Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Hans Johansson (fotograf Maria Hansson AB)

Hans Johansson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är en eftertänksam pragmatisk person. Gillar inte politiska dogmer eller eller när det sliras på sanningen. Min grundläggande inställning är att politiken ska skapa förutsättningar för människors kreativitet att blomstra oavsett var i landet man befinner sig. Skattesystem och regelverk måste anpassas till de förutsättningar som gäller en viss bransch eller plats.

Presentera dig själv

En 49 årig trebarnsfar. Stort intresse för jakt och natur och kultur. Jag är skogsägare och har tidigare jobbat som antikvarie och murare under en period.

Vad har du för yrke?

Arbetat som byggnadsinspektör sedan 2011. Tjänstledig för politiska uppdrag.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Jag ser inte politik på det sättet

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se ett styre med stort inslag av centerpartiets politik för att hela Sverige ska kunna utvecklas.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Hans Johansson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Johansson: Att tillåta fler aktörer i välfärden och att låta folk själva välja har varit väldigt bra för Sverige. Valfriheten har inneburit att alla i Sverige, oavsett kontanter eller kontakter, kan välja till exempel skola. Det har också ökat tillgängligheten, inte minst för människor på landsbygden. Att förbjuda vinster skulle innebära att företag inom exempelvis skola skulle tvingas lägga ner.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Johansson: Att bygga ny kärnkraft tar lång tid, är dyrt och medför stora risker för säkerheten där konsekvenserna vid en olycka kan bli oöverskådliga. Trots det har kärnkraften en roll att spela både idag och i framtiden eftersom den erbjuder stabil planerbar kraftproduktion men någon mirakellösning är det inte. De flest andra energikällor är billigare och går fortare att bygga ut.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Johansson: Vi ska vi inte införa visitationszoner i Sverige, eftersom det snarare skulle hota förtroendet som finns mellan polisen och människor. Att visitera vem som helst, utan uppenbar anledning, bara för att man rör sig i någon av zonerna skapar inte förtroende. – Polisen är beroende av

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Johansson: Extra viktig RUT-avdraget har tre huvudsakliga fördelar. För det första skapar det arbetstillfällen och möjligheten att starta företag för människor som har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. För det andra frigör det tid för köparen som hen kan använda för att öka sitt arbetsutbud och som dessutom underlättar för RUT-köparen i dennes vardag. Sist men inte minst minskar det svartarbetet.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Johansson: Biståndet är viktigt främst utifrån humanitära skäl men det kan även finnas miljömässiga eller politiska skäl såsom demokratiutveckling och förbättrad jämställdhet. Biståndet ska inte minskas. Vi står upp för enprocentsmålet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Johansson: Extra viktig Monarkin fungerar som en god internationell representant för Sverige i olika sammanhang men kungahuset är även bärare av en del av vårt gemensamma kulturarv. Genom hovstaternas verksamheter levandegörs samlingar, kulturmiljöer och traditioner. Vi stödjer monarkin så länge den fungerar som idag.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Johansson: Extra viktig Skenande bränslepriser påverkar hushållens ekonomi företagens lönsamhet i en sådan omfattning att det är nödvändigt att vidta åtgärder för att få ner priserna. Samtidigt måste den gröna omställningen fortsätta. Det måste ske genom att produktionen av förnyelsebara och koldioxidneutrala drivmedel stimuleras så att priserna kan sänkas.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Johansson: Extra viktig Höjda skatter på fastigheter riskerar att slå fel och få segregerande effekter på bostadsmarknaden. Centerpartiet vill däremot se regional fastighetsskatt på exempelvis energiproducenter som vindkraftverk där resurser kan gå tillbaka till bygden och kompensera för lokal miljöpåverkan.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Johansson: Extra viktig Kulturen blir friare om den står på flera ben. Därför behövs fler finansieringskällor för att öka friheten, bland annat genom privat finansiering, kultursponsring, avdragsrätt för företag vid förstahandsinköp av konst och sänkt dansbandsmoms. Det är viktigt att slå vakt om konstnärlig frihet och kulturyttringar, inte minst kulturhistoria. Där kommer offentlig finansiering spela en stor roll.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Johansson: Det kommunala självstyret måste kunna påverka samhällsplaneringen inom den egna geografin. Det är av avgörande betydelse för utvecklingen i en kommun att man kan väga olika intressen mot varandra. Exakt hur systemet ska vara utformat kan diskuteras men kommunen måste kunna säga nej.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Johansson: Permanenta tillstånd är bättre för integrationen men i vbehöver en likriktad politik i Eu.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Johansson: Försvaret måste finansieras. Exakt hur det sker rent tekniskt är svårt att svara på men det är självfallet så att det handlar om skattemedel.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Johansson: Ett förstatligande skulle innebära en enorm förvaltning med en mycket omfattande omorganisation som skulle prägla vården under mycket lång tid. Andra exempel visar på hur sånt påverkar verksamheten. Framförallt skulle det lokala och regional inflytandet påverkas. Vad talar för att en centralisera myndighet vet bättre om lokala förhållanden?

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Johansson: Vi måste ha en flexibel arbetsmarknad där det allmänna riktar in sig på stöd till dig som behöver byta jobb snarare än att låsa in människor på arbetsplatser som kanske inte passar dig.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Johansson: Tillståndsprocesserna måste bli enklare och snabbare. Samtidigt måste olika intressen komma till tals och vägas mot varandra. Mark ska användas till det den är ur allmän synpunkt bäst lämpad för.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Hans Johansson: Det som behövs är åtgärder för att skydda vittnen i rättsprocesser. Centerpartiet vill se ett stärkt vittnesskydd, och då behöver vi bland annat överföra det övergripande ansvaret från kommunerna till polisen. För kriminella som hotar vittnen måste dessutom straffen höjas och för detta brott måste vi avskaffa mängdrabatten

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Hans Johansson: Sverige skyddar redan idag störst andel av sina skogar i ett EU perspektiv dessutom har vi en stadig tillväxt i skogen trots det uttag vi har idag. Växande skogar binder kol och bioprodukter från skogen kan ersätta fossilt baserade produkter. Det är bra för miljön och svensk ekonomi.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Hans Johanssons val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi

Så svarar Hans Johansson: Lag och ordning och en stabil och god ekonomi är en förutsättning för andra prioriteringar.