Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Matilda Ernkrans (fotograf null)

Matilda Ernkrans

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att få saker gjort med en tydlig prioritering på skolan och välfärden, att bryta segregationen, driva på klimatomställningen och solidaritet. För det är vad man får med mig. Socialdemokratisk politik och en person som vet att det går att bygga samhället och människor starkare. Som har drivkraft så det räcker och blir över.

Presentera dig själv

Född och uppvuxen och bor fortfarande i Hallsberg. Jag är 49 år och Biståndsminsiter i Magdalena Anderssons regering samt riksdagskandidat. Jag är gift, har två barn och en hund. Gillar politik, familjen, hunden, fotboll, vänner och att röra på mig, gärna i skogen. Jag är morgontrött och tidsoptimist. Gillar att få saker gjort, har höga krav men driver mig själv hårdast. Jag är glad.

Vad har du för yrke?

Idag Biståndsminister i regeringen. Riksdagskandidat. Tidigare Arbetsförmedlare.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Anna Lindh

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Att socialdemokraternas Magdalena Andersson får fyra nya år som statsminister. Kan tänka mig att under hennes ledarskap olika typ av samarbeten utifrån det som är bäst för Sverige. Men jag vill aldrig ge Sverigedemokraterna makt för de står inte upp för alla människors lika värde och rätt.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Matilda Ernkrans

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Matilda Ernkrans: Skattepengarna som vi lagt på skolan ska stanna i skolan. Pengarna behövs där för elever och lärare. För en bra skola för varje barn.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Matilda Ernkrans: Kärnkraften är en viktig del i svensk energimix under överskådlig tid. Det som kan växa snabbt och ekonomisk lönsammare är det förnybara, inte minst havsbaserad vindkraft. Men vi kan tänka oss att titta också på ny modern kärnkraft i en överenskommelse med andra partier. Dock är jag personligen mycket mer engagerad i det förnybara.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Matilda Ernkrans: Vi har inga sådana förslag i detta val. Men jag tycker att det finns bättre sätt att använda våra gemensamma pengar än att skattefinansiera just detta avdrag. Men detta är inte det viktigaste samhällsproblemet just nu. Så därför tycker jag inte detta ska avskaffas just nu. Men på sikt.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Matilda Ernkrans: Det är krig och konflikter tillsammans med klimatförändringens effekter som driver ökade humanitära behov. Som tvingar människor på flykt. Kvinnor och barn drabbas hårdast. Svenskt bistånd ska användas till att motverka att mönnniskor tvingas på flykt genom att användas till att minska klimatförändringens effekter, stärka fredsarbete och kvinnor och barns rättigheter. Bistånd vara 1 % av BNI.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Matilda Ernkrans: Ja, vi har lagt ett sånt förslag för att lindra effekterna av Putins krig i Ryssland och dess påverkan på bensin och dieselpriset. Men då måste vi också hindra bolagen att smyghöja priset som de gjort nu. Det är dåligt. Och vi måste också klara att hålla uppe trycket på samhällsomställning till minskade utsläpp.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Matilda Ernkrans: Nej, vi har inga sådana förslag.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Matilda Ernkrans: Det är klart att jag inte vill ha ett samhälle där människor tvingas till att tigga. Men att förbjuda. Det låter enkelt men är svårt.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Matilda Ernkrans: Båda föräldrarna borde få glädjen att få vara föräldralediga. Jag tycker att det är en bra balans är att en tredjedel är vikt till den ena föräldern, en tredjedel till den andre föräldern och en tredjedel får föräldrarna gemensamt bestämma hur man fördelar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Matilda Ernkrans: Den strikta migrationspolitiken ska ligga fast.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Matilda Ernkranss val:

 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning