Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Emma Steinwall (fotograf null)

Emma Steinwall

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill att vi med konkreta åtgärder värnar om vårt demokratiska system, och de värderingar som tagit Sverige till världsklass inom t ex jämställdhet, innovationer och korruptionsfrihet. Jag vill bidra till en starkare folkhälsa genom aktivt arbete med våra åtta folkhälsomål, som skapar förutsättningar för utveckling, kreativitet och trygghet. Jag vill vara en äkta och engagerad politiker.

Presentera dig själv

Passionerad realist med framtidsoptimism och en stark tro på det personliga engagemangets kraft. Jag är uppvuxen i Varberg i en stor familj där utbildning stod högt i kurs. Upplevelser är min drivkraft och jag tror på att ta hand om både kroppen och jorden hela livet. Centerpartiets socialliberala värderingar, tro på individen och motkraft till högerextremism är helt i linje med mina värderingar.

Vad har du för yrke?

Kommunikatör och författare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Angela Merkel

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En koalitionsregering med Centerpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mindre än 1 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Emma Steinwall

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Steinwall: Extra viktig Är emot förbud, men för en reglering som gör att vinstutdelningen ska vara mycket måttlig och aldrig kan vara drivkraften för verksamheten.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Steinwall: RUT-arbeten främjar småföretagande och företagande som drivs av kvinnor. Skapar många första-jobb för unga och nyanlända. Minskar vardagsbelastningen på framför allt barnfamiljer.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Steinwall: Extra viktig Vi har ett ansvar att dela med oss, och vi har råd.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Steinwall: Med reservation för att jag inte är tillräckligt insatt i frågan för att bedöma om nuvarande bidrag är på för hög nivå.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Steinwall: Extra viktig De privata resurserna bör kompletteras av offentliga för att inte vara avhängigt privata aktörers engagemang på platsen. Min uppfattning är att kultur är ovärderligt för kreativitet, gemenskap, tillit och utveckling i samhället. Det bör finnas tillgängligt för alla, framför allt barn, i alla kommuner.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Steinwall: Bör antingen regleras så att endast tungt vägande skäl stoppar utbyggnaden av vindkraften, alternativt bör kommunerna kompensera ekonomiskt.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Steinwall: Är emot förbud, men för att lägga resurser på att hitta en lösning som minskar framför allt det organiserade tiggeriet. Det finns bättre sätt att hjälpa människor i nöd än förbud.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Steinwall: Ser många fördelar med att Sverige kan erbjuda en tillflyktsort även vid tillfälliga behov.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Steinwall: Tror mer på åtgärder för att komma i arbete, än höjda ersättningar. Hellre skattelättnader än bidrag för den som är utan arbete.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Steinwall: Det måste vara attraktivt att leva på landsbygden, om den ska kunna vara levande.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Steinwall: Är osäker på vad som avses med "smalare" uppdrag, men vill varken minska utbudet eller resurserna för public service.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Steinwall: Anser att 2030 är ett mer rimligt alternativ, då infrastrukturen för laddning av elbilar behöver följa med i utvecklingen (vilket inte är fallet i dagsläget).

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Steinwall: Betyg i så låga åldrar fyller inte önskad funktion. Det ger barnen ett prestationsperspektiv på en nivå då lärande ska vara lustfullt, och det skapar ökad arbetsbelastning för lärare.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Steinwall: Med reservation för att sexuella tjänster på nätet kräver en egen utredning.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Steinwall: Anser dock att undantag kan göras då särskilda skäl finns kring sjukdomsbilden, och att ansökan om detta ska vara möjlig för personer som drabbas hårt av karensdagar.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Steinwall: En rimlig åtgärd då till exempel en felrekrytering kan slå hårt mot småföretagare. Det skulle också minska ett kontinuerligt nyttjande av bemanningsföretag.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emma Steinwall: Vi har ett ansvar att dela med oss, och vi har råd.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emma Steinwall: Med reservation för att jag är osäker på regelverket idag. Men min uppfattning är att möjligheterna inte missbrukas.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Emma Steinwalls val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning