Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jens Jackowski

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag verkar för ett medborgaresamhälle där vi tar hand om varandra. Jag ser individen och inte problemet.

Presentera dig själv

Jag är socionom, 47 år och bo på landsbygden i Västerviks kommun. Jag driver en liten social-ekologiskt gårds rörelse: Produktion av sågade trävaror, lite kött, grönsaker som ger personer med särskilda problem att hitta nya perspektiv.

Vad har du för yrke?

Diplm. Sozialarbeiter / Diplm. Sozialpädagoge (FH) (Socionom)

I vilket land är du född?

Tyskland

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Robert Habeck

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En regieringsalternativ utan S, M och SD :)

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Jens Jackowski

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jackowski: Jag har inget emot friskolor som drivs med ett speciellt pedagogiskt eller idéburen intresse. När vinsterna återinvesteras i verksamheten och om det finns en klar verksamhets risk är en skråligt men regalerad vinstuttag inget problem. Men skolor är inga investeringsobjekt och särskild börsnoterade skolkoncerna uppfyller inte det kriterier. Det krävs att ägaren är mera engagerad i den pedagogiska.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jackowski: Extra viktig Kärnkraften förskjuter bara problem. Den är både mycket dyrt och mycket riskabel. Det enda som skydda kärnkraftverk mot direkta bombattacker är internationella överenskommelse - och vi kan just nu i Ukraina besiktiga hur mycket dom är värda.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jackowski: Det nuvarande lagstiftning som tillåter visitering vid misstankar räcker och den personliga integriteten bör vadderas högt. Däremot har jag inget emot att utöka säkerhetskontroller vid besök av verksamheter som är särskilt känsligt som t.ex. besök på socialkontoret eller muser som ställer ut speciellt känsliga föremål.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jackowski: Jag vill ser en grönt skatteväxling - det betyder att arbete görs billigare genom sänkning av skatt och avgifter på arbete och detta finansernas med en ökad beskattning på engeri och ressourcer. Skattesystemet i sin helhet ska vara rättvisa och enkelt - och inte har en massa undantag för speciella persongrupper.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jackowski: Att vara solidariskt med alla människor lönar sig i längden. Dra vi ned på möjligheterna att reagerar lokalt på oväntade utmaningar leder det till ökade flyktingströmmar, beväpnade konflikter osv som drabbar oss mycket mera än det nuvarande bistånd kostar.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jackowski: Kungahuset är ett institution med dåligt demokratiskt insyn och kontroll. Jag anser inte att Sverige behöver dra ned på sina representationskostnader men den demokratiska insyn bör stärkas. Jag vill ser mera riktade bidrag som kan kontrolleras och granskas som alla andra utgifter i staten.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jackowski: Det som förbrukar mycket få då störst bidrag av den sänkta skatten. Jag anser att det extrema prissvängningar bör dämpas - men det bör sker genom en "bensinpris fond" där man tillåter en visst svängningskrets. Det hela ska kostnadsneutral utformas så att man inte slå undan benen för producenter av alternativa drivmedel i extrema lågpris perioder som under pandemin.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jackowski: Själv använda fastigheter bör inte beskattas - det ger en samhällets viktigt kris stabilitet och är fortfarande den vettigaste investering som förbygger fattigdom i pensionsåldern. När det gäller spekulationsobjekt bör man hellre fokuserar på att täppa till smyghålen i beskattnings regler så att vinster på svenska marknaden beskattas i Sverige än att höja en fastighetsskatten.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jackowski: I en värld full av förändringar behöver vi stimulera vår kreativitet. Konst och kultur ger oss nya perspektiv och nya tanker. Den uppgiften är hotat om ekonomiska mål tar över - anbudet bli då avmålad till det som är gångbart.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jackowski: Mycket av vindkraft motståndet beror på fördömer och rädslan. Samtidigt producerar vindkraft billigt el som är basen för en framtidas hållbart samhällets utveckling. Generellt få "not in my backyard" tänkande inte tar över.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jackowski: Tiggeriet visar oss ett spegel. Utförs den i former där det inte är aggressivt eller störande talar inget emot att man ser personer som lever i andra ekonomiska situationer på öppen gåtan.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jackowski: jag ifrågasätter hellre varför "kön" är en kategori som finns med i väldigt många sammanhang. Betydelse av "kön" bör minska, varför jag inte anser att det är nödvändigt att utöka denna kategorin.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jackowski: Barnet behöver både föräldern. Det nuvarande system med en visst del öronmärkta dagar till mamman och en visst del öronmärkta dagar till pappan och en visst del "fria dagar" är bra. Jag är öppen för att diskuterar fördelningen mellan det delar och kan tänka mig ett större andel fria dagar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jackowski: nätläkare i sig är ingen problem: Det är innovativt både vad det gäller arbetsformer för sitt personal som kontakten det har med kunden. Skulle forskningen efter Coronapandemin visar att det leder till en överkonsumtion av vårdtjänster eller att ersättningsnivåer ligger över den offentliga självkostnader bör man angripa dom problem och inte nätläkarebolaget i sig.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jackowski: Förväntar man sig att en person ska integrerar sig i samhället måste den också veta att den kan stannar. Att lära sig ett nytt språk är svårmotiverad när man inte vet om man måste resa vidare inom några månader eller år.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jackowski: Sverige är redan idag mycket integrerad i NATOs militäriska sammanarbete. Viktigare än att diskutera den formala medlemskap är att diskuterar formerna i samarbete och gränser som att ingen kärnvapen stationeras på svenskt mark.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jackowski: Ersättningsnivåerna har en maxbelopp och alla sociala transfer har inte hängd med i löneutveckling.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jackowski: Vi behöver skydda vart rätt som garanterar tillgång till vatten. däremot kan man undersöka hur strandskyddet kan underlättas så att man få till en rättvisare avvägning mellan olika mål. I lyset av klimatkrisen är vattennära boende behäftad med särkilda risker. Samhället bör bli bättre på att tänker långsiktigt så att man inte behöver rädda folk som nu ingår risker med skattemedel när krisen är fr

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jackowski: Försvaret konsumerar skatt. Viktigare är att höja motståndlighet mot kriser och attacker. Satsningar på mera oberoende energikällor ger mera utdelning än satsningar på rent försvarsmaterial.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jackowski: Vi lever i ett kunskapssamhälle och vi kan inte rädda klassiska media genom att tar bort konkurrensen.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jackowski: Sverige har inget eget olja att tillgå. Kommer nybilsförsälning av bilar förbjudas tar det enda över 10 år innan hela flottan har gått över till mera hållbara och kris säkra drivmedel.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jackowski: I skolan är lusten att lära sig avgörande. Betyg höjer inte nödvändigtvis motivationen och dra resurser som behövs för stöd av eleven.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jackowski: Livet förändras och vi bli alla mobilare. Den logiska tanken: Född- utbildad- arbetad - pensionerad i ett och samma kommun stämmer inte längre. Vi behöver därför mera rättvisa finanseringsantågande - som t.ex. en "vård-kassa" efter a-kassa modellen som betalar vård av äldre till lika villkor överallt i riket.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jackowski: staten bör straffa det som skada andra.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jackowski: Sverige har idag många bostäder som ligger i geografiskt oattraktiva områden. Det enda som gör dom områden attraktivare är skillnader i boendekostnader.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jackowski: Sverige behöver pålitliga tåg som är den endå trafikmedel som verkligen knyter ihop landet. Men det räcker med 250 km/h.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jackowski: Sjukvården behöver interagerar med medborgarna. Det behövs mera rättvis finansiering som möjligtvis kan förstatligas. Men genomförande behöver flera aktörer och en statligt organisation bli inte nödvändigtvis bättre.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jackowski: Att har en tröskel för dom som bli sjuk leder till minskade kontrollkostnader. I slutänden kostar det mera att kräver sjukintyg från dag ett än den nuvarande system.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jackowski: I dagsläget har vi outsourcad mycket av det tillverkning av gods som vi framställer. Folk som producerar vara varor jobbar inte alls efter det villkor som vi har i Sverige. Fler och fler branscher jobbar med oklara marknadsförutsättningar och kraftiga svängningar i efterfrågan. Det ska ett arbetsgivare kunna bemöta. Vi lever i ett osäkert nutid.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jackowski: Gruvorna behövs, men det ska sker grundliga avvägningar om samhällets nyttan versus ingrep i naturen och samhället.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jens Jackowski: Vart befolkning bli allt äldre och vi är i behov av arbetande personer i medelåldern. Asylsökande är ofta andra länders eliter med hög rörlighet och hög utbildning. I längden löner det sig att integrerar dom i samhället även om det är ett komplicerad och långvarig process.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jens Jackowski: den personliga integriteten ska vaders hög. Och det som man inte vet att det sker kan man inte överklaga.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jens Jackowski: skatten ska vara rättvis. Höginkomsttagare har en mycket större andel disponibelt inkomst och kan därför betalar mera skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jens Jackowski: Sverige har testad modellen "frihet under ansvar". Det gav i europeiskt genomsnitt blygsamma resultat. Vi behöver bevara skogen i ett större omfattning.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jens Jackowskis val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Äldreomsorg