Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Kjell Bergmark (fotograf null)

Kjell Bergmark

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag brinner för en klimatsmartare samhällsplanering och en betydligt bättre energipolitik än idag. Sverige har har goda förutsättningar att ta ledartröjan i dessa frågor inte minst med tanke på allt som just nu händer i Norra Sverige. Infrastruktur ligger mig också mycket varmt om hjärtat, med Norrbotniabanan som min absolut viktigaste fråga att den kommer på plats så snart som möjligt.

Presentera dig själv

Norrländsk grön socialliberal kulturgeograf med stort intresse för samhällsplanering och folkbildning. 49 år och bosatt i Skellefteå.

Vad har du för yrke?

Kulturgeograf

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Torbjörn Fälldin och Maud Olofsson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha en politik och ett samarbete förankrat i mitten av Svensk politik. Jag kan tänka mig samarbete med alla partier utom SD och V. I grunden är jag en stor vän av Allianssamarbetet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Kjell Bergmark

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Bergmark: Bedriver friskolorna en bra verksamhet ska de ha möjlighet att ta ut vinst om den går tillbaka till att utveckla verksamheten.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Bergmark: Jag anser inte att kärnkraften ska byggas ut då det inte är en förnyelsebar energikälla och inte heller bär sina egna kostnader. Dessutom är förvaringen av uttjänt kärnbränsle ett stort problem för många efterkommande generationer. Vi ska inte ha statliga subventioner av kärnkraft. De kärnkraftverk som idag finns i Sverige ska dock få tjäna ut sin tid.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Bergmark: Jag anser inte att man bör införa visitationszoner i Sverige. Detta skulle kunna innebära att polisen får visitera vem som helst som befinner sig i zonen utan anledning. Detta skulle hota det förtroende som finns mellan polisen och allmänheten.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Bergmark: Vi vill behålla och helst bredda RUT-avdraget. RUT-avdraget har gjort många svarta jobb vita och även skapat många nya arbetstillfällen. Risken är att svartjobben kommer att öka igen om RUT avskaffas.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Bergmark: C står upp för 1%-målet i biståndet men vill fokusera biståndet så att det används där det gör störst nytta.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Bergmark: Jag anser inte att Kungahuset ska tilldelas mindre pengar då de gör ett bra jobb för Sverige och är en bra reklampelare och dörröppnare för oss utomlands. Däremot kan man se över vilka i den kungliga kretsen som ska få ta del av apanaget.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Bergmark: Extra viktig Målet är att vi ska fasa ut fossila bränslen så snart som det är möjligt och andra bättre alternativ finns fullt fungerande. Samtidigt har drivmedelspriserna gått upp orimligt mycket den senaste tiden och slår hårdast mot de som inte har alternativ till bilen och till transporter. Vi vill därför tillfälligt sänka drivmedelsskatten.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Bergmark: Vi vill inte återinföra fastighetsskatten. Ingen ska behöva lämna hus och hem pga att skatten höjs.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Bergmark: Vi vill se en breddad finansiering av kulturen, vilket vi tror gynnar fler kulturutövare och driftsformer.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Bergmark: Vi är öppna för att förtydliga det kommunala vetot. Ett sådant förslag måste dock inkludera nya ersättningsformer till markägare och till närboende. Vindkraft ska dock byggas där det är lämpligast och fyller störst nytta.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Bergmark: Vi är emot ett tiggeriförbud. Istället behövs insatser som motverkar fattigdomen som ligger bakom att människor inte ser någon annan utväg än att tigga. När det gäller utländska medborgare som tigger i Sverige måste också deras hemländer ta ett större ansvar för sina egna landsmän.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Bergmark: Vi är positiva till att införa ett tredje juridiskt kön. Alla människor måste ha rätt till sin egen identitet.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Bergmark: Självklart ska föräldrarna själva få bestämma hur man vill fördela sin föräldraledighet. Vi vill se över föräldraförsäkringen så att den blir mer jämställd, enkel, tydlig och anpassad till ett modernt samhälle och arbetsliv, men vi vill inte detaljstyra uttaget av dagar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Bergmark: Vi vill strama upp hanteringen och finansieringen av nätläkare. Nätläkare ska ingå i samma ersättningssystem som övrig vård, nå alla och bli en ekonomiskt hållbar vårdform. Valfriheten som vårdtagare är mycket viktig att värna om.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Bergmark: Sverige bör ha en migrationspolitik som är i linje med andra EU-länder och att det innebär tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel. Asylrätten är dock viktig att värna.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Bergmark: Tidigare har jag varit tveksam till ett Nato-medlemskap, men med det rådande läget i Europa och den pågående konflikten i Ukraina har jag omvärderat mina ståndpunkter. Sverige i Nato innebär ökad säkerhet för både oss och våra demokratiska grannländer i Norden och kring Östersjön.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Bergmark: A-kassan är en omställningsförsäkring som bör vara högre i början för att sedan trappas ner, och med fler stödjande insatser för att snabbt komma ut i ny sysselsättning.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Bergmark: Extra viktig Vi vill att det ska goda möjligheter att bygga, bo och leva i hela Sverige. Därför vill vi långsiktigt avskaffa det generella strandskyddet. Det ska ersättas med ett kommunaliserat ansvar för att peka ut särskilt skyddsvärda områden. Samtidigt ska vi fortsätta skydda väldigt tätbebyggda områden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Bergmark: Försvaret är en av statens huvuduppgifter. Försvarsanslaget ska uppgå till 2%, men vi ser inte att det måste innebära att skatten ska höjas.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Bergmark: Extra viktig Det är viktigt att vi värnar Public service oberoende och roll i samhället. Public service ska bevaka hela landet och granska samhället ur många perspektiv.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Bergmark: Vi står bakom målet att det inte längre ska vara tillåtet att sälja nya bensin- och dieseldrivna bilar år 2030 i enlighet med EU:s nollutsläppskrav för personbilar, men fokus måste vara på utsläppen under en livscykel, inte från avgasröret. Självklart ser vi positivt på att många bilköpare redan idag väljer alternativa drivmedel till sina fordon.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Bergmark: Centerpartiet anser att betyg ska ges först från årskurs 6.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Bergmark: Det finns brister i dagens system och skatteutjämningssystemet behöver reformeras och förbättras för att bli mer rättvist. Gleshet ska ges större tyngd för att stärka landsbygdskommunerna som idag generellt har betydligt högre skattesatser än storstadsregionerna.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Bergmark: Samhället måste tydligare än idag markera att vi inte accepterar betalda övergrepp, vilket köp av sexuella tjänster är.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Bergmark: För att öka rörligheten på hyresmarknaden behöver hyresregleringen ses över. Vi vill att nybyggda hyresrätter ska slippa reglering på obestämd tid. Det påverkar inte hyresrätter i befintligt bestånd.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Bergmark: Extra viktig Vi vill rusta upp den befintliga järnvägen och bygga nya stambanor för en ökande mängd persontåg. Själv brinner jag otroligt mycket för färdigställandet av Norrbotniabanan i hela sin sträckning för att den behövs i det expansiva skedet Norra Sverige just nu befinner sig i.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Bergmark: Vi vill ha en nära vård med lokal förankring. Det ger en tryggare och mer tillgänglig vård för alla. Vården ska inte styras centralt från Stockholm.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Bergmark: Den som är sjuk har rätt till sjuklön med undantag för en första dag. Karensavdraget gör avdraget för första dagen förutsägbart och lättberäknat.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Bergmark: En historisk reform av arbetsmarknaden har genomförts. Undantag från turordningen ska utökas men samtidigt införs ett grundläggande omställnings- och kompetensstöd som gör att fler får möjlighet att kompetensutvecklas under hela sitt yrkesliv.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Bergmark: Gruvnäringen kan vara en viktig del i klimatomställningen. Vi vill reformera tillståndsprövningen så att den blir mer effektiv och förutsägbar. Samtidigt är det viktigt att kunna ta hänsyn till olika intressen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kjell Bergmark: Sverige har en lång tradition av ett öppet och generöst flyktingmottagande vilket vi ska ska vara stolta över. Samtidigt har vi under det senaste decenniets flyktingvågor tagit betydligt större ansvar än många andra länder i Europa. Detta är inte rimligt. Fördelningen mellan EU:s olika länder måste bli bättre. Samtidigt ska vi ta vårt ansvar för de människor som flyr från krig och förtryck.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kjell Bergmark: Polisen behöver fler verktyg än idag, inkl. hemlig avlyssning och övervakning, men det är viktigt att det finns brottsmisstanke.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kjell Bergmark: Vi vill sänka skatterna för alla, men mest för låg- och medelinkomsttagarna.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kjell Bergmark: Sverige är ett av de länder som skyddar mest skog och har ett skogsbruk i världsklass. Svenska skogsbrukare har länge tagit ansvar för att bruka skogen och är bäst på att göra det.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Kjell Bergmarks val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat

Så svarar Kjell Bergmark: Egentligen är alla områden viktiga.