Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Erik Sandberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är jordnära och försöker sätta mig in i andras situationer.

Presentera dig själv

Jag är intresserad av att förvalta våra gemensamma tillgångar på ett klokt vis. Vi måste även stå upp för våra värderingar och den svenska modellen.

Vad har du för yrke?

Landsbygdsentreprenör

I vilket land är du född?

sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Daniel Bäckström

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det ser tyvärr ut som det vore omöjligt att få till en gammal klassisk borgerlig regering.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Erik Sandberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Sandberg: En viss lönsamhet är ju en bra morot.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Sandberg: Nu finns det teknik som kan producera den mesta energin vi behöver på riktigt miljövänliga sätt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Sandberg: Polisen måste ha möjligheten att kolla id och visitera människor vid vissa tillfällen och vid speciella platser.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Sandberg: Tänk på hur många jobb som nu blivit ”vita” och på hur mycket statusen höjts på dessa jobb.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Sandberg: Vi måste tänka på hur viktigt det är att minska flyktingströmmar och försöka hjälpa människor i nöd på plats i sina hemländer.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Sandberg: Kungahuset förvaltar ett kulturarv och representerar Sverige på ett mycket bra sätt.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Sandberg: Kostnaden för drivmedel måste vara rimlig så att inte både folks och företags ekonomier slås i spillror.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Sandberg: Vi får inte skilja oss för mycket jämfört med omvärlden för då slutar medborgarna investera i Sverige och i förlängningen så utarmas Sveriges ekonomiska förutsättningar till välstånd.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Sandberg: Risken är att kulturen utarmas och att kulturarbetare får ännu tuffare förutsättningar.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Sandberg: Det behövs ett klokt regelverk som styr var det skall byggas vindkraftsparker och några mossiga kommunpolitiker skall inte få hindra utvecklingen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Sandberg: I Sverige har vi ett bra system där det inte skall behöva finnas tiggare.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Sandberg: Låt folk få vara som de vill.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Sandberg: Det är klart att de som berörs skall få bestämma själva.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Sandberg: Risken är stor att det blir en nisch med skojare.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Sandberg: Nysvenskar måste visa att de vill anpassa sig till Sverige och arbeta och göra rätt för sig.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Sandberg: Som det ser ut efter Rysslands invasion av Ukraina så bör Sverige absolut gå med i Nato.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Sandberg: Det måste löna sig att arbeta. Skall vi höja a-kassan så skall det vara till de med lägst ersättning.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Sandberg: Åtminstone så skall strandskyddet luckras upp rejält där det är glesbefolkat och gott om vatten.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Sandberg: Vi är nog tvungna för att inte dra på oss ett rejält budgetunderskott.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Sandberg: Jag tycker att det är bra som det är idag. Vi ser i våran omvärld hur viktigt det är med oberoende journalistik.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Sandberg: Vi får inte glömma att vi nu bygger ut våran produktion av miljövänligt bränsle. Vi behöver fler alternativ och inte lägga alla ägg i samma korg.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Sandberg: Det borde räcka från och med sjuan.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Sandberg: Fattiga kommuner är ofta rika på tillgångar men som kapitalförvaltare enbart betalar statlig skatt för sina inkomster. Ofta ”exporterar” småkommuner välutbildade ungdomar till tillväxtkommuner och borde kompenseras för detta.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Sandberg: En svår fråga. Vid återfallsförbrytare så är det givet.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Sandberg: Givetvis skall den som byggt ett hyreshus få ta betalt vad den vill. Det är ju bara att låta bli att hyra om man tycker det är för dyrt.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Sandberg: Vi måste få Sveriges infrastruktur att fungera som helhet innan vi skall fundera på detta.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Sandberg: Staten har fullt upp med det den har idag.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Sandberg: Tyvärr så behövs nog en karensdag för att systemet skall fungera.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Sandberg: Det måste finnas ett klokt regelverk som både garanterar arbetstagarens trygghet men också arbetsgivarens möjligheter att bedriva verksamhet.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Sandberg: Det måste vara kloka prövningar innan det blir aktuellt med nya gruvor.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Erik Sandberg: Vi måste reda ut de stora problem vi har idag med konsekvenserna av decennier med högt asylmottagande.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Erik Sandberg: Vi måste ge polisen de verktyg de behöver för att kunna göra något åt Sveriges tungt kriminella personer och organisationer.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Erik Sandberg: Den som tjänar mycket betalar lite mera i skatt. Det är klokt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Erik Sandberg: Vi måste göra beräkningar på samma sätt som omgivande länder. Då står vi oss mycket bra till i jämförelser.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Erik Sandbergs val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi