Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Annelie Hastig (fotograf Amanda Sjögren)

Annelie Hastig

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har en stor bredd i kunnande och erfarenheter. Både privat och yrkesmässigt. Jag ser vikten av att våga prioritera och fatta beslut som leder till en utveckling som är den bästa för Sveriges invånare. Jag vill stå för rättvisa och att det ska löna sig att arbeta och göra rätt för sig. I Sverige ska alla ha möjlighet till ett bra liv. Vi ska ha en bra välfärden för de som behöver den.

Presentera dig själv

Jag bor på landet strax söder om Vårgårda tillsammans med min familj. Har tre barn födda -18, -04, -96. Äldsta sonen dog 2014. Min sambo är egenföretagare. Jag har jobbat större delen av mitt yrkesliv inom textilbranschen men är numera egenföretagare. På fritiden umgås jag helst med familjen och vänner. Har haft häst större delen av mitt liv och vardagslyx för mig är att få tid till en ridtur.

Vad har du för yrke?

Egenföretagare. Skogsägare. Hyr ut lägenheter.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Statsministern är Moderat och Moderaterna regerar tillsammans med Kd, L och SD

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Annelie Hastig

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annelie Hastig: Möjligheten till vinstutdelning ska begränsas och villkoras

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annelie Hastig: Extra viktig Absolut nödvändig för en stabil, billig och fossilfri elförsörjning av Sverige

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annelie Hastig: Extra viktig Med den extremt negativa utvecklingen av gängkriminalitet, skjutningar, narkotikahandel, utpressning, rån och otrygghet måste alla tänkbara kraftfulla åtgärder genast sättas in för att sätta hårt mot alla som väljer den kriminella banan. Trygghet för skötsamma måste prioriteras.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annelie Hastig: Extra viktig RUT-avdraget skapar jobb inom hushållssektorn och motverkar svartarbete

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annelie Hastig: Extra viktig Måste till en mycket noggrannare bedömning av vart och till vilka vi skickar bistånd. Det får aldrig hamna i fel fickor eller gå till projekt som inte genererar något meningsfullt

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annelie Hastig: Extra viktig Det är en rättvisefråga för alla som bor på landsbygden och är beroende av bil. Landsbygden ska inte bekosta kollektivtrafiken och vägnät i storstäderna, medans de själva får köra på osäkra och dåligt underhållna vägar. Familjer på landsbygden ska inte behöva välja bort barnens aktiviteter för att bensinen är för dyr. Dessutom slår hög skatt på bränsle både hårt mot lantbruket och andra företag.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annelie Hastig: Extra viktig Det är ett ovärdigt sätt att försörja sig på och i Sverige finns möjlighet till att få andra jobb

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annelie Hastig: Extra viktig Kommuner ska själva kunna bestämma över denna fråga

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annelie Hastig: Extra viktig vi har mer än tillräckligt höga och många skatter i Sverige. Börja med att rensa upp vart skattemedlen går idag. Tex försvinner över 20 miljarder i bidragsfusk. Dessutom är det allt för många vuxna som inte försörjer sig själva. Fler behöver jobba istället för att leva på bidrag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annelie Hastig: Extra viktig Det finns viktigare infrastruktursatsningar och höghastighetståg kostar för mycket och gynnar för få

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annelie Hastig: Extra viktig Sverige är rikt på naturtillgångar som tex är nödvändiga i batterier och därmed också viktiga för omställningen från fossilberoende. Om vi vill använda detta ska vi också vara beredda att utvinna det här. Det är ett hyckleri att säga nej till gruvor i Sverige men tycka att det är ok att de finns ngn annanstans i världen

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Annelie Hastig: Extra viktig Vi måste först och främst lösa de problem som har skapats av den tidigare stora invandringen.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Annelie Hastig: Extra viktig Situationen är akut och vi måste använda de åtgärder som effektivt vänder den negativa utvecklingen

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Annelie Hastig: Extra viktig Vi har för mycket skyddad skog idag. Skogsbruket i Sverige är mycket ansvarsfullt. Dessutom är det en viktig och nödvändig näring med en stor roll i utvecklingen av miljövänliga material.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Annelie Hastigs val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi