Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Markus Bylander (fotograf )

Markus Bylander

Varför ska väljarna rösta på dig?

Med mig får man en engagerad person med ett stort hjärta för utveckling av samhället.

Presentera dig själv

Engagerad föreningsmänniska med ett stort driv för utveckling.

Vad har du för yrke?

COO/Inköpschef

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Obama, Reinfeldt och Martin Ådahl

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill att man söker en bred överenskommelse/enighet i mitten av den politiska skalan där de flesta av väljarna befinner sig.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Markus Bylander

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Bylander: Tycker det viktiga är att man i dessa frågor fokuserar på kvalité, undervisning och eleven. Vem som utför är inte intressant så länge eleverna får den kunskap de behöver.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Bylander: Ja tycker det är fel tid, vi står inför ganska stora förändringar i tekniken som inte är färdigutvecklade. Ser man till projekt i andra länder så har de blivit dyrare och tagit längre tid än budgeterat, så även om jag inte är motståndare till kärnkraft tycker jag tidpunkten är fel.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Bylander: Extra viktig Vi måste sluta göra skillnad på vi och dem. Ska vi komma tillrätta med otrygghet, utanförskap och kriminalitet är inkludering vägen framåt.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Bylander: RUT är självfinansierat och har tagit bort mycket svart arbete med den otrygghet det innebär.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Bylander: Vi är ett rikt land som skall ta ett större internationellt ansvar än genomsnittet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Bylander: Tycker vi borde ha en folkvald regeringschef.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Bylander: Staten skall inte försöka styra konsekvenser av världsmarknadspriser.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Bylander: Skatt på tillgångar är inget vi ska stäva efter.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Bylander: Tycker att kulturen ska spela efter samma förutsättningar som resten av samhället.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Bylander: Extra viktig Vill vi ha ström måste vi acceptera att den behöver produceras.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Bylander: Vi ska ta bort roten till det onda och inte konsekvenserna av det.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Bylander: En ickefråga, hur jag definierar mig ska ingen annan lägga sig i.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Bylander: Vi ser redan idag att föräldraledigheten inte tas ut jämställt vilket dels har negativa konsekvenser för mammor, men också för barnens relation till pappan. Om staten ger möjlighet till föräldraledighet, ska man också ha möjlighet att lägga sig förutsättningarna för den.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Bylander: Om vi skall klara välfärden måste vi ta tillvara teknik, därmed inte sagt att vi inte skall se över formerna för hur pengarna fördelas.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Bylander: För att skapa incitament till att bli en del i vårt samhälle är permanenta uppehållstillstånd en förutsättning.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Bylander: Även A-kassan behöver höjas i takt med löneutvecklingen, en god trygghet en förutsättning för en flexibel arbetsmarknad.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Bylander: Tycker inte att strandskyddet skall avskaffas helt, men det måste bli enklare att kunna bygga strandnära och besluten kring detta måste fattas närmare medborgarna.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Bylander: Tycker att man bör kunna klara att finansiera detta utan skattehöjningar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Bylander: Är nöjd med SVT och SR i nuvarande form, viktigt med obunden media och då inte bara vad gäller nyheter.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Bylander: Alldeles för tidigt, sen vet vi inte utvecklingen av vad bränsle och förbränningsmotorn kan innebära.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Bylander: Betyg är en dålig drivkraft för studier oavsett ålder, men framförallt i de lägre åldrarna.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Bylander: Det är viktigt för hela landet att våra kommuner har jämlika förutsättningar.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Bylander: Fängelse ska finnas med i straffskalan, men skall inte utdömas per automatik.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Bylander: Vi har bostadsbrist och måste få igång byggandet, om det inte lönar sig att bygga gör man inte det.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Bylander: Vi måste rusta upp järnvägsnätet och då ska vi se över vilka hastigheter som är försvarbara, tycker vinsten är för lite för att satsa på höghastighetståg i kategori I men tycker att kategori II med en något lägre hastighet går att motivera.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Bylander: Finns inget som säger att vården vare sig skulle bli bättre eller mer jämlik om staten tar över ansvaret. Tvärtom, ju närmare medborgarna besluten tas dess bättre.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Bylander: Borde finnas bättre alternativ än att slopa karensdagen. Tillåt att arbetsmarknadens parter förhandlar fram lösningar och får med det i kollektivavtalen.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Bylander: Extra viktig Vi ska inte släppa tyglarna fria och ge arbetsgivarna fria tyglar att säga upp personal godtyckligt, men vi måste få bort fackens veto vid en uppsägning och istället kanske höja bötesbeloppet och skadeståndet om det i domstol döms att uppsägningen skett på felaktig grund. Rätt hanterat kan detta ge många arbetstillfällen i mindre företag.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Bylander: Att på ett ansvarsfullt och hållbart sätt ta vara på de resurser vi har är en förutsättning för vår välfärd.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Markus Bylander: Tycker inte att man ska kränka integriteten hos medborgarna om det inte finns misstanke.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Markus Bylander: Svår fråga. 3:12-reglerna ger företagare möjlighet till förmånliga utdelningar, kapitalinkomstskatten är okej. Men skatten på arbete är hög och vi behöver se över och svänga om den till andra skattetyper. Men skattetrycket i sig är ok.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Markus Bylander: Vi ska bedriva skogsbruk och ta tillvara denna tillgång, men det ska göras på ett ansvarsfullt sätt som tar tillvara naturintressen. Men naturen självt har inget intresse i att lämnas vind för våg då det motverkar biologisk mångfald m.m.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Markus Bylanders val:

 • Energipolitik
 • Landets ekonomi
 • Sysselsättning