Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Hendrik Andersson (fotograf null)

Hendrik Andersson

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag är ekonomisk och eftertänksam. Jag är den som faktiskt säger JA eller NEJ och motiverar mitt ställningstagande. Jag hatar ryggkliande och tjänster/gentjänster i politiken och näringslivet.

Presentera dig själv

Glad och ekonomisk sambo och pappa till 8:åring. Gillar fordon och teknik av alla slag, exempelvis VR och AI. Kör *esla, rallybilar och traktorgrävare. Läsa, resa och lära nytt tillhör mina intressen. Kan koka soppa på en spik.

Vad har du för yrke?

Företagare i IT-branschen sedan drygt 15 år. Politiker 50%.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Den rättrådiga som tänker själv.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill helst se en Liberal statsminister. Om jag måste välja till fler så blir det främst från den högra sidan.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Socialdemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Hendrik Andersson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hendrik Andersson: Extra viktig Bäst för miljön och den nya generationen kan använda upp gammalt kärnbränsle samt gruvavfallet torium. Då räcker energin i många tusen år till för oss alla på jorden.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hendrik Andersson: Det skulle förmodligen leda till färre brott och skjutningar i det området.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hendrik Andersson: Vi bör upprätthålla nuvarande nivå.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hendrik Andersson: Det borde tilldelas utifrån hur landet Sverige går.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hendrik Andersson: Bränslepriset bör så gott det är möjligt hållas på en rimlig nivå. Lantbrukare och andra som konkurrerar på en större marknad borde få köra maskiner och lastbilar på brännolja när det bränner till ordentligt. Tekniken för att byta ut tunga fordon finns inte ännu.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hendrik Andersson: I sådana fall måste skatten på annat sänkas.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hendrik Andersson: Det finns en stor potential för kulturen att finansieras mer av privata aktörer. För den skull behöver inte andra finansieringsformer minskas. Kultur är bra för själen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hendrik Andersson: Extra viktig Det borde bli ännu lättare att stoppa vindkraft som påverkar människor negativt, förstör naturen över enorma arealer och påverkar oss säkerhetspolitiskt. Vindkraften förstör dessutom det stabila elsystemet vi åtnjutit i snart 50 år. Fler kärnkraftverk på samma platser som förut, så klarar vi även det fossilfria stålet i norr.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hendrik Andersson: Det behövs ett rättvist system. Även Regionerna behöver följa utvecklingen och starta tjänster som folk efterfrågar. Är det dyrt kanske priset är rätt idag?

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hendrik Andersson: Det beror på varför man flyr.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hendrik Andersson: Även a-kassan behöver ses över.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hendrik Andersson: I tätorter och hårt bebyggda områden behöver det vara kvar, även inom landsbygdskommuner.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hendrik Andersson: Det ska gå ändå. Lägre arbetslöshet och mer försvarsindustri bör uppväga kostnaderna på några års sikt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hendrik Andersson: Bra förslag om det finns andra bilar att köpa. Så folk slipper byta livsstil - husvagnsägare exempelvis?

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hendrik Andersson: Tyvärr finns det kommuner som missköter sig med flit och som får de största bidragen. Tidigare var det Göteborg och Malmö. De ska bidra, inte vara utsugare. Om de kommer på rätt kant så kan resten av Sverige få en skjuts.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hendrik Andersson: Beroende på människo- och miljöpåverkan kan det vara berättigat.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Hendrik Anderssons val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning