Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Charlotte Wannius Falk (fotograf null)

Charlotte Wannius Falk

Varför ska väljarna rösta på dig?

Har stor erfarenhet av förskola/skola. Det krävs fler pedagoger/lärare med adekvat utbildning och som hanterar det svenska språket. Vi måste satsa på olika spetskompetenser inom skolan för att tidigt upptäcka de barn som är i behov av extra stöd, men också ge de barn som ligger steget före utrymme att gå vidare. Ordning och reda i klassrummen, med tydligt uppsatta regler av rektor och lärare.

Presentera dig själv

Uppvuxen och bosatt i Vellinge Kommun tillsammans med min man och våra tre döttrar. Har ett stort intresse för samhällsfrågor ,tycker om att möta olika människor i olika sammanhang för att dela tankar och idéer som ger kunskap och erfarenhet. Brinner för frågor kring förskola/skola där det finns mycket att göra.

Vad har du för yrke?

Legitimerad förskollärare i Förskoleklass

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Carina Wutzler Kommunalråd i Vellinge

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha en borgerlig regering med M och KD, stöd av SD och L

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Centerpartiet
Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Charlotte Wannius Falk

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charlotte Wannius Falk: Extra viktig Ska man ta ut en vinstutdelning måste man ha kriterier som säkrar kvaliteten på skolan. Fullföljer man inte sitt uppdrag som huvudman / AB så måste skolinspektionen kunna gå in och stoppa en ev vinstutdelning ,men skolor som sköter sina åtaganden på det sätt de ska ser jag inga hinder.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charlotte Wannius Falk: Kärnkraft ger en stabil elförsörjning den kan dessutom producera el oavsett tid på dygnet

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charlotte Wannius Falk: Extra viktig Vapenbrott och narkotikabrott ökar i Sverige därför anser jag att visitationszoner vore mycket effektivt för att förebygga ex olaga vapeninnehav.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charlotte Wannius Falk: RUT-avdraget ger fler människor möjligheten att ta steget in på arbetsmarknaden och för familjer blir det lättare att få vardagen att fungera med allt vad det innebär.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charlotte Wannius Falk: I stora delar av landet är man beroende av bil för att komma till sin arbetsplats, skola eller fritidsaktiviteter. Det är då inte rimligt att ha höga skatter på diesel och bensin.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charlotte Wannius Falk: Det är inte rimligt att den / dem som äger sitt eget boende ska ha en fastighetsskatt på detta. Årskostnaden kommer öka markant och många kommer tvingas sälja sina bostäder.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Charlotte Wannius Falk har hoppat över denna fråga

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charlotte Wannius Falk: Extra viktig Tiggeri är inte en väg ut ur fattigdom och de människor som kommer hit blir till största del utnyttjade av kriminella ligor, så jag tycker att vi bör införa ett nationellt förbud mot tiggeri i Sverige.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charlotte Wannius Falk: Extra viktig Som föräldrar ska man ha ett eget val hur man vill fördela sin föräldraledighet och vad man anser fungerar bäst för sin familj

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Charlotte Wannius Falk har hoppat över denna fråga

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charlotte Wannius Falk: Extra viktig Betyg från åk 4 är absolut rimligt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charlotte Wannius Falk: Straffet för sexköp bör höjas då det handlar om människohandel

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charlotte Wannius Falk: Tror det är viktigt att man som medborgare i ett land som Sverige ska ha rätten att söka såväl sluten som öppen vård (specialist) var som i landet

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charlotte Wannius Falk: Det ger framför allt fler arbetstillfällen

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Charlotte Wannius Falk: Vi måste anpassa vårt asylmottagande till Sveriges integrationsförmåga. Vi måste ha ett betydligt lägre mottagande

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Charlotte Wannius Falk: Att skaffa sig en utbildning, göra karriär och få möjlighet att få mer i lön måste löna sig i Sverige. Förstärker vi jobbskatteavdraget och då med fokus på låg-medelinkomster så får alla som jobbar sänkt skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Charlotte Wannius Falks val:

 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning
 • Sysselsättning