Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Marléne Lund Kopparklint (fotograf null)

Marléne Lund Kopparklint

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag kommer att jobba stenhårt för att skapa ett tryggt samhälle. Särskilt fokus på barn och äldre. Barn ska växa upp tryggt och samhällets skyddsnät måste vara finmaskigt så att inga barn faller mellan stolarna. Sjukvård ska vara lättillgänglig, med hög kvalitet för patienten. Landsbygden och lantbrukare måste värnas genom klok politik. Jakt och sportskytte ska uppmuntras.

Presentera dig själv

48 år, bor i hus strax utanför Karlstad. Gift och har 3 barn. Riksdagsledamot sedan 2018. Kommunalråd och ordf. vård- och omsorgsnämnden i Karlstad 2010-2018. Yrken innan det: politisk sekreterare. Fältassistent/processledare inom socialtjänsten. Är också författare. Har alltid haft engagemang för utsatta människor, är själv maskrosbarn. Intressen: veteranbilar/trädgård/sportskytte & jakt.

Vad har du för yrke?

Författare, process/projektledare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Carl Bildt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En högerallians som sätter Sveriges i första hand och återupprättar trygghet och säkerhet. Sjukvården ska vara likvärdig, lättillgänglig, med hög kvalitet vart du än bor i landet.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Marléne Lund Kopparklint

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marléne Lund Kopparklint: Extra viktig Framtidens elbehov bedöms fördubblas till år 2045. Socialdemokraterna har försatt oss i en situation där vi inte kan nå våra klimatmål, människor har ångest över sina elräkningar och företag som står redo att göra en grön omställning, hindras av elbrist. Detta behöver ändras genom politiska, legala och ekonomiska förutsättningar som Moderaterna kan ge.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marléne Lund Kopparklint: Extra viktig Polisen har i dag möjlighet att visitera personer bland annat för att söka efter vapen och andra farliga föremål. Det förutsätter dock i regel en konkret brottsmisstanke. För att hitta fler illegala vapen bör de brottsbekämpande myndigheterna få bättre möjligheter att, under en begränsad tid och vid vissa platser, visitera personer i syfte att söka just efter vapen.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marléne Lund Kopparklint: Extra viktig Ja, svenskt bistånd måste bli mer fokuserat och prioritera konkreta resultat. Målet för biståndspolitiken måste vara att göra det möjligt för länder att gå från bistånd till handel så att det traditionella biståndet en dag kan upphöra. Tydligare kontroll och uppföljning av biståndet ska finnas.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marléne Lund Kopparklint: Extra viktig Det är en viktig landsbygdsfråga. De höga bränslepriserna är dessutom ett hot mot det rullande kulturarvet-veteran- och entusiastbilar. Människor på landsbygden har inte råd att åka på bilträffar och umgås längre som det ser ut.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marléne Lund Kopparklint: Extra viktig Under sommaren 2021 blev förändringar i utlänningslagstiftningen införda. Det räcker inte. Sedan flera år tillbaka har Moderaterna lagt om vår politik, och nu vill vi gå steget längre. Vi behöver minska invandringen en lång tid framöver så att Sverige klarar integrationen. Vi ska anpassa lagstiftningen utifrån EU:s miniminivå och internationella konventionsåtaganden. Samtidigt ska vi minska de så

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marléne Lund Kopparklint: Extra viktig Invasionen av Ukraina är ett praktexempel på hur snabbt och skoningslöst människoliv, ja hela städer kan elimineras pga. en diktators sjuka hjärna. Ryssland med Putin i spetsen, är vår världsdels största hot mot demokrati och fred.Att vi ska stå utanför NATO och tro att vi klarar av att skydda vårt land från yttre hot ensamma, utan en massiv upprustning som vi inte har tid till, är naivt och dumt.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marléne Lund Kopparklint: Extra viktig Bra! Kriterierna för strandskyddslättnader görs idag så krångliga och snäva att de i alla delar skulle tillämpas mindre omfattande än så kallade LIS-områden som idag finns i lagstiftningen. I praktiken måste det bli enklare att bygga på landsbygden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marléne Lund Kopparklint: Extra viktig Det är MP som kräver ett stopp för försäljning av nya fossildrivna bilar redan 2025. Inget som jag anser är rimligt eller genomtänkt utan det populism och landsbygdsfientlig politik. Klimatvänligt är istället att bl.a. bygga nya kärnkraftverk och se till att det finns dubbelt så mycket el till 2045

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marléne Lund Kopparklint: Extra viktig Bättre att satsa på säkrare befintlig pendling och förebyggande vägunderhållet. Idag blir många åtgärder händelsestyrda och akuta. Detta är i sin tur förödande för landsbygden och i synnerhet Värmland är, som ett utpräglat landsbygdslän med en stor basindustri, starkt beroende av ett bra vägnät.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Marléne Lund Kopparklint: Extra viktig Moderaterna vill införa ett volymmål för invandringen, det vill säga ett mål som säger hur många Sverige kan ta emot. Sverige ska inte ha en högre invandring än våra grannländer. Med hänsyn till befolkningsmängden innebär det att Sverige ska ta emot drygt 5 000 asylsökanden per år, vilket är betydligt färre än idag. Sedan ska den som har fått avslag på sin asylansökan lämna Sverige.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Marléne Lund Kopparklint: Mot kriminella gäng, organiserad brottslighet och liknande

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Marléne Lund Kopparklint: Extra viktig Vi behöver inte mer reservatsyta, vi har mest reservatsyta i EU. Vi kan ju börja med att sköta om de reservat vi redan har. Svenska skogen är en förutsättning för vårt välstånd och ger oss stora exportintäkter. Skogsindustrier larmar om att vi kan få brist på skogsråvara i Sverige och det hämmar investeringsviljan. Istället behövs mer skogsproduktion, vi kan inte leva på skogsmuseiverksamhet.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Marléne Lund Kopparklints val:

 • Lag och ordning

Så svarar Marléne Lund Kopparklint: Extra viktig Lag och ordning är en grundsten i samhället för trygghet, säkerhet, utveckling och demokrati. M vill satsa på polislöner och göra om polisutbildningen till betald utbildning. En polis som jobbat i 5 år ska kunna få sina studielån avskrivna. Fler poliser i yttre tjänst och förbättrade villkoren för tjänstgöring. Mer pengar till åklagarväsendet och kriminalvården. Hela rättskedjan måste stärkas.