Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Tobias Billström (fotograf Tobias Billström)

Tobias Billström

Vad har du för yrke?

Riksdagsledamot

Svar i valkompassen

:

Tobias Billström

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Billström: Om någon skall våga starta en ny skola som inte är kommunal måste de få tillbaka en del annars blir det inga nya skolor. Men eventuell vinst ska inte gå ut över kvaliteten. Det är dåliga skolor som skall stoppas, inte framgångsrika.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Billström: Extra viktig För Moderaterna är det viktigt att Sverige återgår till att vara ett land där tillgången till stabil, billig och ren el är en av våra konkurrensfördelar. Efter ett maktskifte kommer staten fullt ut backa upp kärnkraften. Moderaterna vill därför att statliga Vattenfall omedelbart påbörjar planeringen för ny kärnkraft vid Ringhals.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Billström: Extra viktig Moderaterna vill ge polisen möjlighet att, efter beslut från åklagare, upprätta visitationszoner. I visitationszonerna ska polisen ha utökade befogenheter att söka efter vapen och handgranater på människor och i fordon. Man ska bara kunna upprätta en visitationszon om det finns en beaktansvärd risk för förekomst av illegala vapen i det aktuella området.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Billström: Extra viktig Ett riktigt dåligt förslag. RUT har mer än någon annan reform bidragit till att arbetslösa, särskilt utrikes födda, fått sitt första jobb. Och minskat svartarbetet. Vi skall utveckla RUT, inte avveckla reformen!

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Billström: Extra viktig Moderaterna menar att det så kallade enprocentmålet är ett problematiskt mål. Det finns en risk att man lägger ett alltför snävt fokus på vilken summa vi ska lägga på bistånd, istället för att fokusera på biståndets kvalitet och resultat. Moderaterna vill därför avskaffa enprocentmålet. Vi vill istället att riksdagen ska besluta om hur mycket pengar Sverige har möjlighet att lägga på bistånd.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Billström: Det svenska kungahuset är billigt och effektivt jämfört med andra kungahus eller med att välja en president. Jag har suttit med i en utredning som nyligen i stor politisk enighet föreslog större transparens vad gäller att redovisa kostnaderna. Det tycker jag är bra. Monarkin tjänar Sverige väl.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Billström: Extra viktig Bensinskatten innebär en tung börda för privatpersoner och företagare som är beroende av bilen för att få vardagen att gå runt. Det är inte rättvist att den som bor på landsbygden ska dra ett tyngre lass för klimatomställningen än den som bor i storstan. Moderaterna har därför sänkt och vill fortsätta att sänka både bensinskatten och dieselskatten.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Billström: Extra viktig Varför det? Fastighetsskatten kommer att driva människor från sina hem, när grannen renoverar och hans värde på huset ökar och därmed även ditt taxeringsvärde och den skatt som du måste betala. Skatten är orättvis och vi har redan en gång ersatt den med en fastighetsavgift.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Billström: Vi vill se över kulturens finansiering i syfte att minska beroendet av bidrag och därmed minska den politiska styrningen. Många kulturarbetare är egna företagare och det är centralt att dessa har en god möjlighet att försörja sig på sitt skapande. Så skapas jobb, tillväxt och kultur över hela landet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Billström: Extra viktig Kommuners möjligheter att fatta beslut om vindkraftsetableringar bör bevaras. Samtidigt behöver de alltför långdragna miljötillståndsprocesser som idag hämmar bland annat industrins omställning kortas. Detta gäller även utbyggnaden av energisystemet i stort. Det viktigaste för Sverige däremot är att vi börjar bygga mer planerbar elproduktion.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Billström: Extra viktig Enligt Moderaternas mening bör en ny bestämmelse införas i strafflagstiftningen med innebörd att den som gör sig skyldig till tiggeri begår ett brott. Polisen får också möjlighet att avvisa tiggare från platsen. Tiggeri är inte ett lämpligt sätt att försörja sig. Det låser in människor i fattigdom. Dessutom leder tiggeri till att människor utnyttjas.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Tobias Billströms val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Sysselsättning