnadshavarna eller annan vuxen som är del av familjen. Vi vill ge barnet rätt till sina föräldrar och därmed anpassa föräldraledigheten till dagens familjekonstellationer.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Jons: Vård ska ges efter behov och skattemedlen ska inte användas till privata företags vinster.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Jons: Permanenta uppehållstillstånd ger trygghet och stabilitet framför allt för barn på flykt. Att stabilt veta att man får stanna i landet ger större möjligheter att integreras på ett bra sätt i samhället.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Jons: Extra viktig Sveriges neutralitet i äldre tider och alliansfrihet i modern tid har givit Sverige en särställning i mer än 200 år i en i övrigt upprustad värld. Sverige ska fortsätta värna de mänskliga rättigheterna och nedrustningen och inte böja sig för Turkiets medlemskapskrav på Sverige. Miljöpartiet vill stifta en lag mot kärnvapen på svensk mark.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Jons: Ingen planerar att bli arbetslös och när det händer måste samhällets trygghetssystem finnas och ligga på rimliga nivåer för alla oavsett om du är heltids- eller deltidsarbetslös. Miljöpartiet vill höja grundersättningen i a-kassan.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Jons: Strandskyddet måste stärkas så att alla i Sverige genom allemansrätten har stor tillgänglighet till stränder i hela landet. Det innebär att mänskligt friluftsliv såväl som djur- och växtliv främjas vid våra stränder.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Jons: Den upprustning av det svenska försvaret som möjligen behövs på grund av händelser i omvärlden ska inte påverka välfärden genom neddragningar och därför vill Miljöpartiet återinföra värnskatten som finansieringsmodell.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Jons: Public Service bör få ett starkare skydd i grundlagen från politiskt inflytande. Uppgiften skall vara att spegla hela landet och alla uttryck i landet ska kunna komma till uttryck och för att det ska kunna bli verklighet bör verksamheten säkras i alla landskap från norr till söder.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Jons: Extra viktig Dagens bilar har en brukstid på 15-18 år i genomsnitt och för att kunna göra en omställning av vår fordonsflotta till fossilfrihet 2040 behöver vi starta omställningen i tid. Personligen skulle jag önska att omställningen kunde göras betydligt tidigare då varje fossildroppe som förbränns påverkar vårt framtida klimat.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Jons: På samma sätt som man inom idrottens värld får kritik för att utslagningen och toppningen av lag leder till att ungdomar slutar idrotta i ung ålder så kan man se samma sak inom skolan. Betyg ska vara ett urvalsmetod men den ska inte komma för tidigt. Därför vill Miljöpartiet att betyg ska ges första gången i årskurs 7 inför urvalet till gymnasium i årskurs 9.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Jons: Omfördelningssystemet mellan kommuner måste bli rättvisare. Miljöpartiet vill även ge en kompensation för förnybar energi där mer pengar förs över från staten till kommuner och regioner.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Jons: Att bara dömas till bötesbelopp är att köpa sig fri än en gång från ett så allvarligt brott.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Jons: Vi är emot marknadshyror då marknaden inte tar hänsyn till invånare med låga marginaler och därmed skulle det kunna bidra till ökad segregation.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Jons: Sverige är europas femte största land till ytan med långa avstånd. Höghastighetståg skulle minska avståndet i tid mellan våra största städer i hela landet men även avlasta de lokala järnvägarna som i vissa fall utstakats för snart 170 år sedan. Vi behöver fler spår både nationellt och regionalt.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Jons: Besluten kring vården bör tas så nära patienten som möjligt. Dock kan staten gå in och skapa förutsättningar för en likvärdig vård i hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Jons: Pandemin visade tydligt att när karensdagen slopades tillfälligt så minskade sjuknärvaron och vi vill att detta ska permanentas.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Jons: Vi vill ha en trygg arbetsmarknad och motverka att tillfälliga anställningar staplas på varandra.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Jons: Gruvnäring ska vara långsiktig hållbar och genomgå hårda miljöprövningar för att minska miljöingreppen och konflikter med andra näringsgrenar såsom exempelvis rennäringen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Torbjörn Jons: Asylrätten är en mänsklig rättighet och den måste försvaras.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Torbjörn Jons: Detta är en balansgång som är svår att . Den preventiva brottsbekämpningen står här mot den personliga integriteten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Torbjörn Jons: Principen att betala efter förmåga bör gälla och de senaste åren har höginkomsttagare gynnats mer av de skattesänkningar som gjorts.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Torbjörn Jons: Vi har en skyldighet att bevara och skydda mycket mer av vår skog. EU och FN har uppmanat Sverige att skydda minst 30% av hav och land inom riket.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Torbjörn Jonss val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning