Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anna Strandh Proos (fotograf null)

Anna Strandh Proos

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill vara en tydlig norrländsk röst i Sverige. Jag är en lagspelare men gillar att kliva fram och ta ansvar.

Presentera dig själv

Nordingrå-bo som värnar utveckling före förvaltande. Familj och bor i hus på landet, är gruppledare för Moderaterna i Regionen. 48 år i skrivande stund. Hundägare och landsbygdsbo som älskar havet.

Vad har du för yrke?

Beroendeterapeut

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Barack Obama

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Att Moderaterna, troligen tillsammans med KD, styr Sverige och att vår statsminister heter Ulf.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Anna Strandh Proos

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Strandh Proos: Problemet i svensk skola är inte vem som är huvudman, det är att dåliga skolor tillåts bedriva verksamhet. I Sverige kan, oavsett storlek på plånboken, elever och vårdnadshavare själva välja skolform. Det är frihet.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Strandh Proos: Allt talar för en elektrifiering av samhället, då måste vi säkra tillgången på el, för privatpersoner och företagare. Kärnkraften är en viktig beståndsdel i det.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Strandh Proos: Det har gett effekt i Danmark, varför skulle det inte fungerar i Sverige. Dock ej som enskild insats och med restriktiv användning. Beslut av åklagare bör föreligga.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Strandh Proos: RUT gör svarta jobb vita. Det stimulerar en del av tjänstesektorn och kvinnokodade yrken stärks.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Strandh Proos: Målet med biståndspolitiken måste vara att göra det möjligt för länder att gå från bistånd till handel. Men bistånd i övergångsfas samt akuta bistånd är viktiga.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Strandh Proos: Apanaget är en mindre summa som tilldelas kungahuset. Reklamen/marknadsföringen de gör för Sverige är många gånger ovärdelig.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Strandh Proos: Extra viktig Det är helt orimliga skatter och tillägg på bränslet! Helt oacceptabelt att Sverige ska ha högre pris än andra jämförbara länder.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Strandh Proos: Att beskatta allt, om och om igen gagnar inte medborgaren. Fastighetsskatten ska inte återinföras.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Strandh Proos: Undantaget barn och ungas kulturkonsumtion. Men självfinansieringsgraden för vuxna kulturkonsumenter bör öka. Även privata aktörer kan med fördel delta i finansieringen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Strandh Proos: Det kommunala vetot ska bestå.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Strandh Proos: En komplicerad fråga. Ingen människa borde i välfärdslandet Sverige behövs tigga. Men vi måste samtidigt få stopp på det organiserade tiggeriet som utnyttjar människor och är brottsligt.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Strandh Proos: Föräldrar vet bäst om vad som passar deras familj och förutsättningar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Strandh Proos: Självklart!

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Strandh Proos: Arbetslinjen ska prioriteras. Dock borde obligatorisk A-kassa införas.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Strandh Proos: Extra viktig Strandskyddet måste reformeras i grunden. Klart att vissa områden ska skyddas men andra områden måste luckras upp. En viktig fråga för landsbygden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Strandh Proos: Här bör vi inte sätta ett datum så nära i framtiden. Den tekniska utvecklingen kommer att på sikt komma med andra lösningar en den klassiska förbränningsmotorn. Att redan nu förbjuda nyförsäljning gör att de bilar som redan finns kommer att vara kvar längre innan man byter bil och det gynnar inte miljön.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Strandh Proos: En allt för komplicerad fråga att besvara med ja eller nej. Naturresurser från en kommun ska dock vid nyttjande av resursen till större grad ge ekonomisk effekt till kommunen.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Strandh Proos: Ja de går inte att frakta gods på. Nya Ostkustbanan är en viktig del av vår infrastruktur.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anna Strandh Prooss val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Pensioner