Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Take Aanstoot (fotograf Satu Knape)

Take Aanstoot

Varför ska väljarna rösta på dig?

Om man vill kombinera trygga jobb, ekonomisk tillväxt, modern teknik och ny kunskap som verktyg i kampen mot miljöproblemen. Jag är en politiker som förstår att energi och elektricitet är motorn för precis allt som driver välfärden i ett modernt samhälle. Den förståelsen behöver bli mycket bättre i riksdagen och jag kommer att driva den frågan för det är ödesfrågan för både klimat och välfärd.

Presentera dig själv

Sossig miljöpartist som anser att vi måste kombinera mänskligt välstånd med miljömässig, ekologisk och klimatmässig hållbarhet. Genom att ha en industri i framkant kan vi både klara klimatmålen och välfärden. En sund industri som ger utrymme för riktiga kollektivavtalade jobb samt är motorn för tjänstesektor och välfärdsektor.

Vad har du för yrke?

-Arbetande ordförande Ekomodernisterna -VD Restaurang De Klomp

I vilket land är du född?

Nederländerna

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Atte Harjanne.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Miljöpartiet och Socialdemokraterna, gärna med stöd av L.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Take Aanstoot

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Take Aanstoot: Det är hög tid att begränsa vinsterna från friskolorna. Sverige är helt ensam om detta i västvärlden och det är dags att fokusera återigen skolan på kärnuppgiften, utbilda elever med välmotiverad välutbildat personal.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Take Aanstoot: Extra viktig Kärnkraften är en av de viktigaste verktygen vi har mot klimatförändringar. Den är klimatsmart, resurssnål och använder lite markyta för stor planerbar energiproduktion. Denna energi kan i sin tur användas till produktion av elektrobränslen, fossilfritt stål samt bättre materialåtervinning. God tillgång till planerbar energi är också basen i vårt välstånd och grunden för ett modernt samhälle.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Take Aanstoot: Vi har redan idag områden med ett stort misstroende mot polis och samhälle. Det behöver åtgärdas genom stadsdelspoliser och närvaro av samhället, inte genom att utsatta dessa boende för slumpvisa visitationer, det bryter den sista delen av samhällskontraktet som är kvar.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Take Aanstoot: Samhället ska inte bestämma hur individer ska spendera sina pengar. Riktade bidrag ger ett skattesystem som gynnar oftast personer med högre inkomster att spenderar dem på visa typer av konsumption. Se även ränteavdrag, rot och bidrag för solelsproduktion.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Take Aanstoot: Kriger i Ukraine och dess följdverkningar på mat och energikostnader gör läget i världen mer instabil än på länge. Vi behöver stödja länder i att utveckla moderna högproduktiva jordbruk, så man kan föda sin egen befolkning. Samt stödja länder i att bli oberoende av fossila bränslen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Take Aanstoot: Ingen ska födas till sin tjänst. Dags att bli en republik.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Take Aanstoot: Snabbt ökade priser och en ökad inflation gör att visa sårbara grupper behöver stöd i att hantera dessa ökade levnadskostnader. Minska skatter på en bristvara gör bara att bristen blir än större och driver upp priset. Bidragen ska utformas så att de även faller ut om man väljer alternativlösningar istället för fortsatt fossilbränslekonsumption.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Take Aanstoot: Fastighetsskatten behöver återinföras och anpassas till markvärdet snarare än bostadsyta. Så man uppmuntrar förtätning och hög densitet på mark med höga värden, dvs centrum.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Take Aanstoot: Kommuner behöver vara med och ta ansvar för energifrågan och behöva medverka i statlig infrastruktur om det så är kraftledningar, järnvägar eller vindkraft. Däremot riskerar begränsningar i invånarnas samråd att öka politikerförakt och urholkar det sociala kontraktet.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Take Aanstoot: Det finns svåra gränsdragningar i när någon tiggar eller när någon samlar in pengar till något syfte. Dessutom driver det bara in fler i kriminalitet. Vi måste jobba med orsaken till fattigdom, inte försöka dölja dess konsekvenser. Vi behöver även inom EU jobba med att olika länder ta ansvar för alla sina medborgare.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Take Aanstoot: Detta är en förtäckt kvinnofälla, precis som sambeskattning. Vill vi att hela familjen tar del av barnens uppväxt så kan viss nudging såsom vikta dagar behövas.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Take Aanstoot: Nätläkaren sätter hela vårdens prioritering av patienter ur spel, och utarmar vårdcentralen och på sikt tillgängligheten till första linjens vård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Take Aanstoot: Vi vill motivera invandrare att så snart som möjligt stå på egna ben och göra sig oberoende av samhällstöd, detta kräver en gedigen ansträngning i form av att tillgodogöra sig utbildning och lära sig hur samhället fungerar. Om man ändå vet att man kommer att skickas ut efter några år så kan det bli enklare att vara passiv tills man blir utvisad igen.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Take Aanstoot: Som tidigare boende i ett NATOland tycker jag inte vi ska överskatta Natos betydelse jämfört med bra bilaterala avtal. Vi ska inte anpassa en massa lagar för att göra Erdogan glad. Absolut ingen folkomröstning om Nato. Den trollfesten vill vi inte ha, se hur det gick för brexit-omröstningen.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Take Aanstoot: A-kassan har släpat efter i många år. A-kassan ska vara en inkomstförsäkring som skyddar folk från att behöva ta underbetalda jobb och därmed driva en negativ lönespiral.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Take Aanstoot: Det finns stora problem med dagens strandskydd och att varje dike och göl skyddas är i grunden orimligt. Det finns got om bra sjöplatser som skulle kunna bebyggas. Det finns däremot även i små tätorter ett stort värde i att bevara publika strandytor som ger access till bad, skridsko och annan fritid nära bostadsområden. Det finns även stränder som av naturmiljöskäl ska skyddas från bebyggande.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Take Aanstoot: Vi har under många år urholkat skattebasen och den behöver återställas, både genom att ta bort bland annat jobbskatteavdrag. Däremot är skatter i Sverige inte vikta åt en viss utgift, och så ska vi behålla skattesystemet.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Take Aanstoot: Med fler och fler betalväggar, får färre och färre åtkomst till bra nyhetstjänster. Snarare ska public service jobba ännu mer med nyhetsbevakning, dokumentärer och reportage. Samt däromkring ett allsidigt utbud för att behålla sin publik.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Take Aanstoot: Extra viktig 2025 räcker batteriproduktionen till cirka 5% av alla nya bilar i världen. Snarare än att Sverige ska köpa alla, ska vi genom diverse insatser minska transportens utsläpp. Till dessa insatser räknas bland annat produktion av elektrobränsle till bensin och dieselbilar, bättre möjligheter till cykel och kollektivtrafik, samåkning och bättre samhällsplanering.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Take Aanstoot: Av alla sätt att fördela välfärd är hyresreglering den sämsta. Den bara ser till att väletablerade personer kan bo billigt i innerstan. Marknadshyror, markvärdesskatt samt utökad bostadsbidrag ska i kombination kunna hjälpa till att få en större social blandning i våra hyresbestånd.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Take Aanstoot: Sverige behöver fossilfria konkurrenskraftiga transporter. Vi vet från andra länder att höghastighetståg både tar andelar från bilar och flygg, och är därmed ett sätt att minska klimatavtryck. Den spelar inte så stor roll för de som bor i Malmö och ska till Stockholm, men för de som redan har 2 timmar matar-transport till stambanan är det mycket viktigt att kunna behålla en rimlig totalrestid.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Take Aanstoot: En vital arbetsplats där bra ideer kan ta form, kräver att man som anställd kan vara kritiskt och ifrågasättande utan att riskera att få sparken. Redan idag är det förhållandevis problemfritt att säga upp personer av personliga skäl, men det kostar en slant och skapar därmed en sund tröskel.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Take Aanstoot: Extra viktig Sverige sitter på många av de mineraler som är viktiga för en klimat-omställning. Vi är dessutom bra på att ta upp dessa med förhållandevis lite klimat och miljöbelastning. Vi bör säkerställa att de mineraler som finns i Sverige och som behövs i ett modernt samhälle utvinns i Sverige.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Take Aanstoot: Rut, rot och jobbskatteavdrag ska bort. Grundavdraget kan dock gärna höjas lite för att göra det än mer intressant att ta sig in på arbetsmarknaden.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Take Aanstoot: Framförallt i Södra Sverige har vi skyddat alldeles för lite skog, och där bör vi göra en stor satsning de närmaste åren.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Take Aanstoots val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning