Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Rita Paparizou

Svar i valkompassen

:

Rita Paparizou

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rita Paparizou: Om man startar och investerar i ett bolag tex AB och har bibehållen kvalitet med goda resultat samt håller god ekonomi varför ska man då inte ha möjlighet att ta ut vinster.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rita Paparizou: Idag har Sverige brist på el och skyhöga priser på elen. Stora prisskillnader från norr till söder.För att kunna komma till stånd med vår elförsörjning måste vi i dagsläget starta upp de kärnkraftverk vi har stängt ner och fortsätta driva de som finns, vi ska satsa på andra generationens kärnkraft Vi ska självklart bidra till de energipolitiska målen på fossilfritt 2040

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rita Paparizou: Poliser ska ha rätt att visitera personer vid brottsmisstanke och kunna söka efter eller farliga föremål.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rita Paparizou: Bidrar till att många jobb blir vita , de med mindre bra språkkunskap kan även få ett arbete.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rita Paparizou: Vi måste veta och försäkra oss att bistånd vi ger, driver de länder som får bistånd åt rätt håll. Framförallt lyfta människor ur fattigdom , förtryck bidra till utveckling, bättre ekonomi , utbildning, mänskliga rättigheter och demokrati

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rita Paparizou: Kungahuset är bra representater för Sverige i världen

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rita Paparizou: Man ska inte behöva betala massa pengar för att ta sig till och från sitt arbete en bestraffning, om man äger och har behov av en bil, anser jag. Alla har inte råd att köpa elbil.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rita Paparizou: Ökade kostnader för ägaren. Detta kan försvåra människor från att ha råd att bo kvar. Detta gör det svårare även för de de som vill köpa ett hus

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rita Paparizou: Detta ska kunna bedrivas på både statligt och privat regi . Kultur är berikande i alla dess former.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rita Paparizou: Varje kommun ska ha rätt att välja hur de vill göra

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rita Paparizou: Ser ett nationellt förbud mot tiggeri. Tiggeri låter människor vara kvar i fattigdom och de människor som tigger kanske inte gör det av fri vilja utan blir tvingade till det

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rita Paparizou: Alla ska ha rätt att vara den de vill vara. Individens fria vilja

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rita Paparizou: Ingen ska bestämma hur en familj vill fördela sin föräldraledighet , det ska par (familjen) bestämma själva vad som passar deras liv och vardag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rita Paparizou: Tillgänglighet till vården ökar på detta sätt kan man även korta vårdköerna.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rita Paparizou: Tidsbegränsade uppehållstillstånd är bra och vara en huvudregel i migrationspolitiken., om integrationspolitiken ska fungera.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rita Paparizou: À kassa ska vara tillfällig under tiden man söker jobb. Under pandemin kanske det behövdes men inte längre.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rita Paparizou: Laddinfrastruktur bör utvecklas innan sådana beslut tas

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rita Paparizou: Det finns redan en utjämning mellan kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rita Paparizou: Man bör rusta upp och bygga ut den infrastruktur vi redan har.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rita Paparizou: Medborgare ska ha möjlighet att söka både öppen och privat vård.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Rita Paparizou: Vi hinner inte med integrationen med de människor vi redan tagit emot och i många fall som har bott här längre tid. Att ta in människor och skapa fler parallell och utanförskaps områden är inte rättvist mot de människor som redan finns här och behöver ta en plats i samhället och känna at de är en del av Sverige samt bidra till välfärden. Självklart ska de som behöver mer hjälp och stöd få det.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Rita Paparizou: För att kunna förhindra brotten i samhället, kriminella gängen och kriminalitet bör det finnas möjligheter att införa detta

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Rita Paparizou: Det ska löna sig att arbeta , jobbskatteavdraget för låg och medelinkomsttagare. Man ska vilja utbilda sig för att få en högre lön , varför beskattas mer för att man anstränger sig och vill lite mer än andra

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Rita Paparizous val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Sysselsättning