Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ulrika Neldorin (fotograf ulrika neldorin)

Ulrika Neldorin

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag är en genuin grön röst som förhoppningsvis kan bidra med mer ekosystemtänk. Minskade klyftor och psykisk hälsa ligger mig varmt om hjärtat såväl som cirkulär ekonomi, biodiversitet och resiliens, på alla fronter.

Presentera dig själv

Jag har gjort ganska mycket olika saker i mitt liv men alltid drivits av en vilja att förändra samhället till det bättre.Miljörörelse, bistånd, vattenförvaltning, hållbar mat och odling är bakgrunden men vill gärna jobba med både politik och trädgård i kombination för att få det bästa av två världar jag gillar mest.

Vad har du för yrke?

Jag jobbar som Valsamordnare på Miljöpartiet men har även en trädgårdsfirma.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Isabella Löwin

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Mp, V, S, C

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Ulrika Neldorin

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Neldorin: Extra viktig Idéburna skolor som berikar mångfalden och samhället såsom förskolekoopertiv på orter där skolan lagts ner eller med speciell inriktning såsom ur och skur eller med ekologisk mat eller vad nu en grupp föräldrar tycker är viktigt tycker jag är bra. Eventuella vinster ska återinvesteras i verksamheten så att vi alla kan åtnjuta en bra offentlig välfärd som kommer alla och inte bara riskkapitalbolag.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Neldorin: Kärnkraften är dyr, osäker och en otroligt stor säkerhetsrisk vid alla slags kriser i samhället och vid krig. Den byggs eller renoveras långsamt - det handlar om decennier, när vi kan bygga havsbaserad vindkraft eller arbeta med energibesparingar, där vi har mycket att hämta då vi haft för billig el under lång tid och många processer tillexempel inom industrin är baserad på orimligt billig el.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Neldorin: Extra viktig Jag har full tilltro till polismyndigheten och om de anser det vara nödvändigt så kan det vara något som behövs för att polisen ska kunna utföra sitt arbete. Med det inte sagt att vi inte i första hand ska försöka skapa mer trygghet i samhället genom förebyggande arbete, trygga vuxna och närvarande folkhälsoteam på skolor. Framförallt skulle mindre klyftor i samhället minska våldet.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Neldorin: Tror det är svårt att bara ta bort det då det skulle dra undan mattan under fötterna på många som arbetar inom den sektorn som skulle mista sina jobb. Däremot är det ju tyvärr en utfasning mot andra alternativ kanske en väg. Jag känner mig inte riktigt klar över vad jag tycker om detta faktiskt.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Neldorin: Extra viktig Vi har byggt upp vårt välstånd tack vare en ojämlik fördelning av arbete och kapital där vi kunnat köpa naturresurser och arbetskraft orimligt billigt. Vi lever fortfarande i en ojämlik värld där många går och lägger sig hungriga. Förutom att vi har en skuld och ett ansvar så är jorden sammanflätad, Sverige är inte en ö - armod och miljöförstöring utanför våra gränser påverkar även oss.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Neldorin: Kungahuset är intressant som en rest av historien, men de tillhör historien och de pengar de får i underhåll understödjer bara en ålderdomlig syn på samhällets hierarkier. De pengarna och de lokalerna de har tillgång till kan nog nog användas på bättre sätt.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Neldorin: Ekonomin och lagarna är de starkaste incitamenten för människor att ändra vanor. Att bara be folk köra mindre bil eller byta till mer miljövänliga fordon går för långsamt. Klimatförändringarna är på riktigt och det är sorgligt att det tycks behövas fler naturkatastrofer, skyfall, torka, värmeböljor och glaciärer som försvinner och lämnar torkade flodbäddar efter sig för att motivera allmänheten.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Neldorin: De som har mycket kan gott dela med sig till de som har mindre. Jag tycker fastighetsskatten ska vara baserad på fastighetens värde dessutom och inte en avgift så att den som bor i ett slott betalar mer än den som bor i en koja.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Neldorin: Extra viktig Kultur är viktigt och en bredd och mångfald inom den med. Det kan vi inte överlåta till vinstdrivande företag. Jag är för statliga museum med fritt inträde och en kultur som är till för alla oavsett socioekonomisk status.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Neldorin: Alla ska med när Sverige ställer om. Om vi behöver mer vindkraft för att täcka vårt energibehov kan inte alla säga ”jo men inte på min bakgård”.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Neldorin: Vi kanske inte kan förbjuda fattigdom. Vi kan däremot försöka hitta sätt att hjälpa utsatta människor att hitta ett alternativ till denna förnedring att behöva sitta utanför en butik och tigga. I de fall de handlar om organiserad kriminalitet eller trafficking så för vi arbeta med det inom rättsväsendet däremot.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Neldorin: Det är viktigt att vi har ett så fritt och inkluderande samhälle som möjligt där alla känner sig välkomna

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Neldorin: Nja, det blir ju i praktiken så då att pappan blir den som jobbar. Genom att vika ett visst antal dagar åt ena föräldern bidrar det förhoppningsvis till en mer jämställd relation, att pappan får bättre kontakt med sitt barn under viktiga år och i slutändan även ett mer jämställt Sverige.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Neldorin: Extra viktig Det behövs en total översyn. Privata företag ska inte utarma den redan ansträngda vårdsektorn! Vi behöver däremot kanske ta till oss att vi behöver finnas mer tillgängliga som nätläkarna, ha mer tillgänglig primärvård och framförallt arbeta mer förebyggande och med helhetshälsa, där vi i högre grad kan arbeta nätbaserat och nå fler.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Neldorin: De utdragna processer vi har idag är inte rimliga. Ingen ska behöva leva i år av ovisshet huruvida de är trygga och kan planera för en framtid här.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Neldorin: Vi ger upp en neutralitet och alliansfrihet med flera hundra år på nacken genom ett par snabba beslut av styret istället för en folkomröstning. Jag vill inte bidra till att provocera Ryssland ytterligare och ge vatten på kvarn. Jag vill inte sända mina döttrar i krig eller ha kärnvapen inom Sveriges gränser. En allians betyder att vi ska bidra med något för den trygghet som erbjuds

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Neldorin: Alla kan drabbas av att bli sjuk eller arbetslös och då behöver samhällets trygghetssystem vara inkluderande och ligga på rimliga nivåer. Detta kan vi höra genom att höja grundersättningen i a-kassan och genom att den ska omfatta alla som arbetar.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Neldorin: Allemansrätt och strandskydd går hand i hand. Vi i Mp vill stärka skyddet i högexploaterade områden och längs Sveriges kust. Strandskyddet garanterar även friluftsliv och bad vid naturstränder och bevarar goda livsvillkor för djur och växter, på land och i vattnet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Neldorin: Detta är rimligast i form av en extra värnskatt för de som tjänar väldigt bra.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Neldorin: Nej det är oerhört viktigt att ha ett starkt public service som speglar hela Sverige. Public service borde vara skyddat i grundlagen, för att skydda verksamheten mot politisk styrning. Och för att ha ett starkt public service behöver finansieringen vara stabil och långsiktig.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Neldorin: Klimatet kan inte vänta. Framtidens drivmedel är vätgas, biogas och el. Omställningen av transportsektorn är här nu. Då skulle det vara en ren förlustaffär att köpa en bil som går på diesel att ha i några få år.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Neldorin: Betyg ska användas när det behövs, till exempel vid urval för fortsatta studier. Forskning visar att betyg i lägre åldrar inte har någon positiv effekt för de elever som klarar sig bra i skolan. Däremot har de en negativ påverkan på lågpresterande elever, som riskerar att tappa självförtroende och motivation för sina studier, därför är det rimligare att ge betyg först från årskurs 7.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Neldorin: Allt som minskar klyftorna och ger ett jämlikare samhälle gör att vi får invånare som mår bättre och därmed ett tryggare samhälle.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Neldorin: Absolut, det är ålderdomligt och orimligt att köp av sexuella tjänster bara ska straffas med böter, det är inte en fortkörning det handlar om, det är en kränkning av en annan människa.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Neldorin: Ännu ett förslag som bara skapar ett segregerat samhälle med ökade klyftor. Vi vill ha blandad befolkning och mångfald.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Neldorin: Extra viktig Varför då? Vi behöver åka mer tåg i framtiden och då behöver vi rusta upp både spår och tåg och bygga en järnväg som håller länge framöver och som kommer vara det huvudsakliga sättet att transportera sig långa sträckor. Vi vill snarare korta tiden mellan Oslo-Stockholm och norröver så att många väljer bort flyget.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Neldorin: Det står mellan ganska bra och ganska dåligt. Det vore bra om vården var mer jämställd och jämlik över hela landet. Variation i löneutveckling kan leda till brist på arbetskraft i de län som har sämre ekonomi vilket drabbar enskilda patienter. Och rättigheter för patienter borde vara samma överallt. Men nära beslutsfattande är också viktigt, så det inte blir ohanterbar koloss.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Neldorin: Absolut. Karensdagen är orättvis och ojämlik där de i låglöneyrken ändå behöver gå till jobbet småsjuka för att ekonomin ska gå runt undertiden mer välbetalda jobbar hemma småsjuka… karensdagen bidrar således både till smittspridning och orättvist arbetsliv och sy.tre klyftor.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Neldorin: Vi behöver ge anställda mer skydd istället för sämre.skydd med korta anställningar och orimliga krav för att få stanna kvar i en anställning

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Neldorin: Det ska ställas riktigt hårda miljökrav på de som vill pröva att få öppna en gruva i Sverige. Det ska också endast öppnas vid ett bekräftat stort behov av mineralet.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ulrika Neldorin: Att söka asyl är en mänsklig rättighet. Vi önskar att ingen skulle behöva fly & vi bör verkligen möta människor med medmänsklighet och möjligheter, inte murar. Sverige och övriga EU-länder ska ta emot människor på flykt och antalet kvotflyktingar bör utökas.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ulrika Neldorin: Samma här som i frågan om visiteringszoner. Polisen behöver kunna göra sitt arbete på bästa sätt så vi får bukt med maffia och gängkriminalitet. Samtidigt är det viktigt att det inte används där det kränker människor

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ulrika Neldorin: Vi har fått ett samhälle där klyftorna ökar och höginkomsttagare kan gott betala lite mer ett tryggare samhälle där alla känner sig inkluderade. Det borde finnas ett inkomsttak för att minska klyftorna tillexempel

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ulrika Neldorin: Extra viktig Ökat skydd krävs för att vända krisen för våra skogar. Det råder stor brist på riktig gammelskog, och artfattiga skogsplantager breder ut sig. Skog med höga naturvärden hotas av avverkning, som de stora sammanhängande fjällskogarna, ett världsunikt arv att förvalta. Sverige bör följa uppmaningen från FN om att skydda minst 30 procent av land och hav, ett mål som också EU tagit.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Ulrika Neldorins val:

 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg