Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

David Wittlock (fotograf David Wittlock)

David Wittlock

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är ingen typisk partipolitiker, är inte uppväxt med dogmer och partipiska, utan är öppen för kosntruktiva samtal utifrån bästa tillgängliga fakta.

Presentera dig själv

48-årig fyrbarnsförälder som blev politiskt aktiv i 40-årsåldern, på grund av att min kommun (Staffanstorp) så tydligt tog ställning för en låg skatt till varje pris, med tydliga ställningstaganden mot miljöarbete och humanism.

Vad har du för yrke?

Global digital kommunikationsexpert

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Märta Stenevi

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se ett politiskt styre där de gröna frågorna får maximalt inflytande. Beroende på mandatfördelning vore en bred S-MP-C-V-regering att föredra.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

David Wittlock

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Wittlock: Extra viktig Det är rimligt att begränsa vinstuttag i skattefinansierade verksamheter. Skolor som kan ta ut stora vinster ena året och året efter stänga för att lämna över allt ansvar till kommunen har visat på sårbarheten i upplägget.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Wittlock: Kärnkraftens beroende av uran och av slutlagring i många generationer är ett för stort problem för att ignorera. Det finns intressant forskning om säkrare och renare lösningar. Men än så länge ingen som vill bygga det utan subventioner och vi har inte tid att bygga kärnkraft för att lösa dagens problem! Jag tror på kärnkraften som redan skapas i solen, kombinerat med vattenkraft och vindkraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Wittlock: Polisen ska satsa på hög närvaro i brottsutsatta områden och samhället ska satsa på förebyggande arbete. Visitationszoner bryter ner mer än det bygger upp. Dessutom antyder frågan att polisen inte har befogenhet att visitera personer vid behov. Det har de.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Wittlock: RUT-avdraget har varit bra för att omvandla svarta arbeten till vita, och nu kan vi ta nästa steg och se till att avdraget stimulerar cirkulära tjänster, reparationer med mera.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Wittlock: Sverige ska fortsätta agera kraftfullt för ett biståndsarbete som gör skillnad på riktigt. Att i extra oroliga tider minska biståndet är osolidariskt och långsiktigt felräknat.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Wittlock: Det är omodernt att födas in ett ämbete och trots att kungafamiljen gjort många fina insatser finns inga skäl för mig att detta ska vara en del av skattekollektivets utgifter.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Wittlock: Extra viktig Kostnaden för (fossilt) bränsle är extremt hög. Jag kan tänka mig extra stöd till hushållen under extrema perioder, på ett sätt som gör att den som kan byta färdsätt eller drivmedel har möjlighet och den som inte kan göra det klarar vardagen. Jag vill inte se det i form av sänkta skatter på det fossila bränslet. Då fortsätter vårt beroende och staten fortsätter finansiera Putins krig mot Ukraina.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Wittlock: Vi miljöpartister vill reformera skattesystemet för tillgångar men ser inte en allmän höjning av fastighetsskatten som en bra lösning. Tills vidare vill vi se en höjning av taket i kommunens fastighetsavgift.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Wittlock: Marknaden kan säkert bedriva viss kulturverksamhet men vi ska inte lämna över ansvaret för kulturen till marknadskrafterna. Jag vill inte ha en kultursektor som drivs främst av vad som är populärt just nu, lika lite som innehållet ska styras av vem som sitter i riksdag och regering.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Wittlock: Kommuner ska kunna stoppa ett vindkraftsverk men idag är processen otydlig och rörig och det är särskilt oklart vad gäller kommunens vetomöjlighet.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Wittlock: Jag vill inte leva i ett samhälle där det är förbjudet att be om hjälp. Vi behöver jobba med systematiska insatser för att undvika hemlöshet och annat utanförskap, och samarbeta bättre med länder vars invånare inte tas om hand av det egna landets samhällsfunktioner.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Wittlock: För mig är det enkelt: Den som inte identifierar sig som man eller kvinna bör inte tvingas att göra det.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Wittlock: När samhället bidrar med pengar kan samhället också stärka jämställdheten och underlätta för familjekonstellationer som inte nödvändigtvis är en parrelation. Vi vill reformera och öronmärka en tredjedel till respektive förälder medan den sista tredjedelen används fritt av vårdnadshavarna eller överlåts till annan vuxen som räknas till barnets familj.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Wittlock: Privata nätläkare har visat att digitalisering kan öka tillgängligheten, vilket varit av godo. Men statistiken visar också att de privata nätläkarna driver upp onödiga besök med tillhörande kostnader för regionerna, och skapar felprioriteringar i vården. Vi måste ha en vård som är välfinansierad, tillgänglig men som kan prioritera den som har störst behov först.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Wittlock: Att leva i ovisshet om sin framtid leder till en sämre framtid. Det blir svårt för en person att lägga själ och hjärta i sin utbildning och integration med ett ständigt hot om att sändas ut ur landet. Barnen drabbas hårdast av den osäkerheten!

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Wittlock: Vi ska bygga samarbeten och ha ett bra totalförsvar. Men NATO är för mig inte lösningen, särskilt inte om det kräver anpassningar till Turkiets krav om att tumma på de mänskliga rättigheterna. Vi vill även förbjuda kärnvapen i Sverige så att nedrustningen kan fortsätta.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Wittlock: Ingen väljer arbetslöshet! Skyddet måste stärkas och grundnivån höjas så att vi har en chans att klara vardagen när vi blir sjuka eller blir av med jobbet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Wittlock: Strandskyddet är en mycket viktig del av hur vi värnar om friluftsliv, tillgång till områden av stort värde och skyddar djur och natur i känsliga områden. Vi ska inte exploatera sönder det vi har.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Wittlock: Vi vill inte att en ökad sarsning på försvaret ska drabba de svagaste i samhället så vi vill se en särskild värnskatt för höginkomsttagare som går till försvarssatsningar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Wittlock: Sveriges TV och radio ska vara brett och djupt och genom detta vara en annorlunda aktör på medie- och informationsmarknaden. Vi behöver en fritänkande verksamhet och vill grundlagsskydda den.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Wittlock: Extra viktig Det är nu omställningen händer. Ska vi nå klimatmålen behövs kraftfulla beslut i alla länder som hjälper marknadens aktörer fullfölja en omställning.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Wittlock: Betyg ska ges när det behövs. Forskningen visar att betyg i årskurs fyra skapar mer problem för barnen än det hjälper dem.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Wittlock: Omfördelningssystemet måste reformeras och vi har en mängd förslag för ökad rättvisa, och för ökad kraft i kommuner och regioner för att satsa på förnybar energi m.m. och statlig finansiering för föer anställda i skola, vård och omsorg i kommuner och regioner.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Wittlock: Detta är ett förslag som redan lagts fram i Miljöpartiets och Socialdemokraternas 40-punktsprogram mot mäns våld mot kvinnor. Vi ser fram emot att riksdagen röstar för förslaget - det är absurt att brottet idag bara är belagt med böter idag.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Wittlock: Marknadshyror ökar risken för skenande hyror med social utslagning, orättvisor och segregation.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Wittlock: Höghastighetståg är en viktig del för att flytta inrikes resor från flyg till tåg utan att skapa ytterligare trafikstörningar för tågen. Vi måste samtidigt satsa på stambanorna så att regional pendling fungerar - varje dag!

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Wittlock: Staten behöver ta mer ansvar för finansiering och jämlik kvalitet men vi tror inte att en gigantisk omorganisation är vad vården behöver. Vården behöver resurser, en viss överkapacitet i normala tider och lugn och ro att utveckla sin verksamhet. Effektivitetshetsen och nedskärningar har bidragit till dagens situation.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Wittlock: En avskaffad karensdag är rätt väg - vi såg att det var viktigt under pandemin men är också rimligt som standard. Människor väljer inte att vara sjuka och ska inte gå till jobbet med sjukdom för att slippa ett ekonomiskt straff. Då sprids fler sjukdomar och samhället förlorar mer på helheten.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Wittlock: Anställningstryggheten är viktig, och vi behöver snarare se över hur vi kan stärka skyddet för arbetare i den framväxande "gig-ekonomin".

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar David Wittlock: Gruvor behövs för en mängd saker. Men deras verksamhet måste prövas noggrant innan de påbörjas, eftersom en gruvas långtgående och långsiktiga effekter i den miljö de verkar i. Vi är skyldiga framtida generationer att inte sänka kraven för hög säkerhet och skydd för människor, djur, natur, vatten och luft.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar David Wittlock: Vi behöver vara ett land som tar emot månniskor på flykt i hög grad, och som bygger upp vår hantering för att klara av det på ett bra sätt. Idag är vi dåligt förberedda och tar inte tillvara den kraft som finns hos en person som orkat ta sig från sitt hemland för att skapa sig ett säkrare och bättre liv i Sverige.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar David Wittlock: Vi behöver verktug för att ta oss an den grova kriminaliteten men vi ska alltid ha respekt för att inte bygga upp system som hotar mänskliga rättigheter och allas vår personliga integritet.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar David Wittlock: Sverige är ett skatteparadis för höginkomsttagare. De som tjänar och äger mest betalar för lite idag.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar David Wittlock: Extra viktig Vår skog är mycket viktig för Sverige och vi behöver stärka skyddet för våra skogar. Vi ser avverkningarna breda ut sig och vi har för lite gammelskog kvar. Den biologiska mångfalden är hotad och vi vill följa EU-målet om att skydda minst 30 procent av vår mark och vårt hav.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

David Wittlocks val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning