Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lars Friberg (fotograf null)

Lars Friberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag brinner för klimatet och en hållbarare, mer solidarisk värld och jag har 20 års erfarenhet att bidra med.

Presentera dig själv

Jag har vigt mitt liv för att bidra till kampen mot klimatkrisen. Jag har 20 års erfarenhet av att arbeta med klimatfrågan från miljörörelsen, som forskare, diplomat, inom politiken och myndighetsexpert.

Vad har du för yrke?

Klimat- och energiexpert på Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Greta

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Att partierna samlas kring vår tids viktigaste fråga, klimatet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Lars Friberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Lars Friberg: Extra viktig Inget hindrar privata aktörer att bygga ut kärnkraften idag men då det kostar väldigt mycket mer än billigare energislag som vindkraft väljer ingen att göra det. Jag motsätter mig statliga subventioner för att sockra kärnkraften så det blir attraktivt. Det skulle också ta väldigt lång tid att planera och bygga ny kärnkraft- tid vi inte har.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Lars Friberg: Extra viktig Klimatkrisen är akut, att då sänka skatten på fossila bränslen är kontraproduktivt och populistiskt. Det finns andra, bättre metoder att kompensera de som drabbas värst av högre kostnader än att sänka skatten på det som förstör vår planet.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Lars Friberg: Extra viktig Den SOU utredning som tittade på detta lämnade kloka förslag på hur tillståndsprocessen bör förändras så att kommunernas Ja/Nej kommer tidigare. Miljöpartiet vill också att fastighetsskatten för vindkraften ska stanna hos de kommuner där turbinerna står.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Lars Friberg: Ersättningssystemet för nätläkare måste ändras så vi lägger sjukvårdens resurser där de mest behövs.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Lars Friberg: De är tydligt från forskning att integrationen fungerar bättre när människor är trygga och vet om de får stanna eller ej.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Lars Friberg: När en odemokratisk regim oprovocerat anfaller ett grannland och för ett brutalt krig tvingas Sverige omvärdera vår säkerhetpolitiska ståndpunkt.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Lars Friberg: Extra viktig Hela EU är inne på samma linje, klimatkrisen kräver radikala grepp för att få ner utsläppen. Både Volvo och Ford ställer sig bakom kravet att på sikt helt fasa ut nyförsäljning av fossilbilar.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Lars Friberg: Extra viktig Sverige gar redan idag en av de mest generösa regler för att öppna nya gruvor. Finns inget behov att ytterligare förenkla, drar bara till sig oseriösa spekulanter.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Lars Fribergs val:

  • Miljö och klimat