Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Tobias Leverin (fotograf Stig)

Tobias Leverin

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är en engagerad politiker som är trovärdig i de frågor jag driver. Jag lever som jag lär.

Presentera dig själv

Jag bor på en gård tillsammans med fru och tre döttrar. Jag brinner för landsbygd och företagsamhet.

Vad har du för yrke?

Civilingenjör

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Tydlig majoritet

Svar i valkompassen

:

Tobias Leverin

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Leverin: Ett företags drivkraft är att tjäna pengar. Det är bra att det finns möjlighet att hitta privata lösningar för utbildning, men dagens regelver är för svaga när det gäller att reglera vinstuttag och hur vinster ska återföras till verksamheten. Regelverket måste stärkas om privata alternativ ska tillåtas.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Leverin: Kärnkraft kan vara en godtagbar energikälla om det drivs på marknadsmässiga grunder. Den nya, fjärde generationens reaktorer behöver utvecklas för att vi ska kunna ta hand om och upparbeta radioaktiva restprodukter som inte ska lämnas till kommande generationer, samtidigt som energi skapas. Tyvärr är inte tekniken mogen förrän om 10-15 år.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Leverin: Vi kan inte fortsätta sätta plåster på blödande sår i vårt samhälle, utan ta tag i de grundläggande problemen med ökande klyftor i samhället när det gäller allt från hudfärg, etnicitet, kön och ge alla likvärdiga chanser att lyckas i samhället.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Leverin: Samhållet måste främja företagsamhet i Sverige, i stort som smått. Att ge olika utbildningar och yrkesroller nedsättande benämningar (pigdebatten) hjälper inte Sverige. I mitt Sverige har alla som vill bidra till ett bättre samhälle en plats, oavsett vad vad man gör. Allt handlar om hur vi ser på våra medmänniskor.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Leverin: Att hjälpa människor i nöd är för mig en självklarhet. Det är lika självklart om någon ramlar på gatan, utsätts för brott eller lever i ett land som inte själv kan hjälpa sina medborgare av någon anledning.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Leverin: Kungahuset är en viktig del av vår kultur och historia. Det finns i dagsläget ingen anledning att ändra på omfattningen i det uppdraget eller de resusers som krävs för att lösa det uppdraget.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Leverin: Drivmedelspriserna behöver hanteras på ett långsiktigt sätt oavsett politisk majoritet. På kort sikt kan punktinsatser vara nödvändiga, men en långsiktig och förutsägbar strategi måste komma till stånd. En sådan strategi måste uppmuntra hållbara drivmedel.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Leverin: Kulturen blir friare om den står på flera ben. Därför behövs fler finansieringskällor för att öka friheten, bland annat genom privat finansiering, kultursponsring, avdragsrätt för företag etc.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Leverin: Ingen enskild vill drabbas av olägenheter, även om blir bättre för det stora flertalet. Det är viktigt att ett system kommer tillstånd där lokalt drabbade kompenseras så att det som blir bra för andra, även blir bra för mig.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Leverin: I mitt Sverige behöver ingen tigga, utan hjälp ska finnas på annat sätt. Att förbjuda tiggeri innebär inte att de underliggande problemen försvinner.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Leverin: MIn utgångspunkt är människors lika värde och rättigheter. Det förändras inte av ett eller flera nya definitioner av kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Leverin: En familj ska själv få bestämma hur man vill lösa sin livssituation.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Leverin: Avsikten att öka tillgängligheten i våreden och minska vårdköerna är bra och då kan privata nätläkare vara en möjlig lösning. Regelverk och ersättningssystem måste dock ses över.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Leverin: Vår alliansfrihet är något att vara stolt över. I dagsläget måste vi säkra vårt land och då är NATO det enda alternativet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Leverin: En viktig grundprincip är att det alltid måste löna sig att arbeta.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Leverin: Strandskyddet måste omarbetas i grunden, dock inte helt tas bort. I dagsläget saknas det sunt förnuft i tillämpning av regelverket.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Leverin: Vi måste omprioritera de resuser vi har och använda de befintliga resurserna bättre.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Leverin: Att ha en fri, granskande press är avgörande i en fungerande demokrati.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Leverin: Att skapa sådana här regelverk utan att ha en bakomliggande strategi för att ersätta fordonen är direkt skadligt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Leverin: Tidigare betyg ger inte automatiskt bättre resultat. Bra lärare, ger bra utbildning. Vi bör snarare prata om hur vi skapar bra lärare.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Leverin: Inte utan att man ser över kommunernas uppdrag och förutsättningar. En välskött kommun ska premieras.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Leverin: Högre straff ger inte automatiskt en lägre brottslighet.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Leverin: Vi behöver en fungerande bostadsmarknad där alla har hopp om att kunna få en bostad till rimlig kostnad.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Leverin: För tillfället behöver vi höja den generella kvalieten i svensk tågtrafik. Det är tveksamt om pengarna räcker till både det och höghastighetståg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Leverin: Extra viktig Det viktigaste för mig att vi åstadkommer likvärdig vår i hela landet. Det får inte bli en klassfråga. Det är inte självklart för mig att en statlig vård är den självklara lösningen, även om vissa delar behöver en mer statlig styrning, exempelvis digitaliseringen.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Leverin: Det är viktigt att det lönar sig att arbeta.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Leverin: Extra viktig Det ska vara lättare att få jobb, men också att bli av med jobb. Vi måste åstadkomma en mer flexibel arbetsmarknad i Sverige. Alltför mång stannar på arbete där de inte trivs eller bidrar på bästa sätt för att nuvarande regelverk ger trygghet.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Leverin: En gruva påverkar kommande generationer under lång tid. Det måste få ta tid att överväga alla perspektiv. Jag ser ingen anledning att ändra dagens tillståndsprocess.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tobias Leverin: Asylrätten är viktig, vi måste alltid ställa upp för människor i nöd, däremot måste vår asylprocess förbättras avsevärt och snabbas upp.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tobias Leverin: Brottsligheten flyttar fram sina positioner, vi måste låta polisen göra detsamma. Har man inget att dölja behöver man inte oroa sig.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tobias Leverin: Jag anser att det är dags för en generell översyn av skatterna och inte enbart begränsat till höginkomsttagare.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tobias Leverin: Skogen är en av Sveriges viktigaste råvaror och något som vi måste nyttja ännu mer för att bli mer självförsörjande av energi och bränsle.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Tobias Leverins val:

 • Energipolitik
 • Landets ekonomi
 • Sysselsättning