Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Henrik Estander (fotograf null)

Henrik Estander

Varför ska väljarna rösta på dig?

Framtiden börjar i klassrummet. Det är i skolan vi skapar framtidens medborgare och därför kommer jag alltid att vara pådrivande i att skapa världens bästa skola så att fler klarar sin skolgång och får bättra livschanser.

Presentera dig själv

Att flytta hem till Hälsingland igen var ett av mina bästa beslut. Efter ett antal år i såväl den stora staden och Uppsala som Gotland och Arvidsjaur var det dags att bege sig hemåt. Landsbygd, å kära landsbygd. Som jag saknat dig så. Att skapa mer frihet för fler är en hederssak för mig. Där ofriheten är som störst, det är där liberala reformer behövs som mest.

Vad har du för yrke?

Företagare, politisk sekreterare och statsvetarstudent

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Barbro Westerholm

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det är centralt att det blir ett liberalt borgerligt maktskifte efter valet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Socialdemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Henrik Estander

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Estander: Att möjliggöra för vinstutdelning för friskolor är viktigt om vi vill att friskolor ska ha möjlighet att återinvestera i sina skolor och därmed skapa bättre skolor. En begränsing av vinstutdelning kommer att leda till minskad valmöjlighet av skolor.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Estander: Extra viktig Klimatomställningen är vår ödesfråga. Om vi ska lyckas med att ställa om vårt samhälle krävs energi - det krävs mer kärnkraft. Det är viktigt att betona att en balanserad energimix är det som kommer att möjliggöra för oss att gå från fossil energi till fossilfri.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Estander: Den personliga integriteten är viktig för individen och visitationszoner är en inskränkning på varje människas integritet. Möjligheten att visitera människor behöver dock ses över.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Estander: RUT-avdraget bör utvecklas snarare än avvecklas.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Estander: Det är viktigt att Sverige är med och tar ett stort ansvar inom biståndsfrågan. Vi ska inte sitta på läktaren och titta på medan andra påverkar, vi ska befinna oss mitt på spelplanen. Det är viktigt att Sverige driver på för en positiv utveckling i såväl Sverige som hela världen. Däremot måste vi säkerställa att biståndet träffar rätt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Estander: Det är viktigt att kungahuset ges tillräckliga resurser för att kunna utföra sitt arbete för Sverige. Den svenska representationen av kungahuset ska stå starkt så länge vi har monarki i landet.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Estander: Extra viktig Att sänka skatten på både bensin och diesel är nödvändigt för en levande landsbygd. Särskilt när världsmarknadspriset skenar. Samtidigt som vi ställer om samhället ska även familjer, oavsett var man bor, ha möjlighet att skjutsa sina barn till skolan eller ta sig till sitt arbete utan att kostnaderna skenar.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Estander: Extra viktig Att höja skatten på fastigheter är ett dråpslag mot den svenska befolkningen. Det är centralt att skatten på fastigheter inte höjs för att motverka otrygghet och oförutsägbarhet. Att våga investera i en egen fastighet är ett stort steg för många redan som det är idag.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Estander: Kulturen är en viktig del i vårt svenska samhälle. Här behöver aktörer samverka, framförallt behöver det offentliga ta ett stort ansvar. Detta görs bäst tillsammans med privata aktörer.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Estander: Extra viktig Fossilfria energikällor är bra energikällor. Att ställa om vårt samhälle kommer att kräva både tid och resurser. Däremot ska inte omställningen driva fram en linje där kommuner stimuleras till att bygga vindkraft. Det måste finnas en demokratisk process som är långsiktigt hållbar.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Estander: Extra viktig Tiggeriet i Sverige måste få ett slut. Det är centralt att staten, regionerna och kommunerna tar ett större ansvar i att få fler i arbete. Fler enkla jobb och lägre skatt på arbete leder till att fler får anställning. Ett system som möjliggör för människor att tigga är ett fel system.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Estander: Den enskilde individen måste få välja hur denne definierar sig själv. Det är en liberal hederssak att verka för alla individer - oavsett vem man är. Det är viktigt att en utredning om ett tredje juridiskt kön sker.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Estander: Föräldrars möjlighet att bestämma över sin egen föräldraledighet är viktig att bevara. Samtidigt är det väsentligt att det finns vissa mekanismer, såsom våra bestämda 90 dagar, finns kvar. Dessa bör bevaras. Däremot ska det inte bli fler dagar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Estander: Förutsättningarna och möjligheterna för varje individ att bestämma över vem som ger vård måste alltid vara individens eget beslut.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Estander: Med en stram migrationspolitik kan vi ge permanenta uppehållstillstånd som ger fler möjlighet att påbörja sitt liv i Sverige.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Estander: Extra viktig Ensam är inte stark - ensam är bara ensam. Att vara med och påverka säkerhetspolitiken för både Sverige och vårt demokratiska samhället är central.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Estander: Extra viktig Arbete ska alltid löna sig mer än bidrag. Därför måste A-kassan gå tillbaka till tidigare nivå.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Estander: Huruvida strandskyddet i landsbygdskommer kommer att resultera i fler lokalboende eller fler fritidsboenden är svårt att säga. Oavsett är det rimligt att man även på landsbygden kan bygga strandnära, liksom man gjort i Stockholm.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Estander: Det finns många områden där man kan effektivisera för att frigöra mer skattemedel till upprustningen av det svenska försvaret.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Estander: Det är rimligt att se över vilket utbud public service ska ha.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Estander: Det behövs en rationell politik gällande vilka bilar som ska säljas framöver och framförallt bör den liberala marknadsekonomin få vara styrande i detta.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Estander: Det är viktigt att barn och elever får ta del av betyg i tidig ålder. Det möjliggör för skolan att mäta kvantitativt var eleven befinner sig. Att fokusera på kunskapsresultat är väsentligt om vi vill skapa den bästa skolan.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Estander: Det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt att skapa ett bra Sverige.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Estander: Om vi vill få till en fungerande bostadspolitik behöver vi driva på för möjliggöra för fler att få tillgång till sitt första egna boende.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Estander: Innan vi driver på för höghastighetståg behöver vi säkerställa fungerande infrastruktur i hela landet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Estander: Ja, ja och ja. Genom en statlig sjukvård kan vi säkerställa jämlik vård i hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Estander: Det är rimligt att det karensvadraget bevaras.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Estander: Extra viktig Villkoren för arbetsgivare behöver förbättras. Med en mer flexibel arbetsmarknad kommer fler i arbete och förutsättningarna att rätt person hamnar på rätt plats ökar.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Estander: Det är centralt att vi i Sverige ökar vår självförsörjningsgrad, särskilt med tanke på att vi i Sverige kommer att kunna säkerställa att arbetsvillkoren är dugliga och att barnarbete inte sker, såsom det sker i andra länder.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Henrik Estander: Den personliga integriteten måste värnas i vårt land. Det måste finnas en brottsmisstanke innan polisen får vidta dessa åtgärder.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Henrik Estander: Extra viktig Om vi vill att Sverige ska utvecklas behöver vi människor som vill tjäna mer och därigenom arbeta mer. Denna möjlighet finns för alla.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Henrik Estander: Det är centralt att Sveaskog AB tar det största ansvaret över klimatomställningen.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Henrik Estanders val:

 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning