Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Johan Asplund (fotograf null)

Johan Asplund

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att stärka rösten för folkhälsa, miljö och klimat. Mer inom politiken behöver bli långsiktigt hållbart och jag driver frågor med fokus på att motverkar problem innan de uppstår.

Presentera dig själv

En engagerad och aktiv person med ett starkt intresse för folkhälsa och, som alla miljöpartister, miljö och klimat. Idag forskar jag på tillvägagångssätt för att stärka det preventiva arbetet inom primärvården med fokus på fysisk aktivitet och livskvalitet. Politiskt sitter jag i fritidsnämnden i Umeå och driver frågor för att främja en aktiv och hållbar livsstil genom hela livet.

Vad har du för yrke?

Fysioterapeut

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Gustav Fridolin

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se ett rödgrönt styre där Miljöpartiet får en aktiv och inflytelserik roll i en regering.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Johan Asplund

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Asplund: Extra viktig Förbjudas fullständigt är kanske inte nödvändigt men begränsas åtminstone då huvudsyftet med att starta en privat skola ska vara att erbjuda bra undervisning och inte för att tjäna pengar på våra barns bekostnad.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Asplund: Kärnkraften kan i framtiden möjligen vara ett alternativ för energiproduktion om det sker stora framsteg i dess utveckling men i dagsläget är dels uranbrytningen (som sker i andra länder, främst Ryssland) miljöskadlig samt att det radioaktiva avfallet är ett alldeles för stort problem för att göra kärnkraften till ett vettigt energialternativ när exempelvis havsbaserad vindkraft finns istället.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Asplund: Det är inte ett effektivt sätt att motverka att personer kommer in i kriminalitet. Socialt förebyggande åtgärder i tidig ålder och minskad segregation är viktigare att fokusera på.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Asplund: RUT-avdraget bör fortsatt finnas kvar för att uppmuntra konsumtion av tjänster snarare än prylar men samtidigt bör RUT-avdraget kontinuerligt ses över så att de tjänster som berättigar RUT-avdrag är tjänster som allmänheten har nytta av och inte endast vissa priviligierade grupper.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Asplund: Extra viktig Sverige är ett välståndsland och har möjlighet och ansvar att hjälpa de som har det sämre ställt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Asplund: Kungahuset är en stark kulturell del av Sverige och värd att bevaras men kan också ses över i vilken utsträckning det ska prioriteras skattemedel.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Asplund: Extra viktig Skatten på drivmedel bör vara hög, det ska kosta att släpp ut avgaser. De som är beroende av fossildrivna maskiner (ex. jordbrukare eller de som pendlar långa sträckor utan tillgång till kollektivtrafik) bör få subventioner/bidrag på andra sätt som håller nere deras utgifter men som inte är beroende av att de ska släppa ut mer avgaser för att få ta del av skattesänkningen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Asplund: Fastighetsskatten bör absolut ses över men inte nödvändigtvis höjas i allmänhet. Fastighetsskatten bör vara rättvis, göra det möjligt för så många som möjligt att skaffa bostad och gynna de lokala områdena där fastigheterna befinner sig.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Asplund: Det är viktigt att det finns en bredd av kultur och den kan inte enbart styras av majoritetens preferenser utan det är minst lika viktigt att mer utsatta/utstickande grupper/intressen får ta del av och representeras inom kulturen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Asplund: Det är viktigt att kommuner får ta ställning i exploatering av deras mark men också viktigt att exploatering sker rättvist. Produktion ska om möjligt ske nära konsumtion och det är inte bara de som skriker högst som ska få höras.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Asplund: Det ska inte vara förbjudet att be andra om hjälp.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Asplund: Både föräldrar ska om möjligt vara lediga med sitt barn men en stor frihet i fördelningen bör kvarstå.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Asplund: Det ger en större trygghet och möjlighet för personer som kommer till Sverige att skapa sig ett liv här och bli en del av det svenska samhället.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Asplund: Sverige bör ha en god relation och samarbete med NATO men inte nödvändigtvis vara medlemmar.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Asplund: Strandskyddet är viktigt för den allmänna tillgängligheten och biologiska mångfalden. Det finns områden där den kan ses över och minskas men den bör allmänt stärkas och säkerställa att områden av högt intresse (ex. sandstränder och kustområden) inte fylld av privata tomter som stänger allmänheten utanför.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Asplund: Exempelvis genom återinförandet av värnskatten.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Asplund: Extra viktig Public service har en betydelsefull roll för att kunna representera hela landet samt tillfredsställa många intressen från befolkningen. Det är viktigt att public service inte styrs politiskt utan kan behålla en oberoende och granskande position i samhället.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Asplund: Extra viktig Betyg är inte effektiva för att motivera studenter som behöver studiemotivation. Lärare kan ofta enkelt identifiera och bedöma huruvida studenter behöver extra stöd för att lära sig även utan att sätta ett betyg på eleven.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Asplund: För att minska segregationen är det viktigt att människor i alla ”samhällsklasser” ska ha råd att bo i alla områden.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Asplund: Staten bör ha ett tydligt ansvar och inflytande över sjukvården men att omorganisera från det regionala ansvaret till ett statligt är inte ett rätt utnyttjande av sjukvårdens resurser.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Asplund: Karensdagen skapar en orättvisa för de som har ett mer flexibelt jobb där man kan jobba hemma (ofta högavlönade jobb) jämfört med de jobb där man måste bara på plats. Karensdagen fyller en viktig funktion i att motverka att personer ”smiter från jobbet” men skapar också en orättvisa och en högre andel sjukarbetare vilket är ett större problem än de få som missbrukar möjligheten att ta ut sjukdagar

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Asplund: Det ska vara möjligt både att skapa trygga anställningar samt att hitta lämpliga personer till lämpliga uppdrag. Om en person visar sig vara olämplig ska det vara möjligt att avsäga den personen från dessa uppdrag men den möjligheten ska inte leda till att många känner en otrygghet med det som bör vara en trygg anställning.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Asplund: Nej, gruvtillstånden ska prövas hårt och omfattande då de har en stor och långsiktig påverkan på den miljö där de anläggs.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johan Asplund: Sverige kan och bör hjälpa människor i behov av hjälp! Sedan behöver strukturen för vår hjälp förbättras men inte på bekostnad av att vi hjälper färre.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johan Asplund: Kriterierna för vad som krävs för att kategoriseras som brottsmisstanke kan dock ses över för att underlätta polisens arbete och motverka gängkriminalitet.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johan Asplund: Extra viktig Skogen är ett billigt och naturligt system för koldioxidinlagring och bör värderas och utnyttjas för detta i större utsträckning.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Johan Asplunds val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning