Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Nils Karlsson (fotograf Frida Roijer)

Nils Karlsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Varje parti behöver en övertygad idealist, i mitt fall en övertygad liberal, som klarar av att stå för sina värderingar även när det blåser. Jag ser partipiskan som en vänlig rekommendation snarare än en piska.

Presentera dig själv

Utbildad filosof med asperger syndrom och en passion för popmusik och att skriva. Vågar säga nej när det behövs. Är före detta miljöpartistiskt kommunalråd men klarade inte av MPs vänstersväng.

Vad har du för yrke?

Funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnare och skribent.

I vilket land är du född?

Skåne

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

John Stuart Mill

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Drömmen hade varit en regering bestående av C och S som söker stöd från andra partier, till höger och vänster, för att bedriva en liberal mittenpolitik.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Nils Karlsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nils Karlsson: Det finns en hel massa problem med friskolesystemet som det ser ut idag, men de stora problemen är hur det fria skolvalet är utformat, etableringsrätten och betygsinflationen. Att förbjuda vinstutdelning är ett slag i luften.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nils Karlsson: Extra viktig Den viktigaste frågan för mänskligheten just nu är klimatet. Kärnkraft har en massa problem och är livsfarligt men just nu inte lika livsfarligt som att fortsätta elda fossilt. Vi behöver energi och kärnkraft kan komplettera sol, vind och vatten.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nils Karlsson: Extra viktig Om det ens ska vara möjligt att införa zoner där godtyckliga visitationer ska kunna genomföras ska inte makten att införa dessa ligga på samma myndighet som ska genomföra dem.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nils Karlsson: RUT är effektivt och hjälper både utförare och köpare. Är som en arbetsmarknadsåtgärd också.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nils Karlsson: Extra viktig Vi har det bra. Vi borde öka biståndet istället för att minska det. Vi kan rädda liv utan att det kostar oss särskilt mycket. Det är vår förbannade moraliska plikt att göra det.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nils Karlsson: Kungahuset borde inte få några pengar alls. Monarkin ska avskaffas. Kungen kan få fortsätta kalla sig kung, men det ska inte vara en skyddad titel. Familjen Bernadotte kan säkert hitta sponsring om de vill fortsätta att hålla på och kunga eller drottninga sig.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nils Karlsson: Extra viktig Fossila bränslen är SÅ 1900-talet.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nils Karlsson: Dels behöver folk kunna bo någonstans och dels så vill vi att det byggs mer. Men slopa ränteavdraget så att det byggs fler hyresrätter. Det behövs.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nils Karlsson: Det offentliga ska inte minsta sitt stöd men bör arbeta för att underlätta för det privata att öka sitt.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nils Karlsson: Kommuner ska inte stoppa fri företagsamhet och privata investeringar.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nils Karlsson: Staten ska inte lägga sig om någon vill be om pengar eller någon vill ge pengar. Vi är fria människor och bör få förbli sådana.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nils Karlsson: Egentligen borde man avskaffa de juridiska könen. Vad är ens ett juridiskt kön? Fyller en sådan märklig social konstruktion någon meningsfull funktion? Nej. Nej, det gör den inte. Men om vi nu tvunget ska hålla oss med juridiska kön så kan vi ju införa några fler att välja bland.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nils Karlsson: Strikt delad föräldraledighet är bland det viktigaste vi kan göra för att frigöra kvinnor som fastnar i eviga föräldraledigheten. Vi bör avskaffa flerbarnstillägget också.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nils Karlsson: Ska det finnas nätläkare så bör de vara tillgängliga för alla. Men vi bör se över hur de finansieras. Ska det vara enligt samma villkor som vanliga vårdcentraler? Nej. Nej, det ska det inte.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nils Karlsson: Extra viktig Folk behöver veta var de har sin framtid. Om vi förväntar oss att invandrare ska etableras och integreras kan vi inte samtidigt säga att de bara är på besök.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nils Karlsson: Ryssland.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nils Karlsson: Extra viktig Vi går mot en brutal lågkonjunktur med lika brutal inflation. Alla vinner på att det inte är katastrof att bli arbetslös och alla vinner på att det även fortsatt spenderas pengar i samhället.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nils Karlsson: Skattehöjning bör vara långt ner på listan över möjliga finansieringar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nils Karlsson: Vi har väldigt bra public service i Sverige. Det kan vi gott fortsätta med.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nils Karlsson: Fossila drivmedel är SÅ 1900-talet.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nils Karlsson: Extra viktig Standard borde vara inga betyg alls i grundskolan, men om någon friskola vill profilera sig med att de ger betyg ska det vara okej.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nils Karlsson: Vi är ett land bestående av kommuner som bör samarbeta snarare än konkurrera med varandra.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nils Karlsson: Frivilliga transaktioner mellan vuxna människor ska vara lagliga.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nils Karlsson: Vi behöver bygga fler hyresrätter.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nils Karlsson: Det är bra att komma fram snabbt. Och flyga med fossildrivna flygplan är SÅ 1900-talet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nils Karlsson: Likställighet i sjukvården kan bara uppnås om det finns EN huvudman som ansvarar.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nils Karlsson: Extra viktig Vill vi ha smittsamma människor på jobb så att fler blir sjuka? Nej. Nej, det vill vi inte. Om någon inte förstod det innan så borde Covid-19 ha ändrat på det.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nils Karlsson: Inte för att det är särskilt svårt idag men uppsägningar ska vara en sak mellan arbetsgivare, arbetstagare och deras organisationer.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nils Karlsson: Det är redan jättelätt.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Nils Karlsson: Det är vår moraliska plikt att hjälpa människor i nöd.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Nils Karlsson: Extra viktig Hemlig avlyssning var omodernt redan 1984.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Nils Karlsson: …och gör kommunalskatten progressiv.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Nils Karlsson: Det är hyfsat bisarrt att skogsbrukare inte kan bruka skogen de äger efter eget förstånd.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Nils Karlssons val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Sjukvården