Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Janine Alm Ericson (fotograf null)

Janine Alm Ericson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vet att vi kan minska utsläppen och klyftorna mellan människor - om vi vill. Jag vill ha ett Sverige som ökar klimatarbetet, stärker välfärden och och ökar jämställdheten. Om du också vill det här så vill jag vara din röst i Sveriges riksdag. Det är bara tillsammans vi är starka och kan förändra.

Presentera dig själv

”Det händer inget på en död planet.” Tillståndet i världen fick mig att välja politiken och Miljöpartiet för att tillsammans med andra gröna hjärtan motverka klimatförändringarna och den snabba förlusten av biologisk mångfald. Jag är en politiker som vill arbeta tillsammans för att hitta lösningar. I övrigt är jag som folk är mest. Älskar min familj, mina vänner och mina djur, havet och naturen.

Vad har du för yrke?

Senaste jobbet var som ekonomichef på vårt familjeföretag.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det bästa vore ju om miljöpartiet fick över 50% av rösterna och kunde genomföra en kraftfull politik för klimatet, miljön, välfärden och jämställdheten. I andra hand vill jag se en regering tillsammans med S som har stöd av en stabil majoritet också för budgeten. Då är V och C också naturliga samarbetspartners.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Janine Alm Ericson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janine Alm Ericson: Extra viktig Vi ser nu tydligt att marknadiseringen av den svenska skolan lett till mer ojämlikhet, mer segregation och att vissa skolor använder sig av höga betyg som lockbete. Detta gör att vi inte har en jämlik skola som ger alla barn den utbildning de behöver för att klara vuxenlivet.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janine Alm Ericson: Kärnkraften är farlig i allt från brytning hela vägen till att ta hand om avfallet, den är mycket dyr och tar mycket lång tid att bygga ut. Jag vill att vi satsar på förnybar elproduktion som vind- och solkraft. Det går snabbare att bygga ut och ör betydligt billigare. Vi måste också effektivisera vår användning. Där finns mycket att spara.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janine Alm Ericson: Det kan ju låta som ett bra vapen i kampen mot gängkriminaliteten men det är det inte. Polisen har redan rätt att visitera om det finns misstanke. Att skapa speciella zoner pekar ut alla människor som bor där och riskerar att ytterligare spä på segregation och utanförskap.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janine Alm Ericson: RUT och ROT avdragen måste i mycket större utsträckning gynna omställningen. Att konsumera tjänster istället för varor är en del av det. RUT-avdraget möjliggör för fler att få ett arbete, och att pengar som tidigare var svarta blir vita.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janine Alm Ericson: Extra viktig Vi står inför mycket stora globala utmaningar. Pandemin, kriget och klimatförändringarna visar att vi måste samarbeta mer globalt, inte mindre. Utvecklingen i världen har kastats årtionden tillbaka och många riskerar att dö av svält. Sveriges bistånd och starka internationella engagemang är viktigt för vår förmåga att agera i världen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janine Alm Ericson: Kungahuset ska ha skälig ersättning för det arbete de gör för Sverige och vårt kulturarv, men det måste vara skäligt. På sikt bör monarkin avskaffas, då det inte finns något utrymme för ärvda ämbeten i en modern demokrati.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janine Alm Ericson: Extra viktig Vi måste ha fortsatt högt tryck på omställningen till fossilfrihet så att vi kommer bort från användningen av klimatskadliga bränslen som kol, olja och gas. Då måste de resurserna bli dyrare och det förnybara billigare. Men omställningen måste vara rättvis. De som drabbas extra hårt av höjda priser ska kompenseras.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janine Alm Ericson: Att bara höja skatten eller avgiften tror vi inte på då många kan ha svårt att realisera pengar bara för att huset är högt värderat. Men vi vill att de som har mer resurser också ska betala mer i skatt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janine Alm Ericson: Kulturen är för viktig för att utlämnas mer till marknaden. Även kultur som inte är mest kommersiellt gångbar måste finnas. Innehållet ska inte styras av politiken heller, men offentlig finansiering och armlängds avstånd är två bra principer som gäller för det fria kulturlivet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janine Alm Ericson: Det ska inte bli svårare, men tydligare och mer rättssäkert. Kommunerna ska komma in tidigt i processen för att undvika att stora resurser läggs på att projektera och förbereda, bara för att få nej i ett senare skede. Vi vill ge ekonomisk kompensation för de kommuner som satsar på vindkraften.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janine Alm Ericson: Det får aldrig bli ett brott att be om människors hjälp och barmhärtighet. Däremot måste vi bekämpa orsakerna till människors utsatthet. Fattigdom och diskriminering är två grundorsaker som vi måste fortsätta kämpa emot.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janine Alm Ericson: Alla passar inte in i en mallen som man eller kvinna. Att slippa identifiera sig som antingen eller är att respektera individens rätt av vara sig själv.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janine Alm Ericson: Vi vet att det ojämställda uttaget av föräldradagar hjälper till att cementera könsroller och hindra jämställdheten. Vi vill ha en tredelad försäkring med fler öronmärkta månader per förälder, men också att det ska vara möjligt att ge bort en del till någon annan närstående vuxen i barnets närhet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janine Alm Ericson: Tyvärr är systemet med nätläkarna utformat så att det kostar vården betydligt mer än det ger tillbaka. Vård ska ges efter behov och de mest utsatta ska tas omhand först. Nuvarande system riskerar att milda åkommor prioriteras på bekostnad av allvarligare fall som prioriteras bort pga ekonomi. Pengar till vården ska stanna i vården och inte gå till vinster i privata bolag.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janine Alm Ericson: Permanenta uppehållstillstånd ger större trygghet och främjar integration. Vi behöver bli fler i Sverige och ha trygga barn och vuxna som kan bli en del av vår välfärdsutveckling.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janine Alm Ericson: Nato är en militär allians under ett kärnvapenparaply. Natomedlemskap försvårar arbetet mot kärnvapen och nedrustning. Sverige behöver fortsatt vara en stark röst i världen när det gäller freden. Det blir svårare om vi är med i NATO.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janine Alm Ericson: A-kassan är för att trygga ekonomin även om en blir arbetslös. Då måste den också täcka in fler inkomstnivåer. Vi vill också höja grundersättningen och på sikt slå ihop trygghetssystemen, så att ingen vare sig beroende på sjukdom eller arbetslöshet, ska hamna mellan stolarna.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janine Alm Ericson: Strandskyddet finns för att värna det viktiga djurlivet som finns vid våra stränder, och trygga människors tillgång till stränderna för rekreation. Vi vill stärka skyddet i högexploaterade områden men också att det ska bli enklare med dispens där det ändå finns stora oexploaterade områden, samt regler för bäckar och anlagda vatten.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janine Alm Ericson: Det är mycket som måste finansieras framåt. För att inte satsningarna på försvaret ska tränga ut viktiga investeringar i välfärden, som pensioner och äldrevård, skolan och förskolan och viktiga klimatinvesteringar är vi positiva till att återinföra värnskatten.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janine Alm Ericson: Publicera service är något av det viktigaste vi har som skydd för demokratin. Den måste ha ett brett uppdrag med program för alla, samt vara kärnan i den oberoende nyhetsgranskningen och rapporteringen.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janine Alm Ericson: Vi måste sluta använda fossila drivmedel. Nu finns det tillräckligt med alternativ på marknaden för att förbjuda nya fossildrivna bilar att säljas. Framtiden är förnybar!

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janine Alm Ericson: Betyg ska användas som urval när elever går till högre studier. Att sätta betyg allt längre ned i åldrarna skapar bara stress och motverkar sitt syfte för de elever som har det allra svårast. Annan hjälp måste till. En dålig siffra på ett papper ger inte motivation, snarare motsatsen.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janine Alm Ericson: Fördelningen mellan kommuner måste bli bättre, men vi vill också se ökad statlig finansiering för välfärden och skolan samt ersätta de kommuner som idag och framåt tar stort ansvar för vår energiproduktion med ordentliga ekonomiska bidrag för de twh vindkraft de producerar.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janine Alm Ericson: Straffet för sexköp måste bli högre än de böter som är idag. Män måste sluta se på kvinnors kroppar som något som det går att göra vad som helst med, bara en betalat för det. Detta är en del av vårt 40-punktsprogram för mäns våld mot kvinnor.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janine Alm Ericson: Det är redan mycket dyrt att bo för familjer med små ekonomiska marginaler. Marknadshyror skulle driva upp priserna ytterligare och skapa större segregation.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janine Alm Ericson: Vi måste bygga nya stambanor. Resenärer och gods får inte plats som det är idag. Då ska vi bygga snabbaste tekniken så att fler kan ta tåget och inte flyget, samt att avlasta de regionala banor som idag är tungt belastade. Det finns inget motsatsförhållande mellan snabba tåg och förbättringar av de andra tågbanorna.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janine Alm Ericson: Sjukvården måste bli mer likvärdig så att du får samma goda vård, var än i landet du bor. Men att förstatliga ansvaret behöver inte leda till det. Vi vill se mer statlig finansiering för fler vårdpersonal med högre löner och bättre arbetsvillkor. Så stärker vi vården bäst.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janine Alm Ericson: Idag måste många sjuka gå till jobbet ändå, därför att en dags frånvaro skulle göra att inte lönen räcker till det den måste. Så kan vi inte ha det. När en är sjuk ska en kunna stanna hemma. Det är bättre för samhället och folkhälsan så att mindre smitta sprida men också för individen som blir tryggare och bättre kan orka med ett helt arbetsliv.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janine Alm Ericson: Det är redan ganska enkelt för arbetsgivare att säga upp personal. Anställningar måste vara trygga. Vi vill göra det svårare att stapla olika sorters korta anställningar på varandra och ge de som arbetar i gigekonomin bättre villkor.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Janine Alm Ericson: Gruvdrift är en smutsig bransch som orsakar stora miljöingrepp och avfall. Därför måste ordentliga miljöprövningar till och avtal om återställande. På vissa ställen ska gruvor inte finnas men generellt måste vi också höja mineralavgiften. Att minska regelkrångel är att strunta i andra hänsyn. Däremot måste tillståndsprocesserna effektiviseras.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Janine Alm Ericson: Alla som söker asyl ska få sin sak prövad. Det är en mänsklig rättighet. Vi har möjlighet att möta människor med öppenhet och solidaritet. De behövs också i ett framtida Sverige som vi bygger tillsammans.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Janine Alm Ericson: Vi måste komma åt gängkriminaliteten, mäns våld mot kvinnor och den ekonomiska brottsligheten. Om det hjälper att klara av fler grova brott så måste det göras. Däremot måste den personliga integriteten fortsätta värnas och en balans upprätthållas.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Janine Alm Ericson: Extra viktig Sverige är ett av de länder där ojämlikheten ökar mest mellan rika och fattiga. Så kan vi inte ha det. De som har mycket kan bidra mer till det gemensamma. Så skapas ett starkare och tryggare samhälle för alla.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Janine Alm Ericson: Extra viktig Vi behöver spara mycket skog. Dels för den biologiska mångfaldens skull. Det finns inte mycket gammal skog kvar i Sverige, men dels också för att skogen utgör ett skydd mot klimatförändringarna genom att vara naturliga kolsänkor.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Janine Alm Ericsons val:

 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning
 • Sysselsättning