Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Olof Dahlberg

Vad har du för yrke?

Grundskokelärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Grönt

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Olof Dahlberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Olof Dahlberg: Extra viktig Pengarna ska gå till utveckling av den pedagogiska verksamheten

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Olof Dahlberg: Det är bättre att sänka moms på tjänster

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Olof Dahlberg: Omvärlden behöver mer stöd

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Olof Dahlberg: Satsa de pengarna på hållbara drivmedel istället

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Olof Dahlberg: Det är ett önsketänkande att det sker

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Olof Dahlberg: Extra viktig Någonstans måste det byggas, men vi bör se till att mer pengar går tillbaka till lokalsamhället

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Olof Dahlberg: Det är frivilligt att ge

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Olof Dahlberg: Varför inte?

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Olof Dahlberg: Då blir det mest kvinnor som rar ut den

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Olof Dahlberg: Systemet är just nu inte anpassat för digitala lösningar

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Olof Dahlberg: Det bör vara medborgarskap eller hjälp att återvända.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Olof Dahlberg: Tyvärr en nödvändighet med så instabilt ryssland

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Olof Dahlberg: Marknaden kommer ändå gå dit, men en del behöver tydligare incitament

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Olof Dahlberg: Forskning visar att det bara spär på olikheter och straffar de svaga

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Olof Dahlberg: Samma skatt oavsett var man bor

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Olof Dahlberg: När vanliga nätet är utbyggt så ska Sverige ha höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Olof Dahlberg: Uppenbarligen fungerar inte regionerna.

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Olof Dahlbergs val:

  • Energipolitik
  • Miljö och klimat
  • Skola och utbildning