Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Bruno Tiozzo (fotograf Anna Hult)

Bruno Tiozzo

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag lovar verka för att det offentliga i högre grad ska ägna sig åt att kärnuppgifterna verkligen fungerar (lag och ordning, infrastruktur, energi, nödvändig sjukvård, utbildning) och inte bedriva opinionsbildning för skattebetalarnas pengar. Jag har integritet, vågar säga min mening och kommer att vara tillgänglig för mina väljare. Jag har ett yrke (advokat) utanför politiken.

Presentera dig själv

Född och uppväxt i Göteborg. Har bott och arbetat i Italien under flera år. Ideologiskt konservativ och troende katolik.

Vad har du för yrke?

Advokat

I vilket land är du född?

Sverige, med far från Italien

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Ronald Reagan, Gösta Bohman

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Styrkeförhållanden i Riksdagen avgör, men personligen har jag intrycket att det enklast kommer att gå att få genomslag för frihetlig konservativ politik med en koalitionsregering bestående av M, KD, SD samt L.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Bruno Tiozzo

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bruno Tiozzo: Överlag har jag svårt att se problemet med vinstutdelning så länge t.ex underhåll av verksamheten ej är eftersatt och skolan i övrigt följer läroplanen.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bruno Tiozzo: Behovet av energi ökar. Viktigt att Sverige i hög grad kan vara oberoende i sin energiförsörjning. Kärnkraft har mycket större möjlighet än andra energikällor att garantera Sverige sitt energibehov. Därtill innebär det ej samma ingrepp i natur och djurliv som t.ex vind och vattenkraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bruno Tiozzo: Extra viktig Sverige har på senare år fått en oacceptabel brottsutveckling. I ett europeiskt perspektiv har svensk polis mycket begränsade möjligheter att få undersöka misstänkta och t.ex kontrollera deras ID-handlingar. Överlag viktigt med starkare närvaro av synlig uniformerad ordningsmakt i brottsutsatta områden. Viktig pedagogisk funktion.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bruno Tiozzo: Visserligen vore ett generellt lägre skattetryck med kraftigt minskade offentliga utgifter att föredra framför avdrag, men så länge skattebilden är vad den är i Sverige så är det bra med den här sortens avdrag som därtill skapar legitima arbetstillfällen och minskar utrymmet för "svart" arbetskraft.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bruno Tiozzo: Extra viktig Mitt intryck är att det bistånd som hanteras via Staten generellt är bortkastade pengar som inte kommer verkligen behövande till hjälp. Allt för mycket försvinner i korruption eller hamnar i fel fickor. Därtill binder det länder i tredje världen till ett ohälsosamt beroendeförhållande till mer välmående länder.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bruno Tiozzo: Kungen är vår statschef och en viktig företrädare för Sverige. Apanaget är därtill redan generellt lägre än i andra europeiska länder. Viktigt att vi upprätthåller vår historia och traditionella symboler även om det kostar.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bruno Tiozzo: Extra viktig Bilen är ett viktigt fortskaffningsmedel i ett stort land som Sverige med stora avstånd. För närvarande är skatten på drivmedel oerhört högt i Sverige jämförbart med övriga EU-länder. Ej hållbart konkurrensmässigt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bruno Tiozzo: Extra viktig Man ska inte behöva betala skatt för det som man redan äger eller betalar av lån på. Sänder ut helt signaler. Tvärtom vore det positivt ifall fler svenskar ägde sin fastighet, det bör uppmuntras och ej bestraffas.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bruno Tiozzo: Extra viktig En växande stor del av den offentligt finansierade kulturen ägnas åt högst tvivelaktiga och politiskt kontroversiella projekt (t.ex väggmålningar av könsorgan, livstidsanställning som konstprojekt). Skattepengar bör endast läggas på att bevara äldre redan befintlig kultur.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bruno Tiozzo: Extra viktig Vindkraftsverk innebär ett radikalt ingrepp, inte bara för miljön (t.ex påverkan på djurliv i vattnet, icke-organiskt avfall som micro plast) men även för turismen i flera berörda kommuner. Naturligtvis måste de kunna stoppa projekt.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bruno Tiozzo: Generellt anser jag det vara fel att förbjuda tiggeri så länge det rör ett lands egna invånare. Men när nu medborgare från vissa andra EU-länder satt i system att ta sig till Sverige och överskrida tre månader gränsen för uppehälle enbart för att tigga så är det en fullt möjlig motåtgärd för att avhålla dem att ta sig till Sverige.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bruno Tiozzo: Extra viktig Totalt absurt. Det finns enbart två kön, totalt irrelevant juridiskt hur folk "identifierar" sig. Inget som lagstiftningen ska behöva finna sig i. Tvärtom farligt ifall myndigheter slår fast en bild som inte överensstämmer med naturens realiteter.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bruno Tiozzo: Extra viktig Det offentliga ska inte ha synpunkter eller genom ekonomiska styrmedel påverka hur föräldrar lägger upp sysslor sinsemellan.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bruno Tiozzo: Så länge som nätläkarna uppfyller samtliga behörighetskrav har jag svårt att se varför de skulle diskrimineras gentemot andra. Däremot bör finansieringen till dem vara lägre än de som har kostnad för t.ex lokal samt personal.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bruno Tiozzo: Extra viktig De flesta som får uppehållstillstånd i Sverige är inte flyktingar i lagens mening utan alternativt skyddsbehövande eller pga anknytningsskäl. Situationen i hemländerna kan snabbt ändras. Därtill oansvarigt sett till den mycket höga grad av personer med uppehållstillstånd i avsaknad av arbete och tillräckliga svenska kunskaper som redan finns i Sverige.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bruno Tiozzo: Extra viktig Borde egentligen skett mycket tidigare. Redan under kalla kriget självklart för mig att inte vara neutral mellan väst och Sovjet. Numera ännu viktigare sett till den oansvariga nedrustning som skett av Sveriges försvarsförmåga under de senaste 25 åren.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bruno Tiozzo: Corona krisen är över. Sänder även ut fel signaler och ökar risk för personer i långtidsarbetslöshet. Generellt bör även skattefinansierade utgifter minska så att löntagare i högre grad kan leva på sin lön och spara pengar till sämre tider och eventuell arbetslöshet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bruno Tiozzo: Mitt intryck är att Länsstyrelsen agerar väl nitiskt i att neka byggnadstillstånd i aktuella områden. Generellt bra med mer bebyggelse.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bruno Tiozzo: Upprustningen av försvaret måste naturligtvis finansieras skattevägen. Det kräver dock ingen skattehöjning. Finns flera områden man kan skära ner på innan skatterna höjs. T.ex nedläggning av överflödiga myndigheter (Jämställdhetsmyndigheten), nedskärningar på SR/SVT, minskade bidrag som flerbarnstillägget eller obegränsad tid med tolk för nyanlända.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bruno Tiozzo: Extra viktig Public service sköter inte sitt kärnuppdrag och bedriver opinionsbildning istället för saklig journalistik. I stort sett alla sändningar är starkt politiserade med kraftig slagsida åt det rödgrönrosa hållet. Högeråsikter diskrimineras. Därtill bör inte statsägda media ägna sig åt produktion av nöjesprogram.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bruno Tiozzo: Inte otänkbart, men bör i så fall ske samtidigt som övriga EU. Sverige och dess ekonomi är inte isolerad från den närmaste omvärlden.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bruno Tiozzo: Mycket bra att få en bedömning av sina kunskaper så tidigt som möjligt . I och med övergången från ett stadium (låg) till ett annat (hög) kan vara lämplig tidpunkt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bruno Tiozzo: Kommuninvånarnas inflytande över sin egen ekonomi är central. Riskerar att snedvridas.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bruno Tiozzo: Extra viktig Överlag ställer jag mig tvivlande till att köp av sexuella tjänster överhuvudtaget är straffbelagt i Sverige så länge det handlar om en transaktion mellan vuxna som inte direkt involverar en tredje part (vilket istället är faller med surrogatmödraskap där det finns ett barnperspektiv att ta hänsyn till).

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bruno Tiozzo: Extra viktig "Marknads" hyra är det normala för hyror i hela Europa. Subventioner generellt fel. Tvärtom logiskt att hyresrätter i attraktiva områden kostar mer i månadshyra.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bruno Tiozzo: Sjukvården är traditionellt i Sverige, liksom övriga Europa, en lokal (regional) angelägenhet. Potentiell fara för lokalt självbestämmande över invånarnas resurser ifall detta lyfts till en nationell nivå. Därtill är Sverige geografiskt mycket vidsträckt vilket är ett argument för att behålla det lokala ansvaret.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Bruno Tiozzo: Extra viktig Sverige har redan överstigit sin integrationskapacitet genom det höga antal asylsökande från som tagits emot under senaste decenniet.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Bruno Tiozzo: Generellt ska skattetrycket sänkas för samtliga.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Bruno Tiozzo: Sveriges yta bestående av skog har kraftigt ökat under de senaste 100 åren och är redan mycket stort jämfört med övriga Europa.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Bruno Tiozzos val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi