Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Mattias Larsson

Vad har du för yrke?

Är i grunden djurskötare

Svar i valkompassen

:

Mattias Larsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Larsson: Löser inte skolans grundläggande problem

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Larsson: Extra viktig vi har sedan många år tillbaka en lagstiftning som tillåter ny kärnkraft, men intresset för att bygga ut den är ju minst sagt litet. Bättre satsa på mer förnyelsebart.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Larsson: Vi måste kunna upprätthålla lag och ordning utan att tumma på grundläggande fri och rättigheter

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Larsson: Bidrar till valfrihet, fler jobb och minskat fusk

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Larsson: Vi som har råd har ett ansvar att bidra

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Larsson: Oavsett om vi har kung eller ej så skall slotten underhållas, eller skall vi sälja dem?

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Larsson: Är redan sänkt med 1,80, problemet är inte skatten utan kriget. Viktigt istället att fortsätta omställningen mot fossilfritt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Larsson: Omöjligt fråga att svara på då det inte framgår vilka fastigheter som åsyftas. Pratar vi bostäder för privatpersoner så vore det dumt med höjning av den kommunala avgiften i tider av ränteoro. Däremot kan man gärna se över fastighetsskatten

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Larsson: Kultur behövs, och endast kommersiell kultur skapar ett enfaldigt land

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Larsson: Men det bör bli lättare för kommuner att säga ja till vindkraft, idag säger staten ofta nej

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Larsson: Vore bättre då att förbjuda fattigdom

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Larsson: Det finns bättre sätt att stötta dessa personer än ett tredje kön, dessutom skulle det sabba statistik och göra personnummersystemet vi har oanvändbart då man skulle behöva en siffra som varken är udda eller jämn

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Larsson: Självklart

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Larsson: Nätläkarna är ett symptom på en sjukdom, inte en sjukdom. Dom finns eftersom regionerna misslyckats med att klara av tillgängligheten i vården och dessutom i många fall är dåliga arbetsgivare.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Larsson: Är personligen inget jättefan av NATO, men i det rådande läget så har vi nog inget alternativ.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Larsson: Med dagens inflation nog en nödvändighet

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Larsson: I de dryga 50-talet landsbygdskommuner vi har i Sverige så borde man i alla fall testa, men det finns behöv av ett reformerat strandskydd i övriga 240 kommuner i Sverige också. Bästa vore att behålla strandskyddet, men ge kommunen mer inflytande.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Larsson: Bör gå att omprioritera också

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Larsson: Detta är en fråga där marknaden löser problemet år oss, idag är 54% av alla nya bilar som säljs elbilar. Denn lilla skärv nya bilar med förbränningsmotor som finns kvar 2025 måste få säljas slut på.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Larsson: Inte lätt att peta i skatteutjämningssystemet, men Sveriges småkommuner har det tungt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Larsson: Hårdare straff kanske inte är lösningen.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Larsson: Idag har vi i praktiken det men det kallas presumptionshyror. Hur skall vi få fler bostäder om inte den som bygger får igen pengarna?

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Larsson: Här blir det lite en fråga om definition, vad är höghastighetståg? Vi behöver fler tåg och vi behöver snabbare tåg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Larsson: Extra viktig Visst är det staten som sköter Arlanda flygplats och levererar pass? Att tro att förstatligande automatiskt förbättrar för oss medborgare är en dröm. Beslut skall fattas nära människor! Fråga de som bor i någon av de 13 kommunerna i Sverige där staten stängt allt, inklusive polisen.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Larsson: Inte enklare som i att man enklare får ett ja, men det måste bli enklare i form av snabbare hantering.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Mattias Larssons val:

 • Energipolitik
 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat