Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Robin Wallén Nilsson (fotograf )

Robin Wallén Nilsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag som politiker inte vet bäst och har alla svar, utan jag vill vara bäst på att i dialog med människor känna igen en bra idé eller tanke och se till att den arbetas för och blir verklighet! Lyssna, framför, arbeta = Resultat!

Presentera dig själv

Jag är född i Helsingborg men uppvuxen i Vetlanda då familjen flyttade när jag var liten. Jag läste efter avslutade Gymnasiestudier på Tekniskt program till Gymnasieingenjör. På fritiden har jag i många år varit tränare för ett damlag i innebandy och är fotbollsdomare utöver mitt rent allmänna intresse för idrott! Jag hoppas att jag är en mycket god lyssnare som snabbt kan sätta mig in i frågor!

Vad har du för yrke?

Företagare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Har ingen spcifik!

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se ett styre som vågar driva politik. Som inte är rädda utan vågar vara framåtlutade. En politik där man vågar benämna saker för vad de är, utmaningar för utmaning och problem för problem. Först när man vågar detta kommer vi att kunna göra vad som krävs för att utvecklas och bli starkare!

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Robin Wallén Nilsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Wallén Nilsson: Det är av yttersta vikt att vi värnar valfriheten. Det finns många oerhört bra friskolor som ger elever en mycket god utbildning. Vi skall dock ställa höga krav! För att kunna göra utdelningar skall skolan hålla högsta nivå och elevernas bästa skall alltid vara satt i första rummet!

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Wallén Nilsson: Idag ser vi effekterna av hur politiska beslut har gjort att priser har skenat och vi gjort oss beroende av import och eldning av olja. Det är en ren katastrof för privatpersoner, företag och vår miljö.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Wallén Nilsson: Vi har idag en situation där vi inte har kontroll över gängen. Att upprätta visitationszoner är ett verktyg för att få bort vapen och annat från gatorna och skapa ett tryggare samhälle!

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Wallén Nilsson: RUT avdraget har minskat svartarbete och varit en väg in i arbete för oerhört många människor. Tidigare kunde bara de mest välbärgade ta hjälp med sysslor i hemmet, nu kan betydligt fler göra detta!

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Wallén Nilsson: Bistånd är i grunden bra och viktigt. Det måste ske på en nivå där vi först själva har lagt ekonomiska resurser på polis, vård, skola och andra kärnverksamheter. Vi kan inte låna till detta och skicka bidrag till andra. Nivån måste korrelera med den ekonomiska verkligheten.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Wallén Nilsson: Har vi en monarki skall vi värna denna. Det måste finnas ekonomiska resurser att resa och representera Sverige, samtidigt som det inte skall vara ett liv i konstant överflöd och lyx. Det gäller att hitta rätt nivå!

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Wallén Nilsson: En motivering här känns nästa överflödig. När personer inte längre har råd att åka till sina jobb, är måttet råget, sedan mycket länge! Vi måste hitta en rimlig nivå, det har vi inte idag.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Wallén Nilsson: Fastighetsskatten påverkar redan idag familjer och människors ekonomi. Att höja denna ytterligare gör bara att en ännu större del av den ekonomi du arbetar ihop försvinner och hanteras över ditt huvud.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Wallén Nilsson: Kultur behöver till viss del stöd och kraft från statligt håll. Dock måste en större del självfinansieras och privata aktörer agera om de vill se ökad kultur!

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Wallén Nilsson: Kommunen och dess invånare måste få ha bestämmanderätt över sitt närområde. Vi kan inte hela tiden flytta beslut över kommunernas huvud.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Wallén Nilsson: Vi behöver fler personer i arbete! Tiggeriet låser in personer i fattigdom, den tar inte personer ur denna.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Wallén Nilsson: Välkomnar en bred och omfattande utredning om hur detta skulle falla ut och fungera!

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Wallén Nilsson: Människor vet mer om sin egen situation än vad staten gör. Man behöver vara med och dra i detta för jämställdhetens skull, men vi måste också våga låta människor ta sina egna beslut!

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Wallén Nilsson: Växande vårdköer är idag ett problem. Att snabbt kunna få en tid i ett modernare format kan vara en del i att hantera detta!

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Wallén Nilsson: I ett läge där vi har en integration som inte fungerar så som den bör måste vi få ordning på detta!

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Wallén Nilsson: Omvärlden förändras och vi med den. Vi har alla sett vad som kan ske. Gemenskap ger trygghet!

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Wallén Nilsson: För att få fler i arbete måste det löna sig att arbeta!

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Wallén Nilsson: Vill vi att landsbygden skall vara attraktivt och växa, måste vi göra den just attraktiv. Detta är ett sätt!

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Wallén Nilsson: VI kan inte bara höja skatter hela tiden. Vi har ett av världens högsta skattetryck. Lösningen stavas istället prioritering!

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Wallén Nilsson: Public service fyller sin funktion, men har sedan länge blivit en allmediakanal som med skattemedel konkurrerar med det privata näringslivet!

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Wallén Nilsson: Vi är inte redo än! Priser och laddinfrastruktur gör att detta fullständigt skulle rasera många människors vardag och ställa till det enormt! Vi måste se helheten och riskerna med vad detta skulle innebära.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Wallén Nilsson: Svensk skola halkar efter. Vi behöver många nya reformer och arbetssätt. Att tidigare införa betyg gör att vi snabbar ekan snappa upp om eleverna faller ur ramen och snabbare sätta in den hjälp de har rätt till för en bra skolgång!

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Wallén Nilsson: Det finns kommuner som istället för att göra något åt sina ekonomiska problem kör på i full fart då andra hela tiden räddar dem. så kan vi inte ha det!

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Wallén Nilsson: Köp av sexuell tjänst skall kunna gradindelas. Graderna kan innefatta om en person är föremål för människohandel, koppleri eller befinner sig i en skyddslös situation bl.a.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Wallén Nilsson: Marknadshyror är ett sätt att hantera bostadssituationen. Den skall isåfall gälla från nytecknande och inte påverka redan ingångna hyresavtal! Dock måste en balans hittas. Hyrorna skall på inget sätt plocka bort möjligheten för låginkomsttagare att kunna hyra en bostad.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Wallén Nilsson: Att rusta upp järnvägsnätet är ett bättre sätt för de allra flesta än att bygga höghastighetståg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Wallén Nilsson: Att staten tar över sjukvården är ingen garant för att det blir bättre. Att flytta beslut bort från närområdet kan vara skadligt!

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Wallén Nilsson: Karensdagen är ett effektivt sätt att förhindra frånvaro som inte är sprungen ur vad man kan anse som normalt sett giltig frånvaro!

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Wallén Nilsson: En arbetsgivare måste kunna säga upp en person som inte anstränger sig eller utför det arbete på det sätt som kan förväntas! Med det sagt är det människor som arbetar, regler, respekt och förståelse måste självklart iakttas.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Wallén Nilsson: Arbete och flit bygger vår välfärd. Nya arbetstillfällen är mycket bra!

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Robin Wallén Nilsson: Vi har idag en situation där vi inte ens på långa vägar klarar av det mottagande vi haft!

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Robin Wallén Nilsson: Självklart måste personlig integritet vägas, men idag har vi ett problem som är så utbrett och skadligt att vi måste sätta stopp för det och då kan detta vara en väg i detta.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Robin Wallén Nilsson: Idag är skatterna ENORMA och det finns lägen där människor väljer att inte arbete extra då de får behålla en alldeles för liten del av sin lön. Det är en mycket skadlig väg!

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Robin Wallén Nilsson: Vi har en extremt stor och väl fungerande skog och skogshantering i Sverige! Vi måste våga frilägga platser då det behövs!

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Robin Wallén Nilssons val:

 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning
 • Sysselsättning

Så svarar Robin Wallén Nilsson: Skola och utbildning: Garanten och grunden för vår framtida välfärd! Sysselsättning: För att arbete är möjliggör vår välfärd! Lag och Ordning: För att alla skall våga gå en promenad på kvällskvisten!