Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anna Isaksson (fotograf Anna Isaksson)

Anna Isaksson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill bidra till en trygg, snabb och rättvis omställning till det hållbara samhället. Klimatet och naturkrisen är mina viktigaste frågor. Vi måste bryta beroendet av fossil energi. Genom naturbaserade lösningar bevarar vi arterna samtidigt som vi hanterar och mildrar klimatförändringen. De gröna näringarna ska stärkas och bli mer hållbara. En starkare och mer jämlik välfärd är nödvändig.

Presentera dig själv

Jag är agronom och har arbetat med naturvård, miljö och hållbar utveckling på Länsstyrelsen under 20 år. Jag har varit småskalig lammproducent och är föreningsaktiv, har haft uppdrag som revisor i kommunrevisionen i Mullsjö och är sedan våren 2020 distriktsordförande för MP i Jönköpings län. Mamma till två fina tjejer.

Vad har du för yrke?

Agronom, handläggare och samordnare.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Isabella Lövin

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En majoritetsregering med i första hand Miljöpartiet och Socialdemokraterna, men även Vänsterpartiets och Centerpartiets medverkan kommer med all sannolikhet att behövas.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Anna Isaksson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Isaksson: Extra viktig Skolor ska inte drivas i syfte att ge vinst till aktieägare, det är skolan för viktig för. Elevens lärande ska vara i fokus och ett eventuellt överskott ska återinvesteras i verksamheten.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Isaksson: Kärnkraften är en dyr och potentiellt farlig energikälla som också gör oss beroende av uran. Det finns bättre alternativ att investera i.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Isaksson: Drabbar oskyldiga människor i samhället.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Isaksson: Politik som främjar konsumtion av tjänster framför varor är positivt för klimatet och miljön.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Isaksson: Extra viktig Mycket viktigt att Sverige fortsätter vara en stark röst för internationell solidaritet. Det är nödvändigt att de rika länderna ger stöd till fattiga för att minska hunger, konflikter och antal människor på flykt och för att vi ska klara det gemensamma behovet av en omställning till en hållbar värld.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Isaksson: Extra viktig Vi måste sluta använda fossil energi, därför är helt fel att göra det billigare att tanka bensin och diesel. Hushållen kan kompenseras på andra sätt och vi måste genom politiken se till att de fossilfria och förnybara alternativen finns tillgängliga och billiga.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Isaksson: Det offentligas stöd till kulturlivet är viktigt för den fria kulturen och allas tillgäng till bra kultur. Principen om armlängds avstånd, att politiken inte styr innehållet, är dock viktig.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Isaksson: Kommunerna ska fortsatt ha möjlighet att säga nej, men processen behöver bli tydligare.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Isaksson: Det kan inte vara olagligt att be om hjälp. Andra åtgärder behövs för att komma till rätta med fattigdom och utsatthet i Sverige och andra länder.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Isaksson: Viktigt att främja jämställdhet och att barn tidigt får tillgäng till båda sina föräldrar. En andel av dagarna ska även kunna överlåtas på en annan vuxen i barnets liv.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Isaksson: Vård ska ges efter behov och skattemedlen behöver prioriteras bättre. Vi ska dock utveckla den digitala vården.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Isaksson: Extra viktig För människors trygghet och möjlighet till en god etablering i samhället behövs permanenta uppehållstillstånd.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Isaksson: Vi bör satsa på svenskt totalförsvar, inklusive ett starkt civilförsvar. Vi bör införa en lag om förbud mot kärnvapen i Sverige.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Isaksson: Vi vill på sikt införa en gemensam försäkring för sjukdom och arbetslöshet, ett nytt trygghetssystem där ingen riskerar att falla mellan stolarna.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Isaksson: Extra viktig Vi behöver ett starkt strandskydd för framtiden, den biologiska mångfalden och möjligheten till ett rikt friluftsliv i hela Sverige.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Isaksson: Extra viktig Public service ska vara stark och bred och behöver skyddas i grundlagen för minska risken för politisk styrning.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Isaksson: Extra viktig Vi måste ställa om hela samhället och kraftigt minska våra utsläpp snabbt. En ny bil kör på våra vägar i många år därför måste övergången till nya fordon göras nu.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Isaksson: Betyg redan i åk 4 stjälper mer än det hjälper eleverna.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Isaksson: Extra viktig Välfärden måste vara jämlik och villkoren för god vård och omsorg behöver stärkas i hela Sverige.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Isaksson: Riskerar att öka segregationen och bostadsbristen för de med låga inkomster.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Isaksson: Vi behöver nya stambanor, omställningen ökar behovet av fler tåg och snabba bekväma tåg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Isaksson: Höga krav på hänsyn till natur, miljö och t.ex. rennäringen behövs men mer resurser till prövande myndigheter kan behövas så processerna går fortare.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna Isaksson: Det är en mänsklig rättighet att kunna söka asyl. Den måste vi värna.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna Isaksson: Vi behöver ett mer rättvist och jämlikt samhälle med mindre ekonomiska klyftor. Det är ett hållbart samhälle.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna Isaksson: Extra viktig Den mest värdefulla artrika skogen måste skyddas för att vi ska klara att bevara den biologiska mångfalden. Större hänsyn måste också tas i de skogar som ska fortsätta brukas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anna Isakssons val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning