Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Maria Mattsson Mähl (fotograf Jenni anna Gustafsson )

Maria Mattsson Mähl

Varför ska väljarna rösta på dig?

Det behövs fler entreprenörer i politiken.

Presentera dig själv

Har varit företagare i 25 år och brinner för dem som står längst bort från arbetsmarknaden. Har stort engagemang i företagande och kvinnors företagande i synnerhet Sitter i partistyrelsen för L.

Vad har du för yrke?

Vd och entreprenör

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Nelson Mandela

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Borgerlig och liberal regering

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Maria Mattsson Mähl

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Mattsson Mähl: Extra viktig Fokus i skolan ska vara elevernas kunskap och kvalitet. Om det hög kvalitet och gott resultat är vinstutdelning inte ett problem

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Mattsson Mähl: Extra viktig Vi behöver kunna säkra elförsörjningen

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Mattsson Mähl: Vi måste ta ett krafttagen för att knäcka kriminella gäng. Samtidigt måste vi värna integriteten, vanliga människor får inte känna sig jagade eller ifrågasatta för att det finns kriminella i området. Det finns andra åtgärder som är bättre, som att använda kameror på otrygga platser

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Mattsson Mähl: Extra viktig Det skapar en vit (och säker) arbetsmarknad för jobb som tidigare var svarta. Det genererar massor av jobb, inte minst för dem som står långt från arbetsmarknaden

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Mattsson Mähl: Extra viktig Sverige har en viktig roll att spela på detta område. Bistånd är viktigt

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Mattsson Mähl: Jag är mycket skeptisk till att kungakronan ska gå i arv.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Mattsson Mähl: Extra viktig Vi måste fasa ut fossila bränslen. Samtidigt stiger priserna pga situationen i världen. Då har det varit nödvändigt att göra åtgärder så företag och hushåll inte skulle drabbas för hårt

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Mattsson Mähl: Vi bör inte höja skatten. Vi vill inställer sänka flyttskatten.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Mattsson Mähl: Extra viktig Offentligt finansierad kultur är en viktig plattform för kreativitet, yttrandefrihet och demokrati.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Mattsson Mähl: Kommunerna vet bäst vad som är bäst för deras invånare

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Mattsson Mähl: Extra viktig I många fall betyder ”individens får bestämma” detsamma som att traditionen eller klanen får bestämma. Det blir då en kvinnofälla

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Mattsson Mähl: Nätläkare är ett bra komplement i vården

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Mattsson Mähl: Permanenta uppehållstillstånd gör att människor kan tänka långsiktigt och det förbättrar integrationen. Denna fråga kan variera över tid dock. Beroende om vad som händer i vår omvärld. Ett tydligt exempel var 2015

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Mattsson Mähl: Vi behöver människor som vill arbeta. Ekonomiska incitament för att ta ett jobb är viktiga.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Mattsson Mähl: Vi har redan högt skattetryck. Vi borde kunna hushålla och prioritera bättre med våra skattemedel

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Mattsson Mähl: Liberalerna värnar public service. Det är en viktig grund i demokratin

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Mattsson Mähl: Vi behöver hitta ett sätt att finansiera offentlig skola, vård och omsorg. Mycket av detta finansieras idag via kommunalskatten. Fattiga kommuner har mindre intäkter. Invånarna har dock samma - eller kanske mer - behov. Vi står bakom principerna som finns idag, men det är rimligt att det finns ett sätt att utjämna olika kommuners ekonomiska förutsättningar

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Mattsson Mähl: Vi behöver bygga mer i vårt land. I synnerhet mer hyresrätter. Detta är ett bra förslag för att åstadkomma detta.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Mattsson Mähl: Det är rimligt att det finns en karensdag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Mattsson Mähl: Sverige har en av världens mest trögrörliga arbetsmarknad. Vi behöver stimulera arbetsgivare att vilja anställa fler.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Mattsson Mähl: Gruvnäringen är viktig i vårt land och skulle kunna bli ännu viktigare . Det är bättre att vi har bra och säkra gruvor i Sverige än att vi imponerar från andra länder.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Maria Mattsson Mähl: Asylrätten ska värnas

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
OBS
Maria Mattsson Mähl har hoppat över denna fråga

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Maria Mattsson Mähl: Det måste löna sig att arbeta och spara. Det är viktigt att skapa drivkrafter i samhället som stärker detta

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
OBS
Maria Mattsson Mähl har hoppat över denna fråga

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Maria Mattsson Mähls val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning