Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Susanna Svensson

Svar i valkompassen

:

Susanna Svensson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Susanna Svensson: Extra viktig Det är inte förekomst av vinst som ger kvalité och utvecklad kompetens hos eleverna.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Susanna Svensson: Extra viktig Vi behöver stabil och förutsägbar energiförsörjning nationellt. Vind och sol kan inte ersätta kärnkraft i den omfattningen.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Susanna Svensson: Extra viktig Polisen, som har våldsmonopolet, bör kunna ha den möjligheten oavsett upprättade zoner. Men vid utformningen av den möjligheten för polisorganisationen då behöver man ta hänsyn till den personliga integriteten och hur den påverkas.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Susanna Svensson: Extra viktig Skattereduktionerna har givit bra resultat, denna möjlighet bör vi fortsätta att ha tillgång till

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Susanna Svensson: Extra viktig Förekomsten av behovet av bistånd kommer alltid att finnas. Man bör dock fokusera mer på "hjälp på plats" och kapacitetsuppbyggnad i de länder där det är ett tydligt behov

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Susanna Svensson: Kungahusets tilldelning av pengar behöver riktas gentemot kulturarvsbärande byggnader mm.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Susanna Svensson: Extra viktig Drivmedel är grunden för att individer ska kunna bo i hela Sverige. Skatten bör sänkas, rejält.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Susanna Svensson: Extra viktig Ägandet och förvaltning av fastigheter är starkt kopplat till den som äger, är skatten för hög så minskar förmågan att vidareutveckla och förvalta densamma.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Susanna Svensson: Extra viktig Energifrågan är viktig, men man bör kunna stoppa om det finns bla nyckelbiotoper som riskerar att påverkas negativt.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Susanna Svensson: Ett förbud åtgärdar inte grundorsaken till att tiggeri förekommer.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Susanna Svensson: Extra viktig Valfrihet är viktigt. Frågan vi ska ställa oss är varför individen väljer bort det offentliga alternativet?

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Susanna Svensson: Ja det ska vara huvudregeln, men det ska tilldelas restriktivt.

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Susanna Svensson: Se istället över befintlig fördelning, är den offentliga förvaltningen så effektiv som den borde vara?

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Susanna Svensson: Att omfördela från rik till fattig är en god grundtanke, man bör fundera på om fördelningsgrunderna är relevanta.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Susanna Svenssons val:

  • Energipolitik
  • Lag och ordning
  • Skola och utbildning