Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anu Majkvist (fotograf null)

Anu Majkvist

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag arbetar hårt för att det ska bli flera företag i Sverige. Flera företag betyder fler jobb och mer skatteintäkter. Skatterna ger oss bättre skola och vård.

Presentera dig själv

Född i Helsinfors, flyttade till Varberg för 30 år sedan. Civilekonom och egenföretagare. Brinner för företagande, jämställdhet och integration. Två tonårsbarn.

Vad har du för yrke?

Egenföretagare, affärsutveckling för tillväxtföretag

I vilket land är du född?

Finland

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Anni Lööf

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Den breda mitten ska styra med liberal och grön politil

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Anu Majkvist

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anu Majkvist: De skolor som lyckas använda sina resurser på ett så effektivt sätt att det blir en vinst får göra det. Vinsterna ska aldrig gå före god kvalité för utbildningen.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anu Majkvist: Kärnkraften är dyr och tidskrävande att bygga. Dags att bygga ut förnybar energi genom sol, vind och vatten.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anu Majkvist: Visitationszoner gör att vanliga icke-kriminella kan hamna i kläm och bli misstänkta bara genom att de bor eller vistas i brottsutsatta områden. Det finns bättre sätt.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anu Majkvist: RUT-avdraget har gjort det möjligt för många kvinnor och inte minst utrikesfödda kvinnor att få jobb och/eller starta eget företag. Avskaffande av RUT men att behålla ROT vore ojämställt.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anu Majkvist: Vi har det mycket bra i Sverige, inte minst tack vare att vi har historiskt fått hjälp när vi behövde det. Solidariskt är det dags att ge tillbaka. Genom bistånd kan vi se till att avskaffa hunger, sjukdom och öka demokartin och jämlikhet i hela världen. Vi vinner alla på det

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anu Majkvist: Kungahuset representerar vår historia och har ett stort värde internationellt som symboler för Sverige. De står även för stabilitet och något att se upp till. Inte minst i turbulenta tider då politikens representanter hamnar i blåsväder och slutar/byts ut.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anu Majkvist: Skatten för bränsle är för högt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anu Majkvist: Då boendekostnad redan är för högt påverkar höjd fastighetsskatt hushållens boendekostnad negativt

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anu Majkvist: Kulturen ska fortsatt finansieras av offentligheten. Däremot borde den privata sektorn få större möjlighet att finansiera kultur genom avdragsrätt.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anu Majkvist: Vindkraft måste till som ett alternativ till elförsörjning. Vindkraft kan användas i hela landet och inte minst på havet.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anu Majkvist: Ett sådant förslag är menat till att skada de som har det sämst i samhället.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anu Majkvist: Binär könsidentifiering är inte en del av moderna samhället. Det är dags för ett alternativ.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anu Majkvist: Extra viktig Delad föräldrarledighet är viktigt för jämställdheten. Föräldrarledighet är ingen rättighet utan en förmån som vi har i Sverige. Lika fördelad föräldarledighet främjar jämställdheten.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anu Majkvist: Privata nätläkare är ett bra sätt att avlasta närvården när det gäller enkla vårdfrågor. Offentliga vården bör bygga upp egna nätläkarlösningar.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anu Majkvist: De flesta migranter kommer att stanna i Sverige, även flyktingar. Som flykting tänker man i början att flytta tillbaka till hemlandet. Men ibland är det inte möjligt, och ibland efter många år har man skaffat barn som går i skolan och är en del av samhället så blir man kvar.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anu Majkvist: Världen blir mer osäker. Hotet kan komma från fler länder. NATO skapar en militär trygghet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anu Majkvist: A-kassan har legat efter i många år, så en permanent höjning behövs. Det ska dock alltid löna sig mer att jobba.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anu Majkvist: Extra viktig Strandsskyddsregler är fyrkantiga och motverkar landsbygdsutvecklingen. Många pltaser som skulle vara utmärkta för bostadsbyggande stoppas pga reglerna.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anu Majkvist: Försvaret måste rustas upp. Vid behov måste finansieringen ske med höjd skatt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anu Majkvist: Syftet med Public service är just ett brett utbud.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anu Majkvist: Försäljningen av fossilbränslebilar bör tillåtas tills alternativa lösningar och laddningslösningar är tillräckligt utbredda.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anu Majkvist: En omfördeling av skatteintäkter möjliggör för hela landet att fortsätta utvecklas och att människor kan bo i olika kommuner.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anu Majkvist: Marknadshyror möjliggör fler bostäder i marknaden.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anu Majkvist: De privata alternativen kan ge specialiserad vård, nära vård, enklare vård. Och avlasta den offetliga vården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anu Majkvist: Extra viktig Karensdagen bör finnas kvar för att minska sjuklönetrycket för arbetsgivaren.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anu Majkvist: Extra viktig Arbetsmarknaden behöver en modernisering. Det är inte rimligt att arbetsgivaren inte kan välja vilka medarbetaren denne får behålla. Viktig kompetens riskerar att försvinna från företaget.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anu Majkvist: Extra viktig Det finns utrymme i Sverige att ta emot människor på flykt. Fler kommer at fly i framtiden pga krig, förtryck, klimat mm. Dessutom behöver vi mer arbetskraft.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anu Majkvist: Övervakning och avlyssning är bra för höja andelen lösta brott.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anu Majkvist: Skogen ska användas. ansvarsfullt skogsbruk är en viktig del av svenskt näringsliv, för att skapa träd, papper, bränsle, innovationer mm. Nya träd binder med koldioxid än gammal skog så det är även bra för klimatet.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anu Majkvists val:

 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning
 • Sysselsättning