Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Fredrik Fagerholm

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är orädd och trygg i mig själv och vågar stå för mina åsikter, vilket gör att jag inte skulle påverkas av att bli erbjuden fördelar/mutor för att byta åsikt.

Presentera dig själv

Nyfiken livsnjutare som tror att allt är möjligt om man bara vill. Drivs av att underlätta för andra människor att förverkliga sina drömmar, tex genom att starta ett företag eller utbilda sig för att byta karriär.

Vad har du för yrke?

Enhetschef

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Carl Bildt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha en moderatledd regering som bla gör det möjligt för företag att växa och etablera sig över hela landet. Därför måste vi göra vad vi kan för att underlätta för dessa företag, bla genom att säkra energiförsörjningen genom ny kärnkraft.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Fredrik Fagerholm

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Fagerholm: Extra viktig Skolresultaten är bättre på tex Internationella Engelska skolan jämfört med de kommunala skolorna. Konkurrens gör att kvalitén höjs.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Fagerholm: Extra viktig Vi går mot en framtid där allt mer elektrifieras, och då är kärnkraften överlägsen i både miljöhänseende och hållbarhet.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Fagerholm: Extra viktig Bla har Danmark testat detta med goda resultat, och vi kan göra som de istället för att uppfinna hjulet igen.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Fagerholm: Rut-avdraget gör tidigare svarta jobb vita, vilket ökar skatteintäkterna.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Fagerholm: Vi behöver få bättre kontroll över vad biståndspengarna används till, så därför kan vi ta bort/minska biståndet till länder som uppenbart inte använder biståndspengarna till avsedda ändamål.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Fagerholm: Statschefen och vice statschefen ska såklart ha apanage, men övriga kungafamiljen behöver inte få något.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Fagerholm: Extra viktig Ska hela Sverige leva så måste priset ner. Ordentligt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Fagerholm: Extra viktig Att betala skatt för att du äger ditt boende är fel.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Fagerholm: Privata aktörer sköter många gånger kulturella aktiviteter på ett bättre sätt än tex kommuner.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Fagerholm: Extra viktig Kommunerna måste ha vetorätt på detta och då kan vi inte göra det svårt för dem.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Fagerholm: Det har bevisats att tiggarna många gånger är offer för människohandel och att de inte alls får behålla de pengar som de lyckas tigga till sig.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Fagerholm: Alla måste få leva och älska vem de vill, men det betyder inte att vi behöver ett tredje kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Fagerholm: Extra viktig Familjerna vet bäst själva hur de bäst ska kunna styra över detta. Det blir svårt för tex. en egenföretagare att vara ledig.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Fagerholm: Att leva i Sverige ska inte vara en mänsklig rättighet, det ska vara ett privilegium och därför måste vissa krav vara uppfyllda innan ett permanent uppehållstillstånd kan bli aktuellt.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Fagerholm: Extra viktig Ja!

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Fagerholm: Extra viktig Det måste löna sig att jobba.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Fagerholm: Kommunerna vet bäst själva vilka vattendrag och sjöar som är lämpliga att upphäva strandskyddet på.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Fagerholm: Extra viktig Om hela Sverige ska leva, vilket det ska, så kan vi inte slå undan fötterna för folket på landsbygden eller transport- och jordbruksföretag.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Fagerholm: Människohandel kan aldrig vara ok, därför ska den som utnyttjar detta genom att köpa sex straffas hårt.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Fagerholm: Ett sådant förslag tror jag hindrar investerare från att våga bygga nya bostäder, vilket bromsar utvecklingen på många platser i Sverige, bla genom att man kanske inte vågar göra nyetableringar av förtentas. De som i så fall ska anställas måste ju ha någon stans att bo.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Fagerholm: Se till att komma ikapp med det eftersatta underhållet vi har på det befintliga järnvägsnätet istället.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Fagerholm: Arbetsgivare måste kunna göra sig av med anställda som av olika orsaker inte lever upp till vad som krävs för att säkra produktionen.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Fagerholm: Extra viktig Ja! Vi har många mineraler i marken som vi bör ta tillvara på och bryta på ett säkert och miljövänligt sätt. Dessa kan göra att vi inte blir beroende av mineraler som brutits av tex diktaturer eller där barnarbete förekommit.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Fredrik Fagerholm: Extra viktig Vi måste bra sätt ta hand om de som kommit innan vi tar emot fler.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Fredrik Fagerholm: Extra viktig Infiltrerandet av EncroChat visar vikten av detta.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Fredrik Fagerholm: Extra viktig Höginkomsttagare är ofta villiga att investera sina pengar på projekt som leder till mer arbete.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Fredrik Fagerholms val:

 • Sysselsättning

Så svarar Fredrik Fagerholm: Extra viktig Att ha ett jobb att gå till är den bästa vägen in i ett samhälle, oavsett om du är invandrad eller stått utanför arbetsmarknaden en längre tid.