Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

AnnaSara Perslow (fotograf Bodil Bergqvist)

AnnaSara Perslow

Varför ska väljarna rösta på dig?

Att växa upp där industrin betydde så mycket, och se samhället påverkas då en av de största fabrikerna la ner, kommer alltid vara händelsen som präglat mig mest. Det blev då så tydligt att sysselsättning är nyckeln till ett hållbart samhälle.

Presentera dig själv

Jag föddes i Biskopsgården, men växte upp i den lilla, stora bruksorten Bengtsfors. Idag är jag gift med Jon, mamma till tre och bor i Göteborg. En stor del av fritiden går till kultur, men även till det stora intresset som är antikviteter och byggnadsvård.

Vad har du för yrke?

Jag har en bakgrund inom möten och mässor, håller nu på med politik på heltid.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Torbjörn Fälldin

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Min dröm är ett politiskt landskap som präglas av ansvarstagande och samarbetsvilja. Att gemensamt våga hitta lösningar på de utmaningar vi står inför.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

AnnaSara Perslow

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar AnnaSara Perslow: Företag har som syfte att tjäna pengar, och det kan man aldrig komma från. Dock är valfriheten viktig, och därför måste den värnas. Vinsterna bör om möjligt investeras i skolans verksamhet så att än bättre kvalitet kan åstadkommas.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar AnnaSara Perslow: Vid införande av dessa finns stor risk att förtroendet mellan människor och polis. Förslaget som bygger på att polisen, utan uppenbar anledning, får visitera vem som helst om man rör sig i en sådan zon. Vi måste bygga framtiden på förtroende och dialog!

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar AnnaSara Perslow: RUT-avdraget bidrar till vita jobb, som i sin tur genererar mer skatt. Jobb skapar integration och inkludering i samhället. RUT-avdraget bidrar inte bara till att det skapas fler jobb, utan att mångas vardag underlättas.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar AnnaSara Perslow: Biståndet måste riktas till de människor och områden som behöver det allra bäst: för att skapa jobb, bidra till en hållbar omställning och stärka den globala demokratin.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar AnnaSara Perslow: Ja, skatten ska sänkas. Vi måste se till att det är det förnybara bränslet är det som prioriteras sänkt skatt på.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar AnnaSara Perslow: Fastighetsskatten är orättvis och hämmar viljan att äga sitt egna hus. Det minskar incitamentet för att bygga till och underhålla befintlig husbestånd, vilket dessutom skulle påverka hela samhällsekonomin i stort.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar AnnaSara Perslow: Extra viktig Kulturens infrastruktur måste hålla. Det innebär att staten måste möjliggöra ett fundament för aktörer att bygga vidare på. Detta fundament är viktigt, blanda annat för folkhälsan, bildningen, förståelsen för varandra och för kulturarvet. Genom ett brett och starkt kulturliv som når hela Sverige, kan både det fria kulturlivet och de privata aktörerna utvecklas.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar AnnaSara Perslow: Det är en självklarhet att föräldrar själva måste få välja vad som fungerar bäst för dem.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar AnnaSara Perslow: Vi behöver satsa på det som får arbetslösa in i arbete, fler jobb i växande småföretag och bättre matchning till de många lediga jobben som finns i Sverige idag. Vi ska inte satsa på en högre a-kassa.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar AnnaSara Perslow: Strandskyddet måste reformeras, och det nu. Kommuner måste få mer att säga till om, de regler kring dammar och bäckar som idag gäller förstör för viktig utveckling på landsbygden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar AnnaSara Perslow: Försvarsmakten måste få bästa tänkbara förutsättningar att försvara Sverige. Men det är även viktigt att civilsamhället också får de verktyg och den information som behövs för att öka säkerheten. Dialog mellan myndigheter måste stärkas.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar AnnaSara Perslow: Vi ser dessvärre hur demokratin monteras ner runt om i världen just nu. När public service oberoende granskar makten och samhället så värnar och stärks demokratin.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar AnnaSara Perslow: Det skattefördelningssystem vi idag har, landar orättvist och idag går stora delar av skatteutjämningen till tillväxtkommuner, som i grunden har goda förutsättningar för en stark ekonomi. För att människor själva ska välja var de vill leva, måste det finnas en jämn servicenivå i hela landet samt att de bidrag som delas ut från staten är generella.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar AnnaSara Perslow: Alltför få förövare kan åtalas och straffas idag. Jag är för skärpta straff för sexualbrott generellt, och i synnerhet när det är barn som utsätts.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar AnnaSara Perslow: Sverige ser väldigt olika ut och har olika utmaningar. I vissa delar av landet är avstånden så stora att den vård som fungerar i Stockholm aldrig hade fungerat där, över stora delar av landsbygden är andelen äldre så hög att vården behöver göra andra prioriteringar än i storstäderna osv. Jag vill att vården ska finnas närmre människorna - inte att Stockholm bestämmer.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar AnnaSara Perslow: I dag hamnar många utanför trygghetssystemet, inte minst unga och arbetslösa. Dagens regler ger falsk trygghet då de skapar en situation där många hindras från att få fasta anställningar. Istället tvingas de hoppa runt mellan vikariat, projektanställningar och visstidsanställningar. Vi måste ha ett system där människan vill och vågar vara del av en arbetsmarknad i rörelse.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar AnnaSara Perslow: Vi är redan idag öppna för att ta emot asylsökande. Alla måste kunna söka asyl i Sverige, det är en rättighet, men EU och övriga världen måste alla ta ansvar och dialogen om detta måste stärkas globalt. Det är viktigt att Sverige blir bättre på att få ut nysvenskar i arbete och sysselsättning.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar AnnaSara Perslow: Skattesänkningen stärker alltså såväl arbetsmarknaden som den enskildes frihet och makt över den egna ekonomin. Att du får behålla mer av det du tjänar ökar den ekonomiska tryggheten och självbestämmandet. Det ska löna sig att jobba.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar AnnaSara Perslow: Ägande, ansvar och befogenheter går hand i hand. Det som man äger, det förvaltar och vårdar man också. Den absoluta merparten av landets skogsägare känner ett ansvar för att skogen ska finnas kvar och skötas på ett bra sätt.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

AnnaSara Perslows val:

 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Sysselsättning