Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anna Åkerström

Vad har du för yrke?

Rektor

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Svar i valkompassen

:

Anna Åkerström

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Anna Åkerström: Extra viktig För att kunna driva en skola eller förskola behöver man få ha en marginal. Man måste gå med vinst för att ha pengar i sämre tider. Självklart måste man även som ägare tjäna pengar på sitt företag men därmed inte sagt att en massa aktieägare ska kunna sko sig på pengar avsedda för skola. Vi behöver fundera på ägarformen för fristående skolor.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Anna Åkerström: Extra viktig Vi måste ha stabil elproduktion som grund i den gröna omställningen. Vi kan inte bygga ut vatten mer då detta har stor lokal negativ miljöpåverkan och måste därför hitta ett alternativ med noll koldioxidutsläpp. I dagsläget är kärnkaft det enda alternativet om vi ska klara våra miljömål och elektrifiera allt mer. Vi ska samtidigt satsa på vind och sol men det räcker inte. Kärnkraften är nödvändig

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Anna Åkerström: Tror inte det är nödvändigt. Polisen har rätt att visitera vid misstanke om brott redan idag.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Anna Åkerström: Extra viktig Rut har skapat massor av jobb till framförallt kvinnor. Kvinnor som annars skulle levt på bidrag. En mängd företag drivs och går ihop tackvare Rut. Utan RUT kommer inte många familjer ha råd med dessa tjänster. Negativ påverkan på familjer och företagen som erbjuder tjänsten.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Anna Åkerström: Kungahuset har viktigt symbolvärde för Sverige. De gör ett bra jobb och behövs.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Anna Åkerström: Extra viktig Väldigt viktig fråga ur landsbygdsperspektiv. Om hela Sverige ska kunna leva måste det bli billigare att transportera sig. Höj istället vägtullar i städer där möjlighet till alternativ transportmedel finns.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Anna Åkerström: Extra viktig Det är andra åtgärder som behövs för att komma tillrätta med skolans problem. Tyvärr ökar bara betyg stressen för eleverna och inte deras resultat och välmående.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anna Åkerströms val:

  • Integration
  • Lag och ordning
  • Skola och utbildning