Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Leif Aruhn-Solén (fotograf Peter Knutson)

Leif Aruhn-Solén

Varför ska väljarna rösta på dig?

Pandemin har visat på oerhörda brister gällande den allmänna medvetenheten om det fria kulturlivets betydelse. Den är en av våra ekonomiskt största branscher som dessutom leder till minskad psykisk ohälsa och motverkar ofrivillig ensamhet. Kulturlivet behöver därför stärkas generellt och för att förbättra de många gånger usla villkor för de som verkar inom kulturlivet.

Presentera dig själv

Arbetar som opera- och konsertsångare sedan drygt 25 år. Därtill jobbar jag deltid som kabinpersonal på SAS.

Vad har du för yrke?

Frilansande kulturarbetare - kabinpersonal på flyg

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Barack Obama

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag hade gärna sett ett rent alliansstyre utan inflytande från vare sig extremister till höger eller vänster. Vill vare sig se en utveckling som i Danmark där rasism blivit vardag eller ekonomiskt slöseri med skattepengar som i vänsterstyrda länder.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Leif Aruhn-Solén

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Aruhn-Solén: Företag måste kunna gå med vinst oavsett vilken bransch de verkar i. Däremot är det viktigt att branscher som finansieras med skattemedel är reglerade vad gäller kvalitet och utförande. Man ska inte kunna ha lärarlösa lektioner och stora klasser och samtidigt plocka ut stora vinster.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Aruhn-Solén: Om vi ska klara energiförsörjningen i övergången till ett elektrifierat samhälle måste vi framför allt fokusera på förnybara energislag. Med en av Europas längst kuststräckor borde vindkraft till havs vara det primära alternativet.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Aruhn-Solén: Redan idag upplever människor med annan hudfärg än vit att de behandlas annorlunda än personer som ser ”etniskt svenska” ut. Att ytterligare stigmatisera dessa människor baserat på bostadsort är ett dåligt förslag.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Aruhn-Solén: RUT-avdraget har bidragit till att göra svarta jobb vita. Vi behöver snarare fler branscher som kan ingå i RUT.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Aruhn-Solén: Sverige är ett av världens rikaste länder. Vi ska dela med oss av vårt välstånd så att utvecklingsländer kan göra samma resa som vi gjorde för 100-150 år sedan. Detta är inte minst viktigt när det gäller att klara klimatkrisen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Aruhn-Solén: Kungahuset ansvarar ekonomiskt för en stor del av vårt gemensamma kulturarv i form av de kungliga slotten. Dessa behöver underhållas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Aruhn-Solén: Vi måste tvärtom fasa ut fossila bränslen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Aruhn-Solén: Vi behöver se ett skifte där det lönar sig att arbeta framför att bli rik på sitt ägande.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Aruhn-Solén: Extra viktig Den fria kulturen och dess oberoende är en hörnsten i demokratin. Om den - liksom i de anglosaxiska länderna - till stor del blev beroende av privat finansiering skulle den inte våga vara fri att kritisera vad och vem som helst.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Aruhn-Solén: Vindkraften är essentiell för att klara övergången till ett fossilfritt samhälle.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Aruhn-Solén: Fattigdom försvinner inte genom förbud.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Aruhn-Solén: HBTQ-rättigheter bör utökas.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Aruhn-Solén: Det är alltid en avvägning vad som ska överlåtas till pappa staten och vad som ska överlåtas till individen. Som liberal tror jag alltid på att individer i största möjliga mån ska fatta egna informerade rationella beslut.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Aruhn-Solén: Privata nätläkare påskyndar en nödvändig digitalisering av vården och tillgängliggör dessutom viktiga lätta ärenden. Det som möjligen kan diskuteras är ersättningsmodellen.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Aruhn-Solén: Varför integrera sig, lära sig språket och betala skatt om man inte vet om man får stanna?

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Aruhn-Solén: Sverige är en del av Europa och västvärlden. Nato är den viktigaste garanten för fred.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Aruhn-Solén: A-kassan har släpat efter när andra priser och inkomster stigit. Därför bör den tillfälliga höjningen permanentas. Det är dock fortsatt viktigt med ett respektavstånd mellan de som är i arbete och de som lyfter a-kassa.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Aruhn-Solén: Det är i landsbygdskommunerna som det finns hundratals kilometer med obebyggda stränder. Om vi menar allvar med att hela Sverige ska kunna leva måste även landsbygdsbor kunna få bygga i attraktiva strandlägen vid ensliga vattendrag.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Aruhn-Solén: Det ska i alla fall finansieras med skattemedel. Om det kräver höjd skatt har jag inte kompetens att avgöra.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Aruhn-Solén: Extra viktig Public Service - liksom det fria kulturlivet - är en viktig garant för demokrati och fri debatt. Om något så bör Public Service få ökade medel.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Aruhn-Solén: Om det är miljömässigt och praktiskt möjligt att få fram en tillräckligt stor eldriven fordonsflotta tills dess så kan det vara ett korrekt beslut.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Aruhn-Solén: Betygshets i låga åldrar leder inte till bättre inlärning. Snarare kan det spä på en redan dålig självbild.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Aruhn-Solén: Det är ett faktum att skattekraften koncentreras till vissa kommuner. Om alla Sveriges kommuner ska kunna upprätthålla en samhällsservice på god nivå behövs en omfördelning.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Aruhn-Solén: Jag tror att en fri hyressättning på nybyggda hyresrätter skulle göra att fler bostäder kunde byggas som motsvarar fler diversifierade önskemål om hur en bostad kan se ut. Tänk exempelvis högt i tak, gemensamma boenden för flera familjer etc.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Aruhn-Solén: Vi behöver satsa på all form av infrastruktur med tåg som en delni att må våra klimatmål. Höghastighetståg på kolonner kan var en del av detta.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Aruhn-Solén: Svår fråga. Pandemin och bristen på samordning mellan regionerna kan ge fog för en sådan lösning. Samtidigt menar de flesta inom professionen att det inte skulle vara en bra lösning. Beslut blir oftast bättre när de fattas nära dem det berör.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Aruhn-Solén: Tror tyvärr den fyller en viktig funktion i vårt samhälle, där vi börjat se våra socialförsäkringar som rättigheter snarare än som förmåner.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Aruhn-Solén: Skulle gärna se en ökad flexicurity där man lättare kan sägas upp men då också lätt omfattas av omställningsåtgärder. Felmatchade anställda som stannar på sina arbetsplatser pga LAS blir en förlust både för den enskilde och för arbetsgivaren. Tror att de tidvis höga sjukskrivningstalen kan hänföras till detta.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Leif Aruhn-Solén: Vi ska ta emot asylsökande i enlighet med ingångna avtal och omvärldssituationen.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Leif Aruhn-Solén: Polisen måste även få samköra mer med andra myndigheter. Samtidigt är det viktigt att hela tiden göra integritetsavvägningar.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Leif Aruhn-Soléns val:

 • Miljö och klimat