Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

John E. Weinerhall (fotograf Oliver Rykatkin)

John E. Weinerhall

Varför ska väljarna rösta på dig?

Hela min politiska övertygelse bygger på att det är fria människor som ska få bestämma så mycket som möjligt över sina egna liv som möjligt. Det innebär att politiker och byråkrater måste ta ett steg tillbaka – makt måste flyttas från sammanträdesborden till köksborden.

Presentera dig själv

Som uppvuxen på landsbygden utanför Rejmyre i Östergötland vet jag hur viktigt det lilla samhället med dess civila krafter är. Det har gett mig en insikt för att människan inte i allt kan förlita sig på det offentliga.

Vad har du för yrke?

Riksdagsledamot

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Margaret Thatcher

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En stark moderatledd regering som kan samarbeta med andra partier för att ta tag i Sveriges problem och staka ut en hoppfull framtid.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

John E. Weinerhall

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John E. Weinerhall: Givetvis ska ingen skola göra vinster på bekostnad av undervisningskvaliteten. Däremot finns det anledning att få göra vinst för att återinvestera i verksamhet och för att få återbäring på den investering som man har gjort och den risk man har tagit i samband med etableringen.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John E. Weinerhall: Kärnkraften är en bärande del i den svenska energiproduktionen. Den ger stabilitet och är en miljövänlig energikälla. Idag missgynnas kärnkraften på grund av politiska beslut och de måste bort. Sverige borde tillsammans med andra länder ta fram en gemensam typstandard som gör att tillståndsprocesser kan förkortas och nya reaktorer kan komma på plats snabbt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John E. Weinerhall: Givetvis måste polisen kunna visitera personer i områden som är särskilt utsatta för brott. Däremot är det viktigt att detta inte sker på ett trakasserande och allt för integritetskränkande vis för den enskilde.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John E. Weinerhall: Tvärtom både det utvecklas och omfatta fler tjänster till ett bredare tjänsteavdrag.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John E. Weinerhall: Svenskt bistånd borde fokuseras på humanitär hjälp och katastrofbistånd. En större del borde också koncentreras till att bygga upp sina demokratiska institutioner. Istället för ett utgiftsmål ska biståndet ha ett resultatmål.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John E. Weinerhall: Kungahuset är en omistlig del av svensk historia och är ett levande kulturarv. De är bärare av traditioner och utgör en samlande kraft som står över politik och binder samman generationer. Därför är det viktigt att det också har ordentligt med medel.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John E. Weinerhall: Bränslepriserna ska inte vara onödigt höga. Redan idag är skatten mycket högre än den miljöskada som bränslena vållar. Samtidigt som vi ställer om samhället måste människor ha råd att resa.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John E. Weinerhall: Det finns ingen anledning att på nytt beskatta fastigheter som förra gången vi hade en fastighetsskatt tvingade änkor att flytta från hus och hem.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John E. Weinerhall: Att kulturen har privata finansiärer är mycket viktigt för att kulturen ska vara fri från politiska pekpinnar på riktigt. Ett myller av finansiärer möjliggör ett diversifierat och rikt kulturliv.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John E. Weinerhall: De som bor där vindkraften byggs måste få vara med och säga sin mening. Det kommunala vetot ska vara kvar!

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John E. Weinerhall: Det bör vara upp till den enskilde markägaren att få bestämma huruvida någon ska få tigga eller inte. Det är svårt att förbjuda någon att be om pengar, dessutom är det ofta personer i en mycket utsatt ställning. Det riskerar istället att öka risken för att människor utnyttjas på andra sätt så som prostitution.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John E. Weinerhall: Detta kan skapa bekymmer i så väl sjukvård som i identitetshandlingar där det biologiska könet kan spela roll.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John E. Weinerhall: Ingen annan än föräldrarna vet hur familjens förutsättningar ser ut och det ska staten inte ha synpunkter på. Dessutom ska en del av föräldraledigheten också kunna överlåtas på mor- och farföräldrar. Det skulle också kunna göra att fler föräldrar kan gå tillbaka till arbete utan att behöva sätta barnen på förskola i en tidig ålder.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John E. Weinerhall: Nätläsare tillför ett stort mervärde för många vid enklare vårdkontakter och är en viktig del av sjukvården.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John E. Weinerhall: Permanent uppehållstillstånd ska man inte få förrän vid långvarig vistelse i landet där man visat sig skötsam, arbetar och gör rätt för sig samt visar en förståelse för det svenska samhället. Poängen med tillfällig uppehållstillstånd är också att de ska kunna prövas om asylskäl fortfarande föreligger eller inte.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John E. Weinerhall: Atlantpakten NATO är en förutsättning för att Sverige tillsammans med andra likasinnade länder ska kunna garantera och försvara vår demokrati och frihet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John E. Weinerhall: A-kassa ska vara en tillfällig försäkring vid kortvarig arbetslöshet och bör således vara låg. Annars riskerar människor att bli kvar i den för länge.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John E. Weinerhall: Det generella strandskyddet bör helt avskaffas. Särskilt skyddsvärda områden bör istället kunna skyddas men fortfarande med möjlighet till dispens.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John E. Weinerhall: Försvaret av Sveriges inre och yttre säkerhet är statens viktigaste uppgift. Staten har redan idag en alldeles för stor budget. Det finns utrymme att spara in på många utgiftsområden för att istället tillföra försvaret mer medel innan man höjer skatten.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John E. Weinerhall: Public service är viktigt som sändare av samhällsviktig information, nyhetsförmedling, granskning och som förmedlare av kultur. Däremot bör det inte konkurrera med privata bolag med nöjesproduktioner såsom idag. Därför bör uppdraget smalnas av och budgeten krympas.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John E. Weinerhall: Vi är ännu inte framme vid en tillräcklig utbyggnad av laddinfrastruktur eller för den delen tankning av bilar med bränsleceller. Därför är det orealistiskt att inom tre år förbjuda nyförsäljning av bensin- och dieselbilar. Dessutom är det inte omöjligt att exempelvis e-bränslen kommer att vara en del av omställningen och då behövs förbränningsmotorer.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John E. Weinerhall: Tidiga betyg är viktiga för att möta elevernas kunskap och inte minst för att sätta in tidiga resurser för dem i behov av stöd.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John E. Weinerhall: Idag är flera av de största kommunerna trots att de borde ha goda förutsättningar de största mottagarna av bidrag från andra kommuner. Då ska man inte kunna leva på andra. Samtidigt bör även den som flyttar från en kommun till en annan bidraga till sina morföräldrars äldreomsorg genom omfördelning. Det behövs en bättre balans än idag.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John E. Weinerhall: Det är mycket tveksamt om sexköpslagen har haft en positiv effekt. Den har gjort det osäkrare och farligare för den som säljer sex. Trafficking och utnyttjande av människor som säljer sex mot sin vilja ska dock straffas hårt.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John E. Weinerhall: Sverige har en av Europas mest dysfunktionella bostadsmarknader på grund av hyresregleringen. I storstäderna får man idag köa i decennier för att få en central hyresrätt till låg hyra samtidigt som det finns en stor svart marknad med ockerhyror. Det borde råda fri hyressättning i hela beståndet.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John E. Weinerhall: Det är viktigt att tågnätet håller en hög standard som garanterar en pålitlig person- och godstrafik samtidigt som vi bygger nya stambanor. När vi ändå bygger nya stambanor finns ingen anledning att inte bygga för snabbare tåg. Investeringen kan staten lånefinansiera för att tränga ut andra investeringar.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John E. Weinerhall: Idag har sjukvården för många huvudmän med alla regioner. Därför bör staten ta ett huvudansvar, tillåta fler aktörer att etablera sig och tillåta fritt vårdval även inom specialiserad sjukvård.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John E. Weinerhall: Karensdagen minskar risken att människor sjukskriver sig på rent okynne.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John E. Weinerhall: Idag är det för svårt att säga upp anställda, detta drabbar inte minst mindre företag. Det gör att många inte vågar anställa personal och företag får svårare att växa.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar John E. Weinerhall: Sverige har en stolt tradition av att vara en framgångsrik gruvnation. Dessutom vet vi att många av de mineraler som behövs för omställning finns i Sverige. Därför ska det vara enklare att få tillstånd men även tillståndsprocesser behöver bli kortare.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar John E. Weinerhall: Invandringspolitiken ska vara restriktiv med målet att den som beviljas asyl ska återvända när asylskäl inte längre finns. Detta med undantag för personer, särskilt barn, som djupt har rotat sig i Sverige. Asylrätten bör också tillämpas så som den var tänkt från början till migrationsströmmar i vårt närområde så som Ukraina.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar John E. Weinerhall: Det är en svår balansgång mellan polisens möjligheter att utreda brott och den enskildes integritet. Med det läge vi idag har med stor och utbredd kriminalitet bör dock polisen få ytterligare verktyg och resurser.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar John E. Weinerhall: Sverige har väldigt höga marginalskatter. Det gör att personer som arbetar mycket, anstränger sig och utbildar sig straffas. Dagens höga skatter på inkomster är orättvisa och måste sänkas ordentligt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar John E. Weinerhall: Staten ska inte konfiskera skog som generationer har brukat på ett ansvarsfullt sätt. Det man äger vårdar man och det bättre än staten.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

John E. Weinerhalls val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Sysselsättning