Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jacob Axelson (fotograf )

Jacob Axelson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Rösta på mig om du vill ha en kandidat som värnar den personliga integriteten, vill sänka skatten och ha ordning och reda i svensk skola. Tillsammans kan vi bygga ett starkare och friare Sverige.

Presentera dig själv

Jag är 27 år gammal statsvetare som har studerat vid FHS, UU och slutligen MDU. Jag är bosatt i Västerås och arbetar som politisk sekreterare där. Jag engagerar mig främst inom äldrepolitiska frågor och är även äldrepolitisk talesperson för partiet i Västerås. Jag tycker staten behöver bli skarpare och snävare. Skattetrycket i Sverige behöver bli markant lägre.

Vad har du för yrke?

Politisk sekreterare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Bertil Ohlin

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Sverige behöver ett borgerligt styre med så tydliga liberala inslag som möjligt.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Jacob Axelson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Axelson: Det är inte rimligt att förbjuda privata företag, även om dessa finansieras med offentliga medel, från att ta ut vinst. Däremot är det rimligt att det ställs kvalitetskrav för att få ta ut vinst, detta för att skolor är myndighetsutövande verksamheter och för att det finns tydliga inlåsningseffekter för eleverna vilket försvårar för byte av skola

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Axelson: Kärnkraften behövs för svensk energiförsörjning. Staten ska garantera långsiktiga förutsättningar och därefter ska produktion av energi överlåtas till marknaden.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Axelson: Extra viktig Helt orimligt att poliser ska kunna visitera människor utan misstanke, det är oerhört kränkande mot den personliga integriteten och bäddar för dåliga relationer mellan poliser och medborgare. Jag vill helt enkelt kunna gå hem från jobbet utan att bli grundlöst visiterad.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Axelson: Kasst förslag, skattetrycket i Sverige är för högt. Detta är ett sätt att få ned det något. Höj avdraget.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Axelson: All politik handlar om olika intresseavvägningar. Jag ser idag inte att det är skäligt att minska det internationella biståndet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Axelson: Kungahusets del av statsbudgeten är rimlig. Det är några hundra miljoner per år och väsentligt lägre än vad många andra statschefsämbeten kostar. Avgränsningen kring vilka som apanage är rimlig. Turistintäkterna som kungahuset innebär är även viktiga att ta i beaktning.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Axelson: Att köra bensin- och dieselbilar skitar ned miljö och luft för alla människor. Det är rimligt att man som bilförare får betala för dessa negativa externaliteter MEN de priser vi i dagsläget ser på drivmedel är direkt systemhotande och åtgärder behöver vidtas för att få ned priserna.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Axelson: Folk ska inte behöva lämna sitt hem för att de inte har råd att betala skatten. Punkt slut.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Axelson: Privata initiativ för att finansiera kultur skulle vara ett välkommet inslag och komplement till offentlig finansiering.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Axelson: Det är viktigt att värna det kommunala självstyret. Även om ökad utbyggnad av vindkraft är positivt.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Axelson: Ingen större åsikt kring detta.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Axelson: Ja, här avviker jag något från vad mitt parti tycker, men efter mycket om och men har jag landat i att det är rimligt att detta görs upp vid köksbordet och inte i riksdagskammaren.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Axelson: Dagens utformning av nätläkarsystemet är under all kritik. Men sjävklart ska den digitala tillgängligheten till vården öka.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Axelson: Extra viktig Detta är en självklarhet, det är glädjande att de övriga partierna har svängt. Lite tråkigt att vi var tvungna att driva detta i över 20 år.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Axelson: Försvaret behöver stärkas, det är självklart. Men skattetrycket i Sverige är redan alldeles för högt, det behöver bli lägre.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Axelson: Absolut, det är idag för brett och finansieringen är för omfattande.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Axelson: 2025 är lite för tidigt, den fria marknaden kommer att lösa detta förhållandevis snart.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Axelson: Extra viktig Ja, vi behöver tidigare och fler betyg i svensk skola. Ordning och reda!

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Axelson: Nej, det kommunala utjämningssystemet är redan idag för omfattande i min mening. Kostnadsutjämningen är rimlig att ha men inkomstutjämningen behöver bli svagare.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Axelson: Extra viktig Ja, precis på samma sätt som att vi har marknadspriser för tomater och för att köpa villor eller sportbilar.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Axelson: Det är uppenbart att de samhällsekonomiska kalkylerna för dessa tåg inte håller. Lägg resurserna på något annat.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Axelson: Staten bör ta över ansvaret för vissa delar av sjukvården. Särskilt den högspecialiserade vården. Det är dock viktigt att påpeka att det inte är en naturlag att saker och ting blir bättre bara för att staten ansvarar för det.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Axelson: Extra viktig Vi ska inte gå tillbaka till tiden då folk ringde in bakfulla till jobbet för att sjukanmäla sig. Ha kvar karensdagen.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Axelson: Extra viktig Ja, detta är viktigt, särskilt för småföretagare. Förändringarna som har skett under den senaste mandatperioden har varit mycket välkomna. Det har stärkt ställningen för arbetsgivare såväl som arbetstagare.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jacob Axelson: Absolut, gruvdriften kommer vara avgörande för den gröna omställningen. Oroligheterna i världen gör detta ännu mer angeläget.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jacob Axelson: Sverige har tagit ett för stort ansvar under för lång tid. Med omfattande integrationsproblem som följd. Sveriges asylmottagande kommer att behöva vara lågt en längre tid framöver.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jacob Axelson: Detta knyter an till frågan om visitationzoner. Oskyldiga ska inte bli avlyssnade av staten. Vill man ha det på det viset så kan man flytta till Kina. Operationerna kring Encro och dyligt var däremot helt rimliga.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jacob Axelson: Extra viktig Sänk. Skatten. Nu.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jacob Axelsons val:

 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg

Så svarar Jacob Axelson: Märkligt att försvar inte finns med på denna lista, det är statens absolut viktigaste uppgift. Svenska staten behöver bli mindre och snävare.