Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anders Bengtsson (fotograf Anders Bengtsson)

Anders Bengtsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Har ett starkt engagemang för miljön där jag vill hjälpa företag och konsumenter att driva på omställningen till ett hållbart konsumtionssamhälle.

Presentera dig själv

Företagare med akademisk bakgrund i marknadsföring och konsumtionskultur.

Vad har du för yrke?

Företagare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Barack Obama

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det mest troliga är att Sverige styrs av en minoritetsregering efter valet som samarbetar med flera partier för att kunna få genom sin budget. Det är centralt för mig att Centerpartiet stöder Magdalena Andersson som statsminister. Jag kan inte under någon omständighet stödja en regering vars underlag är beroende av Sverigedemokraterna.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Anders Bengtsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Anders Bengtsson: Om vi skall ha friskolor måste det finnas möjlighet att kunna driva verksamheten med vinst. Däremot behöver skolpengen ses över och det måste ställas bättre krav och kontroll på skolans verksamhet.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Anders Bengtsson: Ny kärnkraft är inte lösningen på framtidens energibehov. Den elbrist vi ser nu behöver lösas med förnybara alternativ som kan finnas tillgängliga under de kommande åren. Ny kärnkraft tar 10-20 år att utveckla och löser inte dagens energibrist.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Anders Bengtsson: Det är inte rimligt att misstänkliggöra alla invånare i ett område. Det finns bättre alternativ att komma tillrätta med gängbrottsligheten.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Anders Bengtsson: Extra viktig RUT-avdraget gjorde att en hel bransch gick från svartarbete till att bli synliga jobb. Det är viktigt att alla arbetstagare och arbetsgivare betalar skatt och RUT avdraget bidrar till detta i hög utsträckning.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Anders Bengtsson: I en tid med krig och klimatkris är det inte läge för ett rikt land som Sverige att minska biståndet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Anders Bengtsson: Kostnaden för kungahuset är högst marginell sett till statens utgifter och kungahuset bidrar med positivt värde för Sverige som land, såväl inom landet som i kontakt med andra länder.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Anders Bengtsson: Skatten behöver höjas på bensin och diesel om vi skall klara klimatmålen.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Anders Bengtsson: Extra viktig Det är bra med bred skattebaser som inte kan flyttas. Skatten på inkomster borde sänkas och skatten på boende höjas.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Anders Bengtsson: Det är fint om privata aktörer kan finansiera kulturen men staten måste ta sitt ansvar och det är tveksamt om anslagen kan sänkas.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Anders Bengtsson: Extra viktig Vi behöver snabbt ställa om vår energiproduktion och processen för att bevilja bygglov och tillstånd behöver snabbas upp.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Anders Bengtsson: Man löser inte tiggeri genom att förbjuda det.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Anders Bengtsson: Det är viktigt att fortsätta arbeta för jämställdhet. Fortfarande tjänar kvinnor mindre än män för samma jobb och därför behöver samhället styra hur föräldraledigheten ser ut.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Anders Bengtsson: Man måste ge tydliga signaler till personer som kommer till Sverige att de kan stanna i landet och påbörja sin integrering för att bidra till samhället genom arbete. Det uppnår man med permanenta uppehållstillstånd.

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anders Bengtssons val:

  • Energipolitik
  • Integration
  • Miljö och klimat