Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ulrica Momqvist

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill vara med och påverka utvecklingen och se ett annat ledarskap för Sverige. För mig är det viktigt att vara pragmatisk och kunna vara öppen för olika lösningar, men samtidigt vara förankrad i de grundläggande värderingarna. Jag bor nu i Utby utanför Rättvik med familjen och som kommunpolitiker på i relativt liten kommun ser jag landsbygdens utmaningar och vill lyfta dem.

Presentera dig själv

Jag har alltid känt ett stort engagemang för föreningslivet och varit ideellt engagerad på olika positioner. I vår familj är vi också företagare och företagspolitik är ett intresseområde för mig. Jag vill att företagen får större möjligheter att fokusera på företagande och att skapa jobb än med onödig byråkrati.

Vad har du för yrke?

Kommunstyrelsens ordförande

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Svar i valkompassen

:

Ulrica Momqvist

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

OBS
Ulrica Momqvist har hoppat över denna fråga

Kärnkraften ska byggas ut

OBS
Ulrica Momqvist har hoppat över denna fråga

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

OBS
Ulrica Momqvist har hoppat över denna fråga

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Ulrica Momqvist har hoppat över denna fråga