Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Stina Munters

Varför ska väljarna rösta på dig?

för att jag har ett geniuint intresse av att utveckla och vara en del av samhällsengagemanget. Jag, ensamt, kan inte skapa något, det är VI tillsammans.

Presentera dig själv

Jag är engagerad och har en stark drivkraft att förändra till det bättre. Jag tror att alla människor vill och kan bidra bara möjlighet ges. Föreningsliv och samverkan är viktigt för mig, liksom att varje individ har ansvar för att bidra till ett trivsamt och hållbart samhälle.

Vad har du för yrke?

kommunalråd i Vansbro kommun sedan 7 år tillbaka

I vilket land är du född?

sverige

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

samverkan i viktiga frågor som för landet framåt. Sveriges bästa ska vara i fokus.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Stina Munters

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stina Munters: Det är inte förbjudet med vinstuttag för det företaget som bygger skolan, vad är skillnaden att man göra stora vinster där, byggnationer, infrastruktur, it...sååå mycket skattepengar som går till vinst till dessa företag. lika förutsättningar bör gälla

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stina Munters: vi borde kunna hitta bättre alternativ i första hand

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stina Munters: Extra viktig polisen ska ha samma förutsättningar i alla områden

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stina Munters: samma förutsättningar som för ROT , varför göra skillnad. Bra om fler människor har råd att anlita företag för tjänster

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stina Munters: Sverige skall vara solidariska, men det är viktigt att allt bistånd följs upp och utvärderas.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stina Munters: Det borde kopplas till arbetsinsats. Systemet är trots allt förlegat.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stina Munters: Extra viktig ett måste för att människor skall kunna leva och verka på landsbygden där inga alternativ finns

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stina Munters: dessa verksamheter och aktörer har en tuff vardag och jag har svårt att se att utbudet skulle öka och kulturen vara tillgänglig för alla...den är tillräckligt otillgänglig idag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stina Munters: det handlar om stora ingrepp i naturen och kommuninvånarnas tillvaro. det är fruktansvärt olyckligt om tex utländska aktörer exploaterar vår natur utan att kommunen kan stoppa det, livsmiljön blir förändrad och detta skapar stor irritation. När vi i kommunen prövar bygglagen genom att tex tillåta en förändring av en fasad på ett hus från 60-talet skall det motiveras och kan överklagas. Logiskt?

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stina Munters: Detta har ALLTID funnits i Sverige, svenskar gick från gård till gård för att mätta sin familj. Däremot skall organiserat tiggeri inte vara tillåtet där människor utnyttjas. Men man kan inte förbjuda människor att försöka överleva.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stina Munters: dåligt insatt i frågan men förstår att många fler människor inte identifierar sig som varken man eller kvinna, jag skulle inte motsätta mig det

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stina Munters: ja det ansvaret äger föräldrarna. För egen-företagare kan det i princip vara omöjligt att ta den ena halvan, ska de straffas för det då, det tycker inte jag.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stina Munters: samma förutsättningar skall gälla för både offentliga( Region) och privata aktörer/ utförare

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stina Munters: att asylprocessen måste vara snabbare , beslut om permanent tillstånd ska ske inom bestämd tidsram. De som har skäl att stanna måste få besked tidigare. Vi behöver arbetskraft och personer med uppehållstillstånd som har arbete skickas hem efter sju års tillfälligt stillstånd. Ovärdigt och fruktansvärt korkat.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stina Munters: det finns pengar att hämta i ineffektiva statliga myndigheter

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stina Munters: oberoende media är av störta vikt

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stina Munters: Extra viktig Hela landet skall leva

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stina Munters: Extra viktig den upplevda stressen hos elever i skolan minskar inte av betygspress

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stina Munters: alla kommuner har samma krav på sig men olika förutsättningar

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stina Munters: Extra viktig om hela landet skall leva måste vi satsa på robust infrastruktur i hela landet. Höghastighetståg är för kostsamt.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stina Munters: Varför skulle det bli bättre?

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stina Munters: LAS reglerna måste moderniseras.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stina Munters: processerna måste gå snabbare. alla prövningar måste göras men beslutsgången tar för lång tid.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Stina Munters: asylrätten skall värnas. processerna skall bli kortare.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Stina Munters: alla löntagare borde få ha kvar mer än hälften av lönen

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Stina Munters: Beslut om den svenska skogspolitiken skall fattas i Sverige, inte i Bryssel

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Stina Munterss val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat

Så svarar Stina Munters: Extra viktig Alla! OM vi i kommunerna skall jobba med alla frågor 365 dagar om året så borde staten kunna jobba på alla områden samtidigt. Men det gick inte att kryssa i fler, genom att kryssa dessa tre anser jag att man kan väva in det mesta