Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lena Amorøe (fotograf privat )

Lena Amorøe

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är modig och kommer driva mina frågor med att fokusera på lösningar. Mitt engagemang ska syfta till förbättra det medborgarna ser behov av. Jag är trött på den politiska debatten där anklagande tar allt för stor plats. Vidare behöver vi jobba akut för att säkerställa vår miljö, här och nu och för framtiden. Allas strävan bör vara att göra världen något bättre än den var när en föddes.

Presentera dig själv

49 år, Göteborgare med god humor, såklart. Bakgrund som specialistsjuksköterska, barnmorska, arbetat med tillsyn på IVO, brottsutredare, har en grund i det fackliga, just nu nationellt huvudskyddsombud på Polisen. Etik och moral är viktig för mig. Lösningsorienterad. Att alltid vara nyfiken och lyssna. Älskar o är stolt över mitt land. Att möta människor med olika bakgrunder berikar. Alla behövs.

Vad har du för yrke?

Brottsutredare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Birgitta Olsson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Att Liberalerna ska vara tongivande i en framtida regering.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Svar i valkompassen

:

Lena Amorøe

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Amorøe: Viktigt att politiken säkerställer att inga vinster i landets friskolor görs på bekostnad av kvalitet och kunskapsresultat Eller att övervinster kan göras. Men friheten bör vara kvar för elevers och familjers rätt att välja skolor.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Amorøe: Ja vi behöver den inför klimatomställningen då elförbrukningen behöver minst fördubblas under kommande år. Vidare behöver vi säkra Sveriges elförsörjning, kärnkraft är planerbar och bidrar till en stabilitet i elsystemet. Vidare är tillförlitligheten hög och koldioxidutsläppen låg. Självklart ska det avfall kärnkraften avger hanteras på ett ansvarsfullt sätt för kommande generationer.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Amorøe: Visitationszoner ska dock bara kunna vara tillfälliga under begränsad tid och inom begränsat, specifikt område när det föreligger påtaglig risk för för förekomst av illegala vapen i det aktuella området. Stor hänsyn skall tas personlig integritet och ett åklagarbeslut skall vara ett krav.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Amorøe: RUT-avdrag bör finnas kvar, dels för att öppna svensk arbetsmarknad och göra svarta jobb till vita. Men erfarenhet är att många i samhället väljer olika typer av tjänster som innefattas av RUT-avdrag för att kunna ägna tid vi åt annat och detta inte bra höginkomsttagare.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Amorøe: Bistånd är en viktig del av att bekämpa fattigdom och främja demokrati. Däremot är det av ytterst vikt att bistånd villkoras, följs upp och säkerställs att det hamnar i rätta händer. Vi vet att bistånd gör skillnad och vi har alla ett gemensamt åtagande att göra världen än bättre. Solidariteten måste vårdas och aldrig glömmas.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Amorøe: I rådande läge med kriget i Ukraina måste vi anpassa bränslepriser till medborgarna. Ingen ska behöva tömma sitt konto för att kunna ta sig till jobbet och få livet att gå ihop. Just nu bör skatten sänkas.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Amorøe: Vi ska inte ha bestraffande skatter, istället ska vi främja stabila regler om bostadspolitiken. En bostad är lika med frihet. Vill fler bygga nytt blir bostadsmarknaden bättre för alla. Självklart ska detta hanteras med stabila spelregler i bostadspolitiken och kring beskattning av fastigheter. Byggnader som tex inte används som bostäder skulle kunna beskattas högre än bostäder.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Amorøe: Vi måste säkerställa att kultur är något för alla och tillgänglig för alla. Osäker på att privatisering är vägen framåt, en blandning är att föredra.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lena Amorøe: Ja självklart, detta för att vi gemensamt ska kunna skydda och försvara demokratier. Här behöver vi alla ta ansvar.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lena Amorøe: Extra viktig Det behövs en human, solidarisk och hållbar asylpolitik. EU bör stärka sin gemensamma asylpolitik och skapa vi lagliga vägar in. Alla har rätt att söka asyl, men alla kan inte få asyl. Fler kvotflyktingar. Fokus på de som behöver skydd. De som saknar skyddsskäl måste lämna landet. Det behövs ett ökat samarbete mellan polis och migrationsverket.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lena Amorøe: Extra viktig Vi behöver utveckla lagen om hemliga tvångsmedel för att komma tillrätta med det grova brott. Men med det sagt bör lagstiftaren säkerställa syfte, effekt integritet.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lena Amorøe: Däremot sänkt skatt för låg- och medelinkomsttagare.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lena Amorøe: Vi har ett stort ansvar att skydda skogens ekosystem. Att skydda skogen ska ske i samförstånd med skogsägare.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Lena Amorøes val:

 • Lag och ordning
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning

Så svarar Lena Amorøe: Extra viktig Jag väljer dessa tre områden då jag själv är sakkunnig inom rättspolitik och sjukvården genom en lång arbetslivserfarenhet och intresse för frågorna. Utöver det är skolan minst lika viktig då allt ”börjar där”. Vi kommer inte kunna lösa ut lag och ordning utan en välfungerande skola, i skolan finns vår allas framtid. Kunskap är frihet.