Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Raed El Shabrawi (fotograf )

Raed El Shabrawi

Svar i valkompassen

:

Raed El Shabrawi

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Raed El Shabrawi: Nybyggnation av kärnkraft kommer att bli mycket dyrt och jag tror istället att kärnkraften gradvis ersätts av förnybar energi.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Raed El Shabrawi: Antalet poliser måste också utökas för att säkerställa trygghet och säkerhet.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Raed El Shabrawi: Detta gynnar vissa företag och få människor, jag tycker att det borde avskaffas och att budgeten läggs på andra ställen som gynnar en stor del av människor.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Raed El Shabrawi: Biståndet gör nytta – men kan användas ännu bättre Svenskt bistånd gör stor nytta runt om i världen. Men det kan användas ännu bättre. Vi tycker att biståndet måste fokuseras och prioriteras för att göra så stor skillnad som möjligt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Raed El Shabrawi: Minska bränslepriset PÅ hållbart sätt Europa måste omedelbart minska beroendet av fossil energi, särskilt rysk olja och gas. Samtidigt ökar bränslekostnaderna dramatiskt i spåren av kriget. Jag vill sänka bränsleskatten rejält, utan att offra klimatet.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Raed El Shabrawi: Jag tror att migrationsverket har två alternativ, antingen att bevilja permanent uppehållstillstånd till dem som har rätt att stanna i Sverige eller att utvisa, inom två år efter att asylansökan lämnades

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Raed El Shabrawi: Men alternativ måste förberedas.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Raed El Shabrawis val:

  • Integration
  • Landets ekonomi
  • Sjukvården