Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Johan Henriksson (fotograf null)

Johan Henriksson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill att vi människor ska få bestämma mer över våra egna liv och var våra pengar ska gå. Vi måste bekämpa bidragsberoendet och premiera de som arbetar. Jag vill se mer resurser till rättsväsendet för att bekämpa kriminaliteten. Jag vill också ordna upp integrationen tillsammans med en ansvarsfull migrationspolitik.

Presentera dig själv

Jag är en 27-årig jurist som ser ljust på framtiden. Jag gillar sport, samhällsfrågor och datorspel. Drömmer om att driva eget och inte vara beroende av någon annan.

Vad har du för yrke?

Jurist

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Fredrik Reinfeldt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

M+KD och om L klarar sig så får de vara med.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Johan Henriksson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Henriksson: Det är inget fel att göra vinst så länge som kvaliteten är hög.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Henriksson: Finns inget alternativ.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Henriksson: Ett steg i rätt riktning.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Henriksson: Extra viktig Människor med små inkomster kommer inte att kunna köpa underhållstjänster. Arbetstillfällen kommer att minska.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Henriksson: Vi behöver fokusera mer på våra inhemska problem.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Henriksson: Kungahuset är en del av vår historia som ska värnas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Henriksson: Det är orimligt att bestraffa landsbygden med höga skatter på drivmedel.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Henriksson: Extra viktig Vi ska inte beskatta investeringar som köpts med beskattade pengar.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Henriksson: Privatisering och mångfald är bra för utbud och kvalitet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Henriksson: Kommunens självbestämmande ska värnas.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Henriksson: Det är bra med förbud mot organiserat tiggeri där människor utnyttjas men annars ska det vara tillåtet.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Henriksson: Ser ingen poäng med detta.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Henriksson: Extra viktig Man ska inte detaljstyra hur individuella familjer lägger upp sina liv. På samhällsnivå bör förlädraledigheten delas 50/50 men inte på familjenivå.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Henriksson: Om det finns en efterfrågan av detta så borde det tillåtas.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Henriksson: Ja det bör vara huvudregeln men inte den enda regeln. I vissa fall kan man ge tillfälliga om det går att förutspå att situationen i hemlandet lugnar sig inom kort.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Henriksson: Extra viktig Vi behöver en försvarsallians. Vi är för svaga ensamma.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Henriksson: Extra viktig Det är alldeles för lätt att leva på bidra i Sverige. Det måste alltid löna sig att arbeta.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Henriksson: Det är bra men kommunen bör samtidigt få möjlighet till undantagsbeslut för vissa platser.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Henriksson: Extra viktig Höjd skatt är aldrig en bra väg. Fler arbetstillfällen, lägre arbetslöshet och mindre bidragsberoende är nyckeln.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Henriksson: Public service är vänstervridet. Statlig media är sällan bra.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Henriksson: Minskning ja, men inte förbud.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Henriksson: Det behövs inte. Det är bara en ökad stress för barnen.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Henriksson: Det ska omfördelas för jämlikhet men inte mer än idag.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Henriksson: I samband med oaktsam våldtäkt ja. Vid köp i samband med frivilliga försäljningar bör man göra en mildare bedömning.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Henriksson: Det blir rimligare hyror som speglar utbud och efterfrågan.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Henriksson: Vi kan ju börja med att se till att våra vanliga tåg går i tid.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Henriksson: Regionerna bör avskaffas och därför bör staten ta över sjukvården för en mer jämlik sjukvård.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Henriksson: Då tar man bort ”självrisken” mot att bli sjuk och få ersättning för det. Det öppnar upp för falska sjukskrivningar.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Henriksson: Kompetens och behov ska gå först. Inte anställningstid eller ålder.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Henriksson: Det skulle leda till fler arbetstillfällen och ökade skatteintäkter. Byråkratin sätter stopp för mycket.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johan Henriksson: Extra viktig Kortsiktigt behöver det begränsas men över tid bör det balanseras.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johan Henriksson: Det är ett bra sätt att penetrera kriminella nätverk men är ändå farligt när det kommer till grundpelare i en rättsstat.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johan Henriksson: Extra viktig Skatten måste minskas för alla inkomstnivåer. Vi betalar alldeles för mycket skatt på allt. Man ska få bestämma mer själv vad ens pengar ska gå till.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johan Henriksson: Ingen större åsikt.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Johan Henrikssons val:

 • Sysselsättning

Så svarar Johan Henriksson: Extra viktig Fler jobb är nyckeln till framgång i allt. Mer skatteintäkter till välfärden. Mindre kriminalitet. Samhörighet. Känsla av att bidra.