Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anna-Lena Blomkvist (fotograf Maud Hemberg)

Anna-Lena Blomkvist

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att förändra måste du engagera dig, detta har sedan jag fick kämpa för mina barns rätt till hjälp i skolan varit mina ledord. Jag vill arbeta för att Sverige ska vara den plats där mina barn kan växa upp och må bra. Alla ska ha rätt till sjukvård med samma förutsättningar, vi ska alla kunna gå hem själva utan att känna rädsla och din dotter ska få klä sig och umgås med vem hon vill.

Presentera dig själv

Jag är en 49 årig Dalkulla som bor med mina barn i en röd liten stuga i Leksand. Politik, trädgård och pysslande tar upp min tid, men först går alltid mina barn och familjen.

Vad har du för yrke?

Medicinsk sekreterare / Politisk sekreterare

I vilket land är du född?

Sverigedemokraterna

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Linda Lindberg

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

SD, M och KD.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Anna-Lena Blomkvist

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Lena Blomkvist: Jag anser att det är viktigt att vi själva ska kunna välja den skola som passar våra barn efter de krav som ställs på skolan idag, om det då är en privat aktör eller kommunal är inte det viktiga utan hur skolans kvalite är.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Lena Blomkvist: Vi måste ta fram en långsiktig lösning för att få ner de skenande elpriserna då detta är ohållbart som det ser ut idag.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Lena Blomkvist: RUT-avdraget har varit effektivt i arbetet att få ner svart arbetskraft och istället gynnat många små företag att få arbetstillfällen.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Lena Blomkvist: Kungahuset fyller en viktig roll i att företräda vårt land och fyller en viktig historisk, diplomatisk och kulturell ställning i Sverige och runt om i världen vid representation.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Lena Blomkvist: Dagens drivmedelpriser är ohållbara för oss som bor på landsbygden. Priserna måste sänkas så att barnfamiljer, lantbrukare och pensionärer ska ha råd att leva, ta sig till sina arbeten och förse oss med spannmål och produkter vi behöver för att leva.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Lena Blomkvist: Vindkraftverk påverkar utseendet och omgivningen där det byggs, därför ska det vara självklart att invånare och kommuner själva ska ha sin rätt att bestämma om etablering.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Lena Blomkvist: Jag ser inte att det finns ett behov av ett tredje kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Lena Blomkvist: Varje familj är unik och ingen annan är just familjen i sig vet hur de på bästa sätt behöver och kan planera sina föräldradagar. De ska ges de förutsättningar ekonomiskt och socialt som gör att de har möjlighet att på bästa sätt bestämma, detta ska inte politiker göra åt dem.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Lena Blomkvist: Nätläkare ger våra invånare som bor på landsbygden en mer tillgänglig vård, men vi måste säkerställa att den håller en bra kvalité samt att ersättningsnivåerna behöver ses över för digitala besök hos privata nätläkare.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Lena Blomkvist: Med anledningen av hur världen förändras så ha vi idag ett behov av att Sverige går med i Nato.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Lena Blomkvist: Att minska strandskyddsavståndet och göra det enklare att bygga eller stycka a tomter och göra det möjligt att bygga strandnära. Detta är framför alt viktigt i glesbefolkade områden där vi måste verka för att få folk att vilja bygga och flytta till.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Lena Blomkvist: Alla ska ha råd att köpa en bil, med detta förlag kommer detta att bli en klassfråga.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Lena Blomkvist: Betyg i tidigare ålder ger snabbare en indikation på om mer resurser behöver sättas in för barn med behov.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Lena Blomkvist: Vi måste arbeta för strängare straffskärpning av flera brott däribland sexköp.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Lena Blomkvist: Hyror ska vara rättvisa och på en nivå som gör att alla har råd att skaffa en bostad, vi har alltid varit emot marknadshyror.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Lena Blomkvist: Extra viktig Oavsett om du bor i norr eller i söder ska du erbjudas samma vård och resurser. Därför är det viktigt att vi utreder hur detta och andra utmaningar inom vården ska ta oss framåt.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna-Lena Blomkvist: Vissa arbetsgrupper så som skol och förskolepersonal borde självklar införas då de arbetar i en arbetsmiljö med mycket smitta som snabbt kan spridas vidare.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna-Lena Blomkvist: Dagens samhälle efter de senaste årens massinvandring har förändrat Sverige till det sämre och många av de problem vi ser i dag i samhället är direkt kopplade till just detta och dessa måste vi nu ta hand om. För att kunna göra detta måste vi stoppa invandringen till ett absolut miniminivå utifrån de regler som råder i EU.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anna-Lena Blomkvists val:

 • Energipolitik
 • Integration
 • Lag och ordning