Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Stina Angré (fotograf Stina Angré)

Stina Angré

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att lägga en röst på bättre skola, sjukvård och lika värde för alla människor.

Presentera dig själv

Har arbetat inom förskola och skola hela mitt yrkesverksamma liv. Jag värnar om alla människors lika värde, likvärdig utbildning för barnen, barn-och ungdomspsykiatrin samt sjukvård.

Vad har du för yrke?

Skolledare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Annie Lööf

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag tror på en koalitionsregering men vill vänta och se efter valet mellan vilka partier.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Stina Angré

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Stina Angré: Extra viktig Det är svårt att driva ett företag utan vinst. Däremot måste alla skolor ge eleverna den utbildning de har rätt i enligt skollag och läroplan. Alla elever ska har rätt till differentierad undervisning och stöd om det behövs. Resurssystemet måste ses över så att de barn med störst behov får stöd.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Stina Angré: Extra viktig Vi behöver utveckla andra mer klimatsmarta lösningar än kärnkraft. Däremot behöver vi kärnkraften under tiden för att sedan se över hur mycket vi ska ha i förhållande till andra lösningar.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Stina Angré: RUT avdrag möjliggör att många människor kan ta extern hjälp för sysslor till ett bra pris. Dessutom är det många arbetstillfällen som skapas.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Stina Angré: Extra viktig Vi måste värna och hjälpa de länder som har behov.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Stina Angré: Elbil är framtidens bil

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Stina Angré: Extra viktig Kultur tillhör hälsofrämjande insatser.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Stina Angré: Extra viktig Alla familjer måste få välja utifrån sina förutsättningar och behov.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Stina Angré: Extra viktig Vi måste utveckla vårdcentralerna så att de kan ta emot de patienter som finns på ett bättre sätt samt öka kontinuiteten så att en patient möter samma läkare. Nätläsare bör begränsas i vad man kan få hjälp av för att minska t ex utskrivning av antibiotika.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Stina Angré: Extra viktig Bra på sikt men för tidigt 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Stina Angré: Extra viktig För tydlighet i var eleven ligger till i sin kunskapsinhämtning.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Stina Angré: Däremot kan fotboja vara ett alternativ.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Stina Angré: Behovet styr. Ett land i kris ska vara en självklarhet att vi stöttar både ekonomiskt och annat, och även ta emot människor som flyr från krig eller svält.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Stina Angré: Det krävs att skogen återplanteras.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Stina Angrés val:

  • Lag och ordning
  • Landets ekonomi
  • Miljö och klimat